Antanas Terleckas gimė 1928 m. vasario 9 d. Ignalinos rajone, Krivasalio kaime, mažažemio valstiečio šeimoje.
Besimokydamas Linkmenų progimnazijoje, 1945 metais du mėnesius kalėjo Švenčionių kalėjime. Baigęs penkias klases, įstojo į Vilniaus prekybos technikumą. Baigęs technikumą, studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1954 – 1957 metais dirbo SSRS valstybinio banko Lietuvos skyriuje kredito inspektoriumi, Vilniaus miesto valdybos viršininko pavaduotoju. Tuo pačiu metu mokėsi Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto aspirantūroje. 1957 m. gruodžio 24 d. suimtas. Sibiro konclageriuose iškalėjo trejus metus. Sugrįžęs dirbo “Puntuko” gamykloje dispečeriu, vyr. ekonomistu, vyr. inžinieriumi. Nuo 1967 m. dirbo Vilniaus valgyklų treste. 1964 – 1969 metais Vilniaus universitete neakivaizdžiai studijavo istoriją. 1973 m. gegužės 24 d. vėl suimtas. Metus kalėjo Lukiškėse ir Vilniaus konclageryje. Sugrįžęs dirbo gaisrininku, durininku, darbininku.

1976 – 1977 metais buvo vienas iš pogrindinio leidinio “Laisvės šauklys” leidėjų.

1978 m. vasarą su bendraminčiais įkūrė Lietuvos laisvės lygą. 1979 m. vasarą kartu su LLL nariais leido nelegalų leidinį “Vytis”. 1988 m. redagavo 7 -ąjį ir 8 – ąjį “Vyčio” numerius.

1979 m. rugpjūčio 23 d. kartu su bendraminčiais parašė ir išplatino vadinamąjį 45 pabaltijiečių memorandumą, raginantį likviduoti Baltijos valstybėse Molotovo – Ribentropo pakto pasekmes. 1979 m. spalio 30 d. buvo suimtas ir nuteistas 8 metams laisvės atėmimo. Kalėjo Urale, ketverius metus praleido Magadano tremtyje. Į Lietuvą sugrįžo 1987 m. sausio 9 d. ir įsitraukė į Lietuvos politinę veiklą. Redagavo leidinius “Vytis” ir “Laisvės šauklys”. Išleido 10 studijų apie “dainuojančią revoliuciją”, iš kurių svarbiausia – “Didysis sąmokslas prieš Lietuvą”.

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu A. Terleckas 1998 m. rugpjūčio 21 d. apdovanotas 3 – ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu už narsą, pasiaukojimą ir ištvermę kovojant dėl tautos laisvės bei ginant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje.

Kartu su žmona Elena išaugino du sūnus ir dukrą. Turi šešis anūkus ir vieną proanūkį.

Views All Time
Views All Time
4073
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!