“Saulėtekio slėnio” Vilniuje idėja – inovacijų ir technologijų parkas su inkubatoriumi, orientuotas į žinių ekonomikos įmonių plėtrą, siekiant padidinti regiono universitetų, mokslo bei verslo konkurencingumą, sudaryti prielaidas mokslinėms idėjoms tapti verslu – gimė prieš penkerius metus. Komplekse ketina įsikurti juridinės, tarptautinio verslo, marketingo, reklamos kompanijos, teikiančios paslaugas įmonėms, ypač pradedančioms veiklą inkubatoriuje, numatomi kiti infrastruktūros elementai – viešbutis, restoranas, kelionių kompanija, konferencijų centras.

“Saulėtekio slėnio” atsiradimas suteiktų galimybę pritraukti lėšų universitetų plėtrai reikalingos infrastruktūros – pastatų, laboratorijų, auditorijų ir pan. – kūrimui.

Entuziastų ir Vilniaus mero Artūro Zuoko puoselėjama idėja, atrodo, tampa kūnu.

Š. m. rugsėjo 19 d. Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, premjeras Gediminas Kirkilas, švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė, Vilniaus apskrities viršininkas Alfonsas Macaitis ir Seimo narys Andrius Kubilius lankėsi “Saulėtekio slėnyje” ir “Visorių-Santariškių slėnyje”, kur susipažino su jų plėtros planais, aptarė svarbius klausimus.

Politikai drauge su mokslo ir aukštųjų technologijų verslo atstovais sutarė, kad šių žinių ekonomikos branduolių plėtrai būtinas nacionalinės svarbos projektų statusas. Tokį sprendimą, premjero teigimu, Vyriausybė žada svarstyti pačiu artimiausiu metu.

„Simboliška, kad šiandien „Biosantara“ vadinamoje vietoje prie vieno stalo susėdę įvairių politinių jėgų, mokslo ir verslo atstovai sutarė dėl žinių ekonomikos plėtrai būtinų sprendimų. Džiaugiuosi, kad tiek premjeras, tiek opozicijos atstovai supranta, jog reikalingi skubūs sprendimai, kurie leistų dar šiais metais pradėti realius darbus žinių ekonomikos branduoliuose. Skubūs ir ryžtingi Vyriausybės veiksmai sudarytų sąlygas šių svarbių projektų plėtrai. Žinių ekonomikos augimas užtikrintų investicijas, gerai apmokamas darbo vietas, stabdytų protų nutekėjimą“, – sakė sostinės meras A. Zuokas.

Vilniaus miesto savivaldybė su Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ dar 2002 metais pasirašė ketinimų protokolą dėl Vilniaus žinių ekonomikos plėtros. “Saulėtekio slėnio” žinių ekonomikos branduolio kūrimuisi ir plėtrai yra įsteigta VšĮ „Saulėtekio slėnis“, išspręsti teritorijų planavimo ir žemės klausimai. Vyriausybei skyrus trūkstamų lėšų, su Savivaldybės ir Europos Sąjungos parama bei bankų investicijomis “Saulėtekio slėnyje” dar šiemet galėtų būti pradėti realūs plėtros darbai.

„Šiandien premjeras sutiko, kad Lietuvos švietimo ir mokslo finansavimui turėtų būti skiriama didesnė dalis planuojamų Europos Sąjungos paramos lėšų. Tokia Vyriausybės pozicija rodo, kad žinių ekonomika yra realus valstybės prioritetas. Todėl tikiuosi, kad “Saulėtekio slėnio” ir “Visorių-Santariškių slėnio” žinių ekonomikos branduoliai sulauks reikiamo nacionalinės valdžios palaikymo“, – pabrėžė Vilniaus miesto meras A. Zuokas.

“Saulėtekio slėnyje” numatoma plėtoti veiklą lazerių ir informacinių technologijų srityje, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą. “Visorių-Santariškių slėnyje” jau yra įsikūrę ir ketina kurtis naujos biotechnologijų įmonės. Ten galėtų persikelti ir kurtis nauji medicinos mokslo ir studijų centrai, teikiamos medicinos paslaugos. Abiejų žinių ekonomikos slėnių plėtra numatyta ir Vilniaus miesto strateginiame plane – tai ilgalaikiai miesto prioritetiniai uždaviniai. Prielaidas aukštųjų technologijų plėtrai mūsų šalyje šiuo metu sudaro sukauptas didžiausias šios srities mokslo ir verslo potencialas visoje Rytų ir Vidurio Europoje.

Views All Time
Views All Time
1126
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!