egio, ere – stokoti
sentio, ire – jausti, manyti
claudo, ere – uždaryti, užversti
dicto, āre – diktuoti
edisco, ere – išmokti
repeto, ere – kartoti, pakartoti
exerceo, ēre – mankštinti, lavinti
ludos, ere – žaisti
invīto, āre – kviesti
nato, āre – plaukioti
placeo, ēre – patikti
formo, āre – formuoti
mitto, ere – siųsti
tango, ere – liesti
terreo, ēre – gąsdinti
curo, āre – rūpintis
immolo, āre – aukoti
visito, āre – lankyti
bello, āre – kariauti
insolo, ere – gyventi
colo, ere – dirbti (žemę)
edūco, ere – išvesti
educo, āre – auklėti
laudo, āre – girti
capio, ere – paimti
cupio, ere – norėti
emendo, āre – ištaisyti
finio, īre – baigti
frequento, āre – lankyti
verto, ere – versti
doceo, ēre – mokyti
invenio, īre – rasti
traho, ere – traukti

Views All Time
Views All Time
3509
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!