* savavališkas naudojimas žymens, kuris panašus ar tapatus į bet kurį ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą. Jei tai sukelia painiavą su kitais ūkio subjektais.

* ūkio subjektų klaidinimas pateikiant klaidingą informaciją (neteisingą, nepagrįstą): prekių, kiekį, kokybę, būdą, kainą, vartojimą, riziką, naudojimą ir t.t. Klaidinga informacija apie pagaminimo vietą – tai siejama su tos prekės kokybe ir nuo to priklauso kaina.

* Informacijos, kuri yra kt. ūkio subjekto paslaptis, naudojimas, pardavimas – tai yra nesąžininga. T. p. nustatyta, kad tie asmenys, kuriems tampa žinomos komercijos sąlygos (?), gali ta informacija naudotis po 1m. (bet sutartyje g.b. numatyta ir kt. terminai) po darbo.

* Gali pasireikšti ir siūlymų konkur. ūk. subj. nutraukti darbo sutartį, siekiant naudos sau ir žalos kt. ūkio subjektams.

* kitų ūkio subjektų. gaminio ar pakuotės kopijavimas, jei tai gali suklaidinti dėl gaminio tapatybės, gali pakenkti reputacijai ir galima gauti nesąžiningai naudos.
* draudžiama klaidinanti reklama.

Prekybos įstatyme nurodoma, kad nesąžiningi prekybos konkurentai yra tokie prekybos dalyvių veiksmai, kurie klaidina pirkėjus ir kenkia kitų prekybininkų veiklai ir vardui. Draudžiami konkurencijos veiksniai: pirkti nesąžiningu būdu prekes. Draudžiama prekybos įmonių tarnautojams už tai, kad nesąžiningu būdu teiktų lengvatas kitiems asmenims.
Reklamoje reikia laikytis taisyklių. T.p. draudžiama pabrėžti įmonės nesamą išskirtinumą.

Draudžiama:

* vilioti pirkėjus neleistinomis priemonėmis, įkyriai siūlyti prekes ir paslaugas.

* rodyti tariamą kainų sumažinimą vitrinoje, knygose ir t.t.

* apeliuoti į prietarus ir žemus instinktus

* skatinti prievartą, daryti žalą ir t.t.

* oficialių žmonių pasisakymai prekybos reklamoje, esant be naudos, be asmens sutikimo.

* prie pirkimų pridėti priedus prie pirktos prekės ar paslaugos. Yra išimtys: reklama, įprasta paslauga prekybos prekės priklausinys.

* išpardavimai. Išimtys: galimas sezoninis.

* klaidingas įspūdis, kad daroma ypatinga lengvata pirkėjui.

Jei yra nesąžininga konkurencija ir jos metu pažeidžiami teisėti ūkio subjekto interesai, tai jis gali kreiptis į teismą su ieškiniu:

1. kad būtų nutraukti neteisėti veiksmai;

2. dėl padarytos žalos atlyginimo;

3. pareigojimo paskelbti 1 ar kelis konkretaus turinio ir formos pareiškimus, paneigiančius anksčiau pateiktą neteisingą informaciją;

4. prekių, jų pakuotės, tiesiogiai susijusių su nesąžininga konkurencija, konfiskavimo vykdymo;

Jei nesąžininga konkurencija paliečia kelių ūkio subjektų, vartotojų interesus, tuomet konkurencijos taryba tiria nesąžiningus konkurentų veiksmus ir taiko sankcijas.

Views All Time
Views All Time
3293
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!