Rasa Remeikienė (2000 m.); Pamokos planas; Anglų k.; Klasės: 7

Mokytojas, naudodamas internetą anglų kalbos pamokose, integruoja ir kitus mokomuosius dalykus, individualizuoja mokinių darbą ir mokymą sieja su tarptautiniais ryšiais. Paprastos pamokos metu tai atlikti kur kas sunkiau negu naudojant internetą kompiuterių klasėje:
– organizuojant mokinių darbą poromis, mokiniai internete rasta informacija gali dalytis su kitais, perteikti gautas žinias žodžiu ir įgyti oratorinės patirties kalbėdami klasei (auditorijai).
– darbui internete skiriamas specialus sąsiuvinis, tampantis mokiniui informacijos šaltiniu: čia kaupiami adresai, nuorodos, nurodymai apie paiešką, duomenų bazę. Ši informacija naudinga ne tik jiems patiems, bet ir draugams ar šeimos nariams.
– renkant faktus iš interneto ir apie internetą bei juos klasifikuojant siekiama dirbti lėtai, laipsniškai, sistemingai.

Mokinių darbas turi būti labai tiksliai ir gerai organizuotas, nes internete, vis labiau gilinantis į pasirinktą temą, prarandamas laiko jausmas. Mokytojas privalo sekti minutes, kad mokiniai spėtų atlikti visas užduotis.
Mokytojas per 5 minutes turi pristatyti pamoką ir skirti pirmines užduotis.
Informacijai ieškoti ir užsirašyti skiriamos 25 minutės.
Per likusias pamokos 10-15 minučių mokiniai kalba, klauso ir užsirašo namų užduotį.

Kosmoso tyrinėjimas

Mokymosi uždaviniai:
Pamokos pabaigoje mokiniai galės papasakoti savo draugams apie SEDS organizaciją, tyrinėjančią kosmosą.

Mokymosi motyvacija:

Iš antrojo vadovėlio “Enterprise II” skyriaus mokiniai jau šiek tiek žino apie astronautų gyvenimą ir jų dienos rutiną kosmose, todėl jiems bus labai įdomu sužinoti daugiau ir pagilinti žinias apie skaitytus faktus, žmones, retos profesijos atstovus. Be kita ko, jie sužinos, kad net vaikai gali atlikti kosmoso tyrimus ir domėtis tokiomis globaliomis problemomis.

Mokymo metodai:

Individualus darbas. Skaitymas. Analizė. Kitų mokymas.

Mokomoji veikla:

Mokiniai, skaitydami ant lentos parašytus nurodymus, atsiverčia interneto tinklalapį www.seds.org/.

A. Užduočių skyrimas

Mokytoja parašo lentoje, kokią informaciją mokiniai turi surinkti iš šio tinklalapio:

1. Kokią informaciją (5 punktus) galima rasti šiame tinklalapyje pagal grupes;

2. Kas yra SEDS, ką jie gali daryti ir ko moko kitus (About SEDS);

1. Kokioje šalyje veikia ši organizacija?

2. Kokią neakivaizdinę kelionę ir kur siūlo studentai šiame tinklalapyje;

3. Ar šiuo adresu galima sužinoti, kodėl dangus yra mėlynas?

B. Paieška ir rašymas

Mokiniai, atsiversdami nurodytus tinklalapius, randa ir užsirašo informaciją pagal mokytojos nurodytą planą:

1. Kokie 5 dalykai Jums atrodo verti dėmesio pagal pavadinimus?

2. Kas yra SEDS? Kokioje ?alyje ir kokioje valstijoje ji veikia?

3. Tinklalapyje “About SEDS” rasti informacijos apie organizacijos istoriją;

4. Grįžti per “Back” į titulinį puslapį;

5. Tinklalapyje “Astromaps” sužinoti, kur šiame tinklalapyje kompiuteriu galima nukeliauti;

6. Grįžti per “Back” atgal;

7. Įeiti į “Kelionė po 9 saulės sistemos planetas” tinklalapį;

8. Atsiversti “Extrema” dalį;

9. Užsirašyti pačią didžiausią, pačią mažiausią, pačią tankiausią ir dar 2-3 išskirtines planetas;

10. Įeiti į “Earth” tinklalapį ir nusirašyti aiškiai suprantamą sakinį;

11. Rasti atsakymą į klausimą, ar iš studentų tyrinėjimų galima sužinoti, kodėl dangus yra mėlynas.

C. Namų darbo skyrimas

Mokytoja išdalija mokiniams lapus su užduočių klausimais angliškai, į kuriuos jie turės raštu atsakyti naudodamiesi interneto svetainėje www.seds.org. rasta medžiaga.

D. Įvertinimas

Mokiniai daug dirbo ir ieškojo informacijos, kuri pateikta gana sunkia kalba, moksliniu stiliumi. Jie matė nemažai nuotraukų apie planetas ir tyrimus, todėl darbas nebuvo nuobodus.

Papildyta klasėje nagrinėta tema apie astronautų dieną kosmose. Mokiniai sužinojo, kokius tyrimus atlieka šios retos profesijos žmonės ir kodėl jie dirba kosmose, kuo jų darbas naudingas mums. Šiame tinklalapyje yra daug informacijos apie naujausius tyrimus, o tai padeda plėsti bendrą ugdytinių išsilavinimą ir suteikia galimybę pasidalyti žiniomis su šeimos nariais ir bendraklasiais ruošiant namų darbą.

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Aktyvaus mokymo metodai. Mokytojo knyga.- Vilnius, “Garnelis”, 1999.

Ted Pedersen, Francis Moss. Internetas vaikams.- Presvika, 1999.

Internetas 12. – “Egmont Lietuva”, 1999.

Virginija Evans, Jenny Dooley. Enterprise I.- “Express Publishing”, 1998.

Virginija Evans, Jenny Dooley. Enterprise II.- “Express Publishing”, 1998.

Views All Time
Views All Time
3165
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!