Kauno rotušė

Kauno rotušė 1771 –1780 metais rekonstruota iš gotikinio pastato. Ji paaukštinta ir pailginta vakarų kryptimi, užstatutas dar vienas bokšto tarpsnis, pietų pusėje prie pastato prijungtas kolonomis paremtas balkonas. Rotušės buvo iš esmės pakeisti – vėlyvojo baroko kompozicija papildyta ankstyvojo klasicizmo formomis. Tik šiaurinis fasadas, atgręžtas į čia buvusį siaurą kiemą, lygiai nutinkuotas, paliktas be puošybos elementų. Rotušės vidus perplanuotas, senajame vestibiulyje įrengti paradiniai laiptai.

Prie dviaikščio stačiakampio rotušės tūrio rytiniame gale glaudžiasi bokštas. Jo apatiniai tarpsniai kvadratiniai, o trys viršutiniai – aštuoniakampiai. Fasadai sukomponuoti pagal orderinę sistemą. Apatinis cokolinis aukštas suraižytas, antrąjį aukštą skaido piliastrai su rūtos motyvu papuoštais kapiteliais. Tarp piliastrų išdėstyti stačiakampiai langai, apjuosti profiliuotais ir laužytais apvadais bei trikampiais sandrikais. Fasadus sieja platus antablementas. Pietiniame fasade įėjimas išskirtas portiką imituojančiais piliastrais, trikampiu frontonu ir dorėninių kolonų palaikomu balkonu. Pastatą dengia aukštas mansardinis stogas.

Įspūdingiausias rotušės rytinis fasadas, kuriame dominuoja aukštas grakštus bokštas. Frontonas ir barokinės voliutos jungia bokštą su pagrindiniu tūriu. Daugiatarpsnė bokšto vertikalė į viršų laibėja, sunkias, paprastas formas keičia lengvesnės, sudėtingesnės. Tarpsniuose orderis kinta nuo mečių (cokolyje) iki korintinių piliastrų ir puskolonių. Ketvirtąjį ir penktąjį tarpsnius praeityje supo ant pjedestalų stovėjusios vazos su kaltinėmis gėlėmis ir medinės skulptūros. Viršutinis šeštasis tarpsnis žymiai siauresnis, apjuostas laužytu antablementu. Varpo formos šalmas užbaigtas paauksuota vėtrunge.

Straipsniai 1 reklama

Viso pastato, o ypač bokšto formose ir siluete ryškus barokinis lengvumas, šviesos ir šėšėlių žaismas. Fasadų kompozicija pagrįsta darnia vertikalių ir horizantalių linijų pusiausvyra, griežtu ritmu, aiškiu, logišku klasicistiniu kiekvienos detalės bei elemento traktavimu. Pirmojo aukšto rytinėje dalyje iškilo kukliai dekoruotų klasicistinių interjerų.

Kauno rotušė – vienas vertingiausių architektūros paminklų, geriausiai reprezantuojančių pereinamąjį laikotarpį iš baroko į ankstyvąjį klasicizmą.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

[ca-sidebar id="24091"]