| | |

16a. LDK istorijoje

Nemažą laiko tarpą valdo Žygimantas Augustas paskutinis iš Gediminaičių dinastijos. Jo valdymo metu pradedamos svarbios reformos.

Valakų reforma (1577) kiekviena šeima gauna žemės valaką (apie 21ha) atsižvelgiant į žemės kokybę nustatoma piniginė renta – činšas ir dvi lažo dienos į palivarką(dvarą). Įvyksta galutinis valstiečių įbaudžiavinimas, tuo pačiu atsiranda suinteresuotumas išauginti kuo didesnį derlių, labai išauga grudų gamyba ir pardavimas į užsienį. Pagerėja žmonių gyvenimo sąlygos, susikuria gatviniai kaimai, tai laikinas, bet ekonomikoje pažangus reiškinys.

Seimo reforma – nuo 1565 pradėti šaukti pavietų seimeliai, prieš didįjį seimą juose aptariami būsimo seimo klausimai, renkami atstovai į seimą. Šalis suskirstyta į vaivadijas ir pavietus.

Straipsniai 1 reklama

* Šiame amžiuje paruošiami ir patvirtinami visi 3 Lietuvos statutai: 1529, 1566, 1588. Ypatingai svarbūs 1 ir 3. 1 kaip pirmasis rašytinis įstatymų rinkinys, 3 atsirado jau po Liublino unijos ir vad Lietuvos suverenumo sargu (pagal jį lenkai negalėjo įsigyti Lietuvoje nuosavybės ir dalyvauti valdyme.).

* Pertvarkoma Liet. Kariuomenė (Žygimantas ¼ savo pajamų skiria nuolatinės kariuomenės išlaikymui. Bajorai atleidžiami nuo privalomos karo tarnybos.

* Renesansas – kartu su juo pabunda ir tautinė savimonė Lietuvoje. Čia formuojasi feodalinė inteligentija išlaikoma turtingų dvasininkų, didikai kviečiasi užsienio meistrus, kultūros veikėjus.

Aiškiausiai humanistines idėjas išdėsto Mykolas Lietuvis:

1. Tobulinti esamą santvarką;
2. Pertvarkyti teismus ir bažnyčią.
3. Pakelti visuomenės dorovinį lygį.
4. Stiprinti valst. ekonomiškai, ūkiškai.

* Pirma lietuviška knyga (1547), Pranciškus Skorina pradeda spausdinti knygas.

* Reformacija prasideda nuo Liuterio Vokietijoje, tačiau Lietuvoje Liuteronizmas neįsigali. Labiausiai paplinta kalvinizmas.

* Abraomas Kulvietis Vilniuje įkūrė pirmą protestantišką mokyklą (1539). Kalvinizmu susidomėjo ir turtingi žmonės(Radvilos). Lietuvos didikai dažnai vadinami antitrinitoriais, nes jie neigė šventą Trejybę, pripažino tik Jėzų Kristų.

Kontreformacija – Valerijonas Protasevičius kviečia pagalbon Jėzuitus. Iš kovos tarp protestantų ir katalikų laimi paprasti žmonės, nes abi pusės kuria mokyklas VU (1579).

* Livonijos karas kai Ivanas 4 žygiuoja link Baltijos, bet priėjimo negauna, didelis įnašas Stepono Batoro, jis sugeba sudaryti 10 metų paliaubas.

* 1569 Liublino unija prasidėjo polonizacija, lenkų kišimasis, bet lietuviai galėjo mokytis Lenkijos universitetuose.

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *