Gyveno turtingas ponas, visi žmonės jo bijojo. Vieną kartą važiuoja ponas keliu. Šalia bėgo berniukas. Bebėgdamas rado skatiką ir giedą:

Aš radau skatiką! Aš radau skatiką!

Ponas išgirdo ir norėjo pasijuokti iš jo. Jis liepė tarnui atimti iš berniuko tą skatiką. Tarnas taip ir padarė. Tada berniukas vėl gieda:

Neturėlis atėmė, neturėlis atėmė!

Ponas tarnui sako:

– Mesk tu jam į akis tą skatiką!

Tarnas numetė. Berniukas vėl dainuoja:

Pabijojęs atidavė, pabijojęs atidavė!

Ponas labai supyko, nes visi ėmė juoktis iš jo.

Ir dabar, kada tik kas susitinka šitą poną, juokiasi iš jo.

Julija Rybakova

Views All Time
Views All Time
2437
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!