Viename mažame miestelyje gyveno vyras su žmona. Ir turėjo jie sūnų ir dukrelę. Ingridai, toks buvo dukters vardas, buvo tik aštuoneri metai, bet ji buvo labai supratinga mergaitė. O Karolinui, jų sūnui, buvo jau šešiolika. Jį buvo įsimylėjusios visos to miestelio merginos, bet Karolino jos visiškai nedomino. Karolinas buvo labai gražus ir todėl manė, kad miestelyje, kur gyvena jo šeima, nėra nė vienos merginos, kuri yra jo verta.

Kartais, kai jam būdavo liūdna, jis nueidavo į diskoteką ir šokdavo su viena ar su kita, bet niekada gyvenime jis negalvojo apie meilę.

Kartą Ingrida sėdėjo prie lango ir stebėjo paukščius, kurie skraidė padangėje. Staiga iš debesų pasirodė milžiniška moters galva. Mergaitė labai išsigando, bet neatitraukė akių nuo dangaus, kuris pasidarė tamsus ir piktas. Žiaurios moters akys žiūrėjo į Ingridą ir tartum sakė: “Nelaimė! Nelaimė atėjo į jūsų šeimą!”

Karolinas tuo metu šoko diskotekoje ir stebėjo nuostabaus grožio merginą. ”Ji turbūt nevietinė”, – galvojo jis.- ”Aš jos anksčiau nemačiau”. Kaštoniniai garbanoti plaukai, puiki figūra ir didelės juodos akys suviliojo Karoliną.

Kitą vakarą jis atvedė ją į svečius. Ingrida, pamačiusi Gabrielės, toks buvo merginos vardas, akis, išsigando, bet niekam nepasakė, kad tai tos pačios juodos žiaurios akys, kurios vakar žiūrėjo į ją iš dangaus.

Kai viešnia išėjo, Ingrida ilgai negalėjo užmigti ir kai atėjo vidurnaktis, jos kambaryje pasirodė Gabrielė. Ingrida, tiesa, matė tik jos akis. Tai buvo žalios ir labai draugiškos akys. Ingrida negalėjo nė žodžio ištarti ir todėl tylėjo, o mergina ėmė švelniu balsu pasakoti:

“Mes su seserimi gimėme jūsų miestelyje prieš šešiolika metų. Mano sesuo gimė ragana, kaip ir mūsų motina, o aš – paprasta mergaite. Motina – ragana labai supyko ir pavertė mus dvasiomis. Ir tik tada, kada vieną iš mūsų pamils vaikinas, kuris dar nemylėjo, ta pavirs žmogumi. Bet mano sesuo padarė taip, kad ji ateina dieną, o aš tik naktį. Taigi man reikia tavo pagalbos. Jeigu Karolinas pamils raganą, jis bus prakeiktas, o aš irgi tapsiu ragana. Taip sugalvojo mūsų mama. ”Tai pasakiusi, Gabrielė ištirpo, o Ingrida visą naktį galvojo, ką jai daryti ir sugalvojo.

Kitą vakarą, kai jos brolis atvedė Gabrielę – raganą į svečius, ji stebėjo juos ir pamatė, kad Karolinas yra užburtas. Jis žiūrėjo į sesutę, o akyse spindėjo raganos atvaizdas. Kai viešnia norėjo jau išeiti, Ingrida uždarė juos savo kambaryje. Naktį, kai atėjo tikroji Gabrielė, ji atidarė duris ir pamatė, kaip ragana stengiasi sulaikyti brolio žvilgsnį, bet Karolinas atitraukė jį nuo raganos ir pažvelgė į švelnias Gabrielės akis. Kai jis tai padarė, ragana ėmė loti kaip šuo, paskui verkti ir galų gale sprogo ir išnyko.

Karolinas atsikratė burtų ir tyra meile pamilo Gabrielę, kuri tapo gyva mergaite žaliomis, švelniomis akimis.

Ana Tkačiova

Views All Time
Views All Time
1945
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!