Gyveno kartą didelė daugiavaikė debesų šeima. Ji buvo iš Kamuolinių debesų giminės, labai garbingos ir garsios visame pasaulyje.

Tėvai stengėsi tinkamai auklėti savo vaikus, gerbė protėvių tradicijas. Kiekvienas debesėlis turėjo savo pareigas. Tėvai griežtai stebėjo, kad visi darbai būtų atlikti laiku ir tinkamai. Nes dėl menkos klaidelės galėtų stipriai sutrikti planetos Žemės sveikata.

Mergaitės-debesytės globojo augalus, berniukai-debesiukai rūpinosi upėmis ir ežerais. Mamytė, Kamuolinė Debesienė prižiūrėjo vaisius ir daržoves, o tėtis, Kamuolinis Debesis valdė vandenynus. Vaikai stengėsi nesupykdyti tėvelio, kitaip jis pradėdavo rūstauti ir vandenynuose kildavo audros. Siaubinga liūtis niokojo viską aplinkui. Kol tėtis nurimdavo, vaikai slėpdavosi po mamytės prijuoste.

Kamuolinių debesų šeima buvo labai darbšti. Visi plušo nuo ryto iki vakaro. Didžiausias darbymetis rudenį ir pavasarį. Žiemą vaikiukai-debesiukai lankė mokyklą, mokėsi debesų meno. O vasarą – visiems atostogos! Smagiausias metų laikas!
Vaikai galėjo žaisti su vėju, išdykauti padangėje. Mažiukai įsismagindavo ir labai švelniai palaistydavo Žemę. ten, kur jie prabėgdavo – žydėjo gėlės, dygo grybai, noko uogos. Dainuodami debesiukai lakstė į visas puses:

Lyk, lyk, lyk, lietuti!
Bus Žemelė mus gražutė.
Debesiukai, bėkit, bėkit,
Dirbkit, dirbkit, netingėkit.

Dažnai vasarą visa gausi Debesų giminė išeidavo pasivaikščioti. Išdykėliams kamuolinukams leisdavo dūkti su pusbroliais iš Plunksninių ir Sluoksninių šeimų. Mažiausias Kamuolinių šeimos sūnelis visada kažkur prapuldavo:

Debesiukas aš mažiukas
Kamuolinių giminės.
Aš padauža, išradukas –
Vėjas man visad padės.

Vėjas sugrąžindavo pasimetėlį tėvams. Kai padaužos vaikai susižeisdavo žaisdami, į pagalbą jiems skubėdavo debesėlis-daktarėlis.

Neša vėjas į padangę
Debesėlių tris pulkus.
Jie su saule išdykauja,
Žemėj linksmina vaikus.

Debesų senoliai labai mėgsta tvarką, todėl vakarais renka mažiukus ir skaito svarbiausią giminės pamokslą: “Ką darai, daryk gerai”.
Garsi Debesų giminė jau daugelį metų sėkmingai globoja Žemę. Jei kas nori susipažinti su ja, reikia tik aukštai pakelti galvą ir atverti širdį. Debesys visada pasiruošę susidraugauti, įsileisti Jus į savo pasaulį.

Irma Krujalskytė

Views All Time
Views All Time
3034
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!