Kai kažkas atsitinka Jūsų darbe ir tai neliečia Jūsų asmeniškai ar Jūs į tai nesate įsivėlusi, privalote arba kalbėti, arba pasitraukti iš mūšio lauko, jeigu tikrai norite pakreipti įvykių eigą ir pradėti tinkamą bendravimą.

Neturite būti rėksminga ar kandi kalbėdama, užteks, kad pasirodysite tvirtai ir aiškiai nusakysite savo poziciją. Neprivalote fiziškai išeiti iš darbo ar net pastato, pakanka atsitraukti iki tokio lygio, kol bus aišku, kad situacija ir jos padariniai Jūsų nekliudys.

Bendravime tarp vyrų ir moterų darbe dažnai pastebima milžiniška spraga; ir kuo aukštesnės moters pareigos, tuo ši spraga didėja. Neverta net sakyti, nes visi – vyrai, moterys ir kompanija, kuri mus nusamdė ir yra priklausomos nuo komandos sėkmingo darbo, – suprantame, kad bus geriau, jeigu pavyks šią spragą užglaistyti.

Iš kur atsiranda spragos bendravime?

Stereotipai yra pagrindiniai tokios susiklosčiusios situacijos kaltininkai. Be to, tiek vyrai, tiek moterys „pasistengia”, kad panašūs dalykai įsitvirtintų darbo kasdienybėje. Vyriškoji giminė elgiasi pagal savo senovišką supratimą ir negali jų kaltinti, nes prieš šimtą metų visuomenėje tai buvo laikyta norma.

Stereotipai ir jų padariniai tai lyg geležinis kumštis aksominėje pirštinėje: tu jo nebijai, kai matai artėjant prie savo veido, nors žinai, kad tuoj tuoj smūgis išvers tave iš kojų. Jeigu panagrinėtume įprastą įvykių scenarijų, tai vyrai Jus įsivaizduoja kaip turinčią daug moteriškų bruožų – išauklėtą ir malonią, o ne atkaklią ir siekančią vadovauti, o tuo labiau vyrai negalvoja apie Jus kaip apie potencialią viršininkę.

Būtų protinga prisiminti, kad darbe moterys nėra kažkieno mamos, sesės, meilužės ar draugės. Jūs esate čia, nes norite dirbti sėkmingai ir siekti karjeros, turite galvoti ir atrodyti kaip žmogus, kuris nusipelno sėkmės ir gali skubiai ir kompetetingai atlikti bet kokią sunkią užduotį. Kai moteris bando prisigerinti „mamos-žmonos-sesers” stereotipu, tai ne tik amžiams sugadina bendravimą, bet ir garantuoja greitą mirtį savo karjerai. Lai kolegos patys pasidaro sau kavą ar kitus nereiškimgus pagalbinius darbus; Jūs esate jiems lygi – bendradarbiaujate tik kuriant naujas strategijas, atsiskaitymus už nuveiktus darbus, be to, labai griežtai reikalaujate savo atlygio dalies.

Bendravimo nutrūkimas

Dėl tokių stereotipų įsigaliojimo ir elgesio pagal senoviškus prietarus, komunikacijos nesklandumai yra dažnas svečias šiuolaikinėse darbovietėse. Viena įprasčiausių to proceso išraiškų – vyrai nutraukia kalbančią moterį, neleidžia joms išdėstyti savo idėjų ar apskritai jas ignoruoja. Taigi įvairiausiais būdais daugelis moterų savo darbovietėje yra dažnai pažeminamos, ignoruojamos ar net įžeidinėjamos.

Nesąmoningai moterys pačios susitaiko su savo profesionalumo nuvertinimu, pradėdamos elgtis pagal priešistorinius stereotipus. Vyrai gali mėgautis aistringais ginčais, bartis nuo pat ryto, pirkti vienas kitam gėrimus arba po darbo eiti žaisti krepšinį. O moterys, kurios nėra tokios storaodės, dažniau teikia pirmenybę harmonijai, kaip mūsų mamos mus mokė.

Kai mus įžeidžia ar pažemina, mes nusprendžiame, kad reikia to nepastebėti – nedaryti iš musės dramblio. Be to, stengiamės likti nepastebėtos, kad niekam nebeužkliūtume. Taigi darbe įsivyrauja ramybė, o jus, taip besielgiančią, gal net pamils kolegos. Visgi „geros mergaitės, kuri viską vyniojo į vatą” teorija kiekvieną kartą mus nuveda į bedugnę.

Nebijokite kalbėti. Jūs čia negeriate arbatėlės su kaimynėmis ir nelinksminate savo močiutės. Supraskite, kad esate verslo aplinkoje, o kur verslas, ten ir problemos bei jų sprendimai – greiti ir sėkmingi. Tam tikras kiekis konfliktų, ginčų dėl veiklos, debatų dėl kliūčių išvengimo yra privalomas ir neišvengiamas. Verslo pasaulis yra šaltas ir negailestingas. Jeigu galvosite, kad kalbėjimas lygus nemaloniam ir nemoteriškam elgesiui ir nedrįsite kalbėti su vyrais, kurie nenori pakviesti Jūsų į pasimatymą, tai reikš, kad Jūs jau leidžiatės liftu žemyn, nors tikitės, kad taip greitai pakilsite aukštyn.

Kaip elgtis moterims?

Judy B.Rosener tyrimas, paskelbtas „Harvard Business Review”, identifikuoja skirtumus tarp moteriško ir vyriško komunikacijos suvokimo. Ji pabrėžė tai, kad moterys „skatina bendradabiavimą, dalinasi valdžia ir informacija, stiprina aplinkinių pasitikėjimą savimi ir kelia darbuotojų darbinį pasitenkinimą”.

Moterys vertina „sąžiningą žaidimą, kurio taisyklės visiems lygios”. Vyrai – labiau agresyvūs ir nuožmiai puolantys kitų silpnasias vietas. Moterys linkusios puoselėti harmoniją, besistengdamos nemalonios informacijos konkretų išdėstymą pakeisti subtiliomis užuominomis. Toks bendravimas ne tik išsaugo harmoniją, bet ir produkuoja informacijos nesuvokimą. Jeigu norite praktikuoti diplomatijos meną, Jūsų vieta Jungtinėse Tautose, bet jeigu norite sėkmingos kajeros, būkite tiksli ir griežta kaip šveicariškas laikrodis.

Kalbėti – lygu laimėti

Kaip filosofijos daktarė Kathleen Kelley Reardon rašo savo knygoje „Bendravimas darbe – prarajos tarp vyrų ir moterų panaikinimas”, yra tūkstančiai teisingo bendravimo būdų, kurie telpa tarp perdėto kuklumo ar įžūlumo. Ir vienas, ir kitas kraštutinumas yra kelias į nesėkmę. Dauguma moterų pergyvena, kad kategoriškas jų elgesys nuvils vyrus ir jos neteks pastarųjų malonės. Jos nepagalvojo, kad neturi tos malonės, o tai reiškia, kad neturi ką prarasti. Jau geriau keli vyrai kolegos Jumis nusivils, nei leisite kažkam įtakoti Jūsų elgesį Jums nepalankia linkme.

Dažniausia moterų problema – baimė. Tačiau privalote nebijoti pranokti kitus ir kalbėti, kad pakreiptumėt bendravimą sau palankia kryptimi.

Kai du ar trys kolegos, kurie kartu su Jumis sudaro kokį komitetą, nepakviečia Jūsų į pasitarimą, sakote sau, kad nieko čia tokio, arba, kad per jautriai reaguojate į situaciją. Nesielkite taip. Neleiskite tokio netinkamo elgesio su savimi ir čia Jūsų emocijos nieko dėtos. Nekaltinkite savęs ir nesiknaisiokite po kolegų galvas, norėdamos pateisinti tokį elgesį. Tiesiog pasakykite: „Aš esu to komiteto sudėtyje ir aš turėjau ten būti. Tiesiog taip. Daugiau neleisiu, kad taip atsitiktų.”

Jeigu kuris iš Jūsų kolegų duoda Jums pastabą, kad elgėtės labai griežtai per susirinkimą, neišsisukinėkite vaidindama Scarlett O’Harą, atsakinėdama koketuojančiai ar pernelyg kukliai. Tiesiog leptelkite kažką panašaus į: „Ačiū. Šios situacijos rimtumas pareikalavo atitinkamo elgesio”. Tinkamas ir pasakymas neutraliu tonu: „Kaip įdomu, kad Jums taip pasirodė.”

Galų gale, jokia rimta diskusija negali apsieiti be nors menko konflikto šešėlio. Turėkite drąsos pastovėti už save. Kaip sako profesorė Reardon, „Tai baimė kalta, kad vis dar matome tokias komunikacijos spragas darbe. Kai moterys suvoks, kad viską galima pakreipti taip, kad nepakenktų savo karjerai, joms ims nuovokiai elgtis pačios ir adekvačiai reaguos į aplinkinių elgesį.

Tai pamoka, kurią privalome išmokti. Ją turėtų suprasti ir vyrai, bei kompanijos, kuriose dirbame.

Views All Time
Views All Time
1926
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!