Lietuvoje jau po trijų mėnesių įsigalios Europos Konvencijos protokolas, pagal kurį už rasizmo ir ksenofobijos skleidimą kompiuterinėmis sistemomis bus baudžiama kaip už kriminalinius nusikaltimus.

Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų papildomo protokolo dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo ratifikaciniai raštai bus deponuoti spalio 13 dieną Jerevane (Armėnija) vyksiančioje Europos teisingumo ministrų konferencijoje.

Šis protokolas Lietuvoje įsigalios po trijų mėnesių.

Anot Teisingumo ministerijos pranešimo, kriminalizuoti bausmes už rasizmo ir ksenofobijos skleidimą Lietuva įsipareigojo, 2005 metų balandį Helsinkyje Lietuvos teisingumo ministrui pasirašius ir 2006 metais Seime ratifikavus Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų papildomą protokolą.

Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų papildomas protokolas priskiriamas prie tarptautinių dokumentų, skirtų kovai su organizuotu nusikalstamumu, sukčiavimu bei korupcija.

Konvencijos papildomas protokolas buvo priimtas dar 2003 metų sausio 28 dieną. Protokolo tikslas – papildyti Konvenciją nuostatomis, įpareigojančiomis kriminalizuoti rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikas, padarytas naudojantis kompiuterinėmis sistemomis. Pačią Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų Seimas ratifikavo dar 2004 metų sausį.

Nusikaltimai informatikai yra kriminalizuoti Baudžiamojo kodekso XXX skyriuje ,,Nusikaltimai informatikai“ (196-1982 straipsniai). Beje, ir kituose Baudžiamojo kodekso skyriuose numatytos nusikalstamos veikos (pvz., sukčiavimas, neteisėtas susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ar pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas, dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas ir pan.) gali būti traktuojamos elektroniniais nusikaltimais, jei tokių veikų padarymui būtų naudojamas kompiuteris ar kompiuterinė sistema. Tokiu atveju kompiuteris ar kompiuterinė sistema būtų laikomi priemone tokiems nusikaltimams daryti.

Lietuva yra įsipareigojusi siekti užtikrinti visišką Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomo protokolo dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, nuostatų įgyvendinimą. Todėl turi būti numatyta galimybė kontroliuoti telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją, išskyrus jos turinį. Tai turi būti leidžiama daryti tuomet, kai tiriamos Baudžiamojo kodekso 170 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę). Reikalingus Baudžiamojo proceso kodekso papildymų ir pakeitimų projektus Teisingumo ministerija numačiusi pateikti Vyriausybei dar spalį.

Views All Time
Views All Time
2657
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!