Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

1864 metais Lietuvoje uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, lietuvių visuomenė buvo atribota nuo visų atvirų ryšių su Europos kultūra, su jos pažinimu. Spaudos draudimas 1864-1904 metais buvo lietuvių pasipriešinimo kovos laikotarpis, pažymėtas giliu konfliktu dėl raidės, spausdinto lietuviško žodžio. Caro valdžia visomis priemonėmis mėgino įvesti rusiškuosius spaudmenis į lietuvių raštiją ir persekiojo tradicinio lotyniškojo raidyno vartojimą. Spaudos draudimui lietuviai pasipriešino organizuodami slaptą draudžiamųjų raštų leidybą, gabenimą ir platinimą ir taip sukūrė naują tautinę spaudą. Ir kai po 40-ties metų, aktyviausių lietuvių visuomenės veikėjų pastangomis, caro valdžia sutiko grąžinti Lietuvai spaudos lotyniškais rašmenimis teises, prasidėjo tikras kultūrinis sąjūdis, turėjęs didelės reikšmės lietuvių tautos sąmonėjimo vyksme, tautinių santykių raidoje ir apskritai kultūros istorijoje bei nulėmė gilių lietuviškų tradicijų
atgimimą.

Gerbiami žurnalistai, kalbininkai ir knygos mylėtojai, nuoširdžiai sveikinu Jus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga. Kiekvieno iš Jūsų darbas yra be galo svarbus visuomenei ir ne visuomet dėkingas, todėl linkiu Jums kantrybės. Žurnalistams linkiu aštrumo atliekant žurnalistinius tyrimus ir objektyvumo, kuomet žmogaus teisės tampa svarbiausia Jūsų tema. Geros Jums nuotaikos šią šventinę dieną ir sėkmės.

Straipsniai.lt redaktorius
Laurynas Dinsmanas

Views All Time
Views All Time
2978
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!