Vasario 16 kiekvienam Lietuvos piliečiui sukelia jausmus, asociacijas. Kiekvienas šią dieną sutinka ir panašiai, bet kartu ir skirtingai.

Gintaras Jonas Aleknavičius savo valdose puoselėja viską, ką simbolizuoja ir Vasario 16: nepriklausomybės siekį, protėvių atminimą, meilę aplinkai, vienybę su viskuom, kas mus vienija ir atsiskyrimą nuo visko, kas mus atskiria.

Lietuva – unikali šalis. Todėl nepriklausomai nuo to, kokiu laikotarpiu ir kokioje santvarkoje gyvename, mes turime ypač puoselėti mūsų išskirtinumo, tautinio identiteto bruožus. Be jų mes tapsime pilku “niekuo”, ištirpsime Pasaulio tautų įvairovėje…

Pagonybė mūsų tautai suteikia išskirtinio žavesio. Pagonybė nėra religija, tai – pasaulėžiūra, kurioje telpa visos religijos. Tai – begalinė pagarba visiems egzistuojančiams gamtos ir visuomenės reiškiniams. Vienas iš jų – Ąžuolas Jonas, išdidžiai gyvenantis Lietuvos laukuose. O jam klusniai tarnauja Gintaras Jonas.

Views All Time
Views All Time
136
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!