Sostinė: Varšuva
Santvarka: respublika
Gyventojų skaičius: 38,7 mln.
Plotas: 312 683 km2
Valstybinė kalba: lenkų
ES narė nuo: 2004 m.
Valiuta: zlotas

Lenkija – tai reti kaimai ir didingi viduramžių miestai. Ši lygumų šalis didesnė nei negu kitos trys Vidurio Europos valstybės kartu paimtos.

Vienas nuostabiausių Lenkijos miestų – Krokuva, 1040-1609 m. buvusi šalies sostinė. Čia puiki viduramžių architektūra primena, kad XV-XVI am. Lenkija buvo didelė ir stipri valstybė, kurią vėliau pasidalino kitos šalys. Visa Lenkija turi daug senų bažnyčių, rūmų ir valstybinių pastatų, kurie vieni iš gražiausių Europoje. Daugelis buvo sugriauti per Antrąjį pasaulinį karą, bet Krokuva palyginti nenukentėjo. Deja, šis miestas – vienas labiausiai užterštų Europoje, visų pirma dėl Nova Hutos plieno liejyklos.

Krokuva – antro didžiausio Europoje universiteto ir Vavelio pilies bei vavelio katedros – Lenkijos nepriklausomybės simbolio – miestas. Pasak legendos, kadaise oloje po Vavelio kalva gyveno slibinas, kurį nužudė didvyris Krakas, Krokuvos įkūrėjas, ėmęs jį šerti dervos su siera prikimštais gyvulių kailiais. Vavelio katedroje laikoma priešistorinių kaulų kolekcija. Kaip varnai saugo Londono pilį, taip ir šie kaulai, sakoma, saugo katedrą, kurioje beje yra kelių žymių Lietuvos valdovų kapai.

Lenkijoje verta aplankyti Veličkos druskos kasyklas, kuriose gausu puošnių požeminių salių ir koplyčių.

Lenkijoje labai stiprios senovės tradicijos. Klesti tautodailė bei amatai. Namų rakandai dažnai puošiami drožiniais ir siuviniais, spalvingai dažomi baldai.

Lenkijoje labai stiprios senovės tradicijos. Klesti tautodailė bei amatai. Namų rakandai dažnai puošiami drožiniais ir siuviniais, spalvingai dažomi baldai.

Romos Popiežius Jonas Paulius II kilęs iš Lenkijos, buvęs Krokuvos vyskupas.

Lenkijoje maždaug trečdalis darbo jėgos užimta žemės ūkyje. Pagrindinės kultūros – bulvės, cukriniai runkeliai, javai, svarbi gyvulininkystė. Tačiau dauguma ūkininkauja tik savo poreikiams, nes vyrauja smulkūs ūkeliai.

Pagrindinės Lenkijos eksporto prekės yra automobiliai, pramonės iržemės ūkio mašinos, bulvės ir kitos daržovės. Lenkija išveža ir daug akmens anglies bei metalų.

Lenkija pasižymi itin pamaldžiais tautiečiais. Daugiau nei 75 proc. lenkų yra praktikuojantys katalikai, todėl sekmadieniais ir per šventes bažnyčios pilnos. Norintiems pasigrožėti bažnytine architektūra ir menu reikėtų jose apsilankyti ne per pamaldas.

Vidutinė lenkų miestiečių šeima turi vieną, daugiausiai du vaikus, o kaimiečių šeimose jų auga keturi ar daugiau. Lenkų šeima – plati artimųjų ir giminių šeimyna, kur po vienu stogu paprastai gyvena trys kartos.

Lenkai paprastai pirmenybę teikia kultūros vertybėms, o ne pinigams.Daugumos lenkų požiūriu, socialinę padėtį lemia išsilavinimas.

Parengta pagal:
Europa – mūsų žemynas.- K.,2002
Mes! Mes ir ES? Mes ir Europos Sąjunga! / A. Paleckis. A. Ikamas .- V., 2002

Views All Time
Views All Time
6209
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!