1805 07 09 Muhamedas Ali neoficialiai pradėjo dinastiją http://rulers.org/rule.html#egypt

1821 06 12 – 1885 01 26 Sudano aneksija http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1831 – 1840 11 Egyptas aneksavo Siriją ir Palestiną http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1867 ? gavo vidaus autonomiją ir paveldimą chedivo titulą LTE III 248

1867 vietininkas Izmailas – paša gavo chedivo titulą (vice – karaliaus) Mal. Sov. Encikl. II-III (1930) 79

1867 06 08 Egipto Khedivas (Osmanų suzerenitetas) http://rulers.org/rule.html#egypt , http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1882 07 11 D.Britanija pradėjo karą LTE III 70

1882 07 15 D.Britanija užėmė Aleksandriją LTE III 70

1882 08 – 1956 06 13 Britanija administruoja Sueco Kanalą http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1882 09 13 Britanijos okupacija (techniškai vis dar Osmanijos suverenitete) http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1882 09 14 užimtas Kairas ir Egiptas tapo D.Britanijos kolonija, nors formaliai liko Osmanų Imperijos dalimi LTE III 70

1882 09 14 anglų kariai užėmė Egiptą http://www.km.ru/oneday/

1882 okupavo D.Britanija (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1899 sutartis su D.Britanija dėl Sudano kondominiumo LTE III 248

1906 Sinajau pusiasalis Osmanų Imperijos perleistas Egiptui http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

iki 1914 oficialiai laikomas Turkijos vasalu Mal. Sov. Encikl. II-1 (1938) 22

1914 oficialiai paskelbtas D.Britanijos protektoratas (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo , LTE III 248 , Mal. Sov. Encikl. III (1930) 79 , Filatelisticky atlas (128) 1985

1914 11 03 Egiptas Britanijos protektoratas http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1914 12 18 D.Britanija paskelbė Egiptą protektoratu A.Šiger (Političeskaja karta mira 1966)

1914 12 19 Egipto Sultonatas (Britanijos protektoratas) http://rulers.org/rule.html#egypt Egipto Sultonatas http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1917 10 09 D.Britanija Achmedą Fuadą paskelbė sultonu Mal. Sov. Encikl. IX (1932) 430

1922 02 28 pasibaigė Britanijos protektoratas http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1922 02 28 paskelbta karalystė A.Šiger (Političeskaja karta mira 1966) , (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo(*) D.Britanija paskelbė Egipto nepriklausomybę “Lietuvos aidas” 2000 02 26

1922 03 15 sultonas Fuadas paskelbė save Egipto karaliumi http://www.km.ru/oneday/

1922 03 16 Achmedas Fuadas paskelbtas karaliumi Mal. Sov. Encikl. IX (1932) 430 Egipto Karalystė (de Fakto nepriklausoma 1936) http://rulers.org/rule.html#egypt Egipto Karalystė http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1928 07 19 Egipto karalius Fuadas paleido parlamentą ir paskelbė save absoliutiniu monarchu http://www.km.ru/oneday/

1936 08 26 sutartimi Montre užbaigta Egipto okupacija http://www.km.ru/oneday/

1936 11 14 pilna nepriklausomybė http://rulers.org/rule.html#egypt pasibaigė Britanijos okupacija http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1936 tapo Tautų sąjungos nariu LTE III 248

1937 05 priimtas į Tautų Sąjungą Mal. Sov. Encikl. II-I (1938) 371

1937 05 26 Tautų Lygos narė http://rulers.org/intorgs1.html#league

1939 07 – 1945 Britanijos okupacija http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1940 09 13 Italijos 10 armija iš Kirenaikos puolė ir užėmė Sidį Baranijų, britai atsitraukė iki Marsa Matrucho LTE X 568

1940 09 13 Italijos kariai įsiveržė į Egiptą http://www.km.ru/oneday/

1940 12 09 D.Britanijos kariuomenė perėjo į puolimą ir užėmė Kirenaiką LTE X 568

1941 03 31 Vokietijos kariuomenė perėjo Libijos – Egipto sieną LTE I 263

1941 11 18 Britų kariuomenė perėjo į puolimą LTE I 263

1942 05 27 Romelis atnaujinęs puolimą įžengė į Egiptą LTE X 568

1942 06 pabaigoje Romelis priartėjo prie al Alameino LTE X 568

1942 06 pabaigoje Romelio armija vėl įsiveržė į Egiptą LTE I 263

1942 10 23 D.Britanijos armija pradėjo pulti ir 1942 11 pradžioje prie al Ameino pralaužė priešo gynybą LTE X 568 , LTE A – Ž 19

1942 10 23 prasidėjo anglų ir vokiečių mūšis prie El Ameidos http://www.km.ru/oneday/

1942 11 01 sąjungininkų kariai pralaužė vokiečių gnybą prie El Alameinos http://www.km.ru/oneday/

1945 JTO narys LTE III 248 , Entkartos enciklopedija

1945 10 24 JTO narė http://rulers.org/intorgs2.html#un

1948 Egipto administracija Gazos Sektoriuje http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1952 07 23 įvyko revoliucija ir nuversta monarchija (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo , A.Šiger (Političeskaja karta mira 1966) , LTE III 251 įvyko karinis perversmas. Karalius Farukas po trijų dienų atsisakė sosto ir išvyko iš šalies “Lietuvos Rytas” 1999 12 24

1952 07 26 Farukas I oficialiai atsisakė sosto LTE III 251

1953 06 18 paskelbta respublika (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo , A.Šiger (Političeskaja karta mira 1966) Egipto Respublika http://rulers.org/rule.html#egypt , http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1953 07 18 paskelbta respublika Filatelisticky atlas (128) 1985

1953 atsisakė Sudano kondominiumo LTE III 248

1954 02 25 pulkininkas Gamalis Abdelis Naseras uzurpavo valdžią Egipte “Laikinoji sostinė” 2000 02 25

1956 07 nacionalizuotas Sueco kanalas (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1956 07 26 nacionalizuotas Sueco Kanalas http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1956 10 D.Britanija, Prancūzija ir Izraelis įvykdė karinę agresiją (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1956 10 25 Izraelis okupavo Sinajaus pusiasalį “Laikinoji sostinė” 2000 10 25

1956 10 28 Izraelio daliniai užėmė Sinajaus pusiasalį “Laikinoji sostinė” 2000 10 28

1956 10 29 Izraelio kariai įėjo į Egipto teritoriją http://www.km.ru/oneday/index.asp?data=29.10.2001

1956 10 29 Izraelio intervencijos pradžia A.Šiger (Političeskaja karta mira 1966), LTE III 70 Izraelio kariuomenė perėjo Egipto sieną ir užėmė Sinajaus pusiasalį iki Sueco kanalo “Lietuvos Rytas” 1999 12 24

1956 10 29 – 1956 12 22 Sinajau pusiasalis ir Gazos sektorius okupuotas Izraelio http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1956 10 31 D.Britanijos Prancūzijos intervencijos pradžia A.Šiger (Političeskaja karta mira 1966), LTE III 70

1956 11 karinių veiksmų pabaiga. JTO sprendimas išvesti interventų pajėgas A.Šiger (Političeskaja karta mira 1966)

1956 11 24 anglų – prancūzų kariai paliko Egiptą http://www.km.ru/oneday/

1956 12 22 D.Britanija ir Prancūzija baigė išvesti savo armiją LTE III 70

1957 01 22 Izraelis baigė išvesti savo dalinius iš Sinajaus pusiasalio, tačiau paliko juos Gazos sektoriuje “Laikinoji sostinė” 2000 01 22 Izraelio kariai išvesti iš Sinajaus pusiasalio http://www.km.ru/oneday/

1957 03 08 Izraelis baigė išvesti savo armiją ir palei 1949 paliaubų demarkacinę liniją dislokuotos JT ginkluotosios pajėgos LTE III 70 Izraelio kariai išvesti iš Egipto http://www.km.ru/oneday/

1958 02 kartu su Sirija susijungė į vieną valstybę: Jungtinę Arabų Respubliką (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1958 02 01 su Sirija susijungė į Jungtinę Arabų Respubliką “Lietuvos aidas” 2000 02 01 , Filatelisticky atlas (128) 1985 Egiptas ir Sirija paskelbė apie susijungimą į vieną valstybę http://www.km.ru/oneday/

1958 02 21 sukurta Jungtinė Arabų Respublika iš Sirijos ir Egipto A.Šiger (Političeskaja karta mira 1966)

1958 02 22 Jungtinė Arabų Respublika (iki 1961 09 28 sujungtas su Sirija) http://rulers.org/rule.html#egypt , http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1958 03 – 1961 12 Jungtinių Arabų Valstybės federacijos dalis su Jemenu (Sana) http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1958 10 07 Sirija ir Egiptas nušalino savo vyriausybes, sudarydama vieningą Jungtinės Arabų Respublikos vyriausybę http://www.km.ru/oneday/

1961 09 Sirija išėjo iš Jungtinės Arabų Respublikos (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1961 09 25 Sirija išstojo iš Jungtinės Arabų Respublikos Filatelisticky atlas (157) 1985

1963 04 17 – 1964 04 28 dalis laikinai atkurtos Jungtinės Arabų Respublikos (su Sirija ir Iraku) http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1967 06 Izraelis įvykdė karinę agresiją ir okupavo Sinajaus pusiasalį iki Sueco kanalo (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1967 06 05 – 10 šešiadienis karas su Izraeliu , kurio metu Izraelis užėmė Sinajaus pusiasalį iki Sueco kanalo LTE IV 603

1967 06 05 prasidėjo 6 dienų karas tarp Izraelio ir arabų (Egipto, Jordanijos, Sirijos, Irako, Libano). Karas baigėsi 1967 06 10 Izraeliui užėmus Sirijos , Jordanijos ir Egipto teritorijas, įskaitant Rytų Jeruzalę, vakarų Jordano upės pakrantę, Gazos ruožą ir Sinajaus pusiasalį “Lietuvos Rytas” 1999 12 24

1967 – 1975 Sueco kanalas neveikė LTE IV 603

1969 03 08 Egiptas nutraukė paliaubas su Izraeliu, atnaujino mūšius Sinajaus pusiasalyje http://www.km.ru/oneday/

1971 09 oficialus pavadinimas Egipto Arabų Respublika (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1971 09 02 Egipto Arabų Respublika Filatelisticky atlas (128) 1985 , Filatelisticky atlas (157) 1985 Jungtinė Arabų Respublika susigražino Egipto pavadinimą “Laikinoji sostinė” 2000 09 02 , http://www.km.ru/oneday/

1971 09 11 Egipto Arabų Respublika http://rulers.org/rule.html#egypt , http://www.worldstatesmen.org/Egypt.html

1971 politinė sąjunga su Sirija ir Libija – Arabų Respublikų Federacija LTE I 306 , LTE III 248

1972 08 01 Egiptas ir Sudanas paskelbė apie planus sukurti vieningą valstybę iki 1973 metų http://www.km.ru/oneday/

1972 08 02 pasirašyta sutartis apie Egipto ir Libijos susijungimą į vieną valstybę http://www.km.ru/oneday/

1973 10 Egipto armija forsavo Sueco kanalą ir išlaisvino jo rytinį krantą (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1973 10 11 Izraelio kariai įsiveržė į Egiptą http://www.km.ru/oneday/

1973 11 11 Izraelis ir Egiptas pasirašė susitarimą, užbaigusį karą tarp jų http://www.km.ru/oneday/

1977 12 iš Arabų Respublikų Federacijos pašalintas Egiptas. Būstinė perkelta iš Kairo į Tripolį LTE A – Ž 39

1979 03 26 JAV baltuosiuose rūmuose įvyko ceremonija, kurios metu Egipto prezidentas Anvaras Sodatas ir Izraelio ministras pirmininkas Menachimas Beginas pasirašė susitarimą, kad baigiamas 30 metų Egipto – Izraelio karas “Lietuvos Rytas” 1999 12 24 , “Lietuvos aidas” 2000 03 25

1982 Izraelio armiją Sinajuje pakeitė tarptautinės pajėgos (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo

1982 04 25 iš Sinajaus galutinai atitraukta Izraelio kariuomenė , o ją pakeitė tarptautinės pajėgos LTE A – Ž 164 , http://www.km.ru/oneday/

1984 Egiptas išstojo iš Arabų Respublikos Federacijos (Libija ir Sirija jį jau 1977 buvo pašalinusios) LTE A – Ž 628

Views All Time
Views All Time
5930
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!