Archives for Radvilos

Radvilos

Biržų pilies istorija „Sėlos“ muziejaus ekspozicijoje

Biržų krašto muziejus „Sėla“, įsikūręs 1986 m. atstatytuose XVII a. Biržų bastioninės pilies rūmuose, šiemet jau atšventė 76-ąsias įkūrimo metines. Lietuvoje tik keli muziejai gali didžiuotis savo ekspozicijomis pilyse.Šiandien daug keliaujama po Europą, aplankomos įspūdingos Austrijos, Vokietijos, Slovakijos ir kt.…
Plačiau >>
Radvilos

Radvilų žygis

2001 m. Mokomojo pulko iniciatyvinė karių grupė parengė keturių dienų žygio "Radvilų kelias" projektą, kuris skirtas radvilų dinastijai atminti. Tai nauja Lietuvos kariuomenės tradicija - skatinanti fiziškai tobulėti, lavinti ištvermę, plėtoti gerus santykius su visuomene bei užsienio kariuomenėmis. Žygis -…
Plačiau >>
Radvilos

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąsis pulkas

Mokymas Pagrindinis Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko pagrindinis uždavinys – rengti privalomosios karo tarnybos karius pagal bazinį rengimo kursą visiems Respublikos reguliariesiems daliniams. Mokomajame pulke ruošti PPKT kariams yra suformuoti du mokomieji batalionai, kurių kiekvieną sudaro 5 mokomosios…
Plačiau >>
Radvilos

Trumpas pasakojimas apie garsiuosius šviesiausiojo didiko Biržų ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius

Risinskis, Saliamonas. Trumpas pasakojimas apie garsiuosius šviesiausiojo didiko Biržų ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius / parengė, iš lot. k. vertė ir pratarmę parašė S. Narbutas. - V.: LLTI, 2000. - 253 p., faks. - Asmenvardžių r-klė: p. 235-253. -…
Plačiau >>
Radvilos

Biržų pilis – Radvilų valdos centras

ISSN 1648-7230 ŽIEMGALA 2003/1 ISTORIJA. MOKSLO DARBAS Deimantas Karvelis Įvadas Vienintelė etninės Lietuvos teritorijoje stovėjusi bastioninė Biržų tvirtovė nepasižymi gausia ir įvairia istoriografija. Iš jos išsiskiria S. Pinkaus darbai, pateikiantys išsamią, archyvine medžiaga argumentuotą pilies statybos ir restauravimo istoriją(1). S.…
Plačiau >>
Radvilos

Biržų istorija

1455 m. balandžio 14 dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero dovanojimo rašte Radvilai Astikaičiui minimos Biržų žemės. Šiuo žmonių dovanojimo aktu (privilegija) Radvilai Astikaičiui leista anksčiau jo pirktoje žemėje apgyvendinti dovanotuosius žmones. Ši data laikoma ankstyviausia dokumentų paliudyta Biržų paminėjimo data.…
Plačiau >>