Į Seimo kontrolierių įstaigą kreipėsi pilietis, nurodydamas, kad pernai vasarą poilsiaujant prie Veprių ežero, Vievio apylinkėse, įvyko konfliktas su Kaišiadorių miškų urėdijos miškų apsaugos inžinieriumi A.Babiedu, kuris surašė pareiškėjui administracinių teisės pažeidimų protokolą dėl neva pažeistų miško lankymo bei mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių pažeidimų. Negana to, kad pareigūnas neturėjo tam reikiamų teisių ir viršijo savo įgaliojimus, jis poilsiautojų akivaizdoje grasino tarnybiniu ginklu, pridėjęs jį prie žvejo smilkinio žadėjo nušauti, isteriškai rėkė ir kitaip gąsdino poilsiautojus. Nors po šio incidento žmonės raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, kad būtų įvertinti pareigūno veiksmai bei išsiaiškinta susidariusi situacija, tačiau iš ten gautas atsakymas buvo vienpusiškas ir neobjektyvus, juo ginamas įgaliojimus viršijęs pareigūnas. Tai, kad pareigūnai neteisūs, pareiškėjo teigimu, įrodo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimas, tenkinęs skundą ir panaikinęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus nutarimą dėl administracinės nuobaudos skyrimo.

Atsakyme Seimo kontrolieriui R.Valentukevičiui Aplinkos ministerija pripažino tyrusi šį atvejį, buvo sudaryta komisija, kuri savo pažymoje nurodė, kad, vadovaujantis LR Miškų įstatymo 6 str., valstybiniai miškų pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, turi teisę panaudoti psichinę prievartą (įspėjimą apie ketinimą panaudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą). Toliau teigiama, kad šiuo atveju Kaišiadorių miškų urėdijos pareigūnas A.Babiedas panaudojo šaunamąjį ginklą vykdydamas tarnybines pareigas ir neviršydamas jam suteiktų teisių. Pažymoje apsiribota siūlymu Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui sugriežtinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos kontrolę bei nebepratęsti jų įgaliojimų.

Pažymėtina, kad Seimo kontrolieriaus prašymas atlikti tarnybinį patikrinimą bei įvertinti pareigūnų veiksmus, naudojant šaunamąjį ginklą, ministerijos pareigūnų taip ir liko neįvykdytas. Taip pat Seimo kontrolieriui pateiktame paaiškinime bei pridėtoje medžiagoje ministerijos sekretorius A.Spruogis net neužsiminė apie Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimą, panaikinusį pareiškėjui skirtąją nuobaudą. Teismas konstatavo, kad administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė tam neįgaliotas asmuo, Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pradėta neteisėtai, todėl byla buvo nutraukta, o nutarimas dėl pažeidimo anuliuotas.

“Noriu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kad Aplinkos ministerijos pareigūnai suklydo, o naudodami tarnybinį ginklą viršijo savo įgaliojimus, neteisėtai bei nepagrįstai rašė protokolus bei baudė pareiškėją, bet ir į tai, kad aukšti LR Aplinkos ministerijos pareigūnai toleruoja tokius pavaldžių pareigūnų veiksmus, gina juos, neteikdami Seimo kontrolieriui pilnos prašomos informacijos, nors tai jiems privalu atlikti pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Taip sudaromos prielaidos ir ateityje nebaudžiamiems pažeidinėti piliečių teises”, – nurodė Seimo kontrolierius.

R.Valentukevičius kreipėsi į LR Aplinkos ministrą A.Kundrotą, kad šis imtųsi skubių ir konkrečių priemonių susidariusiai situacijai ištaisyti bei rekomendavo atidžiau kontroliuoti, kad jo vadovaujami pareigūnai griežtai laikytųsi galiojančių teisės aktų reikalavimų, nebepažeidinėtų piliečių teisių.

Views All Time
Views All Time
2338
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!