X.25 PLP apibrėžia paketus, perduodamus HDLC freimų informacijos laukuose. Egzistuoja daug įvairių paketų rūšių.

Duomenų paketai yra naudojami duomenims perduoti. Tokio paketo sandara yra parodyta 16 pav. Be 4 bitų, reikalingų norint atskirti šios rūšies paketą nuo kitų (bendrasis formato indikatorius), čia rasime ir loginį kanalų grupės numerį, kuris kartu su loginiu kanalo numeriu sudaro dvejetainį skaičių, naudojamą identifikuojant visus tam tikrai VC (virtualioji grandinė) priklausančius paketus.

Taigi vienoje fizinėje jungtyje įmanoma realizuoti daug, iki 4K (dvejetainis 12 bitų skaitmuo, daugiau kaip 4000) VC. Minėtasis skaičius yra nustatomas DTE-DCE interfeise. Šis skaičius nėra naudojamas kitoje jungties pusėje arba tinklo viduje, nes keliaujančiam tinklu duomenų paketui nuolat suteikiami vis kiti kanalų numeriai. Ryšiai kiekviename mazge iš anksto nustatomi jau ryšio užmezgimo fazėje. Taigi virtualiųjų jungčių tinkle skaičius nesibaigia 4000.

Paketų siuntimo numeracija P (S) ir priėmimo numeracija P (R) juos perduodant daugelyje tinklų nesikeičia. Naudojant langų koncepciją ir vėlinant gero priėmimo patvirtinimą, priimantysis terminalas gali valdyti naujų duomenų paketų srautą tinklu. Šis procesas yra vadinamas srauto valdymu. Daugybinis duomenų bitas M (More data bit) leidžia paženklinti tam tikrus paketus, priklausančius vienai grupei.

Pageidaujamos jungties sudarymo procedūra, arba virtualusis skambutis (žr. 17 pav.), pradedama terminalui DTE siunčiant CRP (Call Request Packet – sujungimo reikalavimo paketą). Tai darant yra užregistruojami skambinančiojo ir skambinamojo DTE adresai. Šiame pakete taip pat galima nurodyti, kada pageidaujamos specialios paslaugos. 2 lentelėje yra išvardintos X.25 siūlomos specialiosios paslaugos. Kuomet ryšys yra užmegztas, skambinamasis DTE priima ateinančio skambučio paketą, kuriame yra ta pati adresinė informacija kaip ir CRP.

Paprastai skambinamasis DTE atsako siųsdamas sujungimo priėmimo paketą, kuris skambinantįjį pasiekia kaip sujungimo įvykdymo paketas. Sujungimas yra nutraukiamas panašiu būdu paeiliui naudojant nutraukimo reikalavimą, nutraukimo nurodymą, DTE nutraukimo patvirtinimą ir DCE nutraukimo patvirtinimą.

Ilgalaikiams sujungimams arba PVC (Permanent Virtual Circuits – ilgalaikės virtualiosios grandinės) nereikia sudaryti sujungimą ar nutraukti jį. Todėl šiuo atveju DTE nenaudoja VC būdingų paketų.

Paketų lygmenyje yra srauto valdymo galimybė, panaši į tą, kuri HDLC protokole yra realizuojama naudojant RR ir RNR paketus. Galinis įrenginys gali perduoti DTE RR ir DTE RNR paketus, o DCE srautą gali valdyti siųsdamas DCE RR bei DCE RNR paketus.

Jei HDLC atveju pakako vienos rūšies pakartotinio nustatymo (reset) komandos, tai paketų lygmenyje reikia turėti daugiau. Taip yra todėl, kad ši operacija gali paliesti arba DTE interfeisą, o tuo pačiu ir visus per jį praeinančius VC, arba tik vieną VC, atitinkantį tam tikrą sujungimą.
Duomenų srautai tarp tinklo mazgų gali būti tokie intensyvūs, kad VC gali tekti naudotis keliomis fizinėmis grandinėmis. CCITT yra apibrėžusi 2-ajam sluoksniui MLP (Multi Link Protocol – daugiakanalis protokolas), skirtą būtent tokioms situacijoms; kanalų pralaida yra padalijama tolygiai visoms aktyvioms virtualiosioms grandinėms (PVC ir VC).

Views All Time
Views All Time
2821
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!