Vakar LR ūkio ministro įsakymu “Saulėtekio slėnio” mokslo ir technologijų parkui skirta per 10,5 mln. litų siekianti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų parama. Visa “Saulėtekio slėnio” mokslo ir technologijų parko plėtros projekto vertė – daugiau nei 28 mln. litų. 6 mln. litų projektui įgyvendinti skiria Vilniaus miesto savivaldybė, iki 12 mln. litų bus skirta iš banko paskolos lėšų.

Įgyvendinus “Saulėtekio slėnio” projektą, beveik 2,4 ha teritorijoje Saulėtekyje bus sukurtas žinių ekonomikos branduolys – erdvė, palanki inovacijoms ir verslumui. Pirmojo projekto etapo metu numatoma pastatyti 6300 kv. m ploto pastatą, kuriame įsikurs aukštųjų technologijų ir verslo paramos įmonės, atrinktos pagal iš anksto patvirtintus kriterijus. Iki 900 kv. m parko ploto numatoma skirti verslo inkubatoriui, kuriame patalpas lengvatinėmis sąlygomis galėtų nuomotis pradedantys veiklą verslininkai. Iš viso žinių ekonomikos branduolyje ketinama sukurti iki 50 tūkst. kv. m ploto infrastruktūros, skirtos aukštųjų technologijų įmonių plėtrai.

Kuriamo mokslo ir technologijų parko įmonėms numatoma teikti įvairias profesionalias konsultacines, pagalbos verslui paslaugas. Jas “vieno langelio principu” tiek branduolio, tiek regiono įmonėms ir moksliniams institutams numatoma teikti per verslo, inovacijų paramos ir finansavimo programas, kurios apimtų platų paslaugų spektrą, tenkinantį kompanijos ar universitetinio padalinio poreikius įvairiais jų gyvavimo etapais – nuo produkto idėjos iki įmonės plėtros tarptautinėse rinkose. Tarp svarbiausiųjų paslaugų bus technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės vadybos, rizikos ir pradinio kapitalo fondų finansavimo, verslo inkubavimo, konsultavimo inovacijų diegimo klausimais bei taikomųjų tyrimų projektų iniciavimo, valdymo ir jų rezultatų komercializavimo paslaugos.

Pasak VšĮ “Saulėtekio slėnis” direktoriaus Andriaus Bagdono, projektas taip pat padės spręsti kvalifikuotų specialistų emigracijos problemą. Numatoma parengti mokslininkų ir specialistų susigrąžinimo į Lietuvą planą, prieš tai apklausus užsienyje dirbančius tautiečius ir išsiaiškinus emigracijos priežastis bei galimas grįžimo dirbti į Lietuvos aukštųjų technologijų sektorių paskatas. Mokslo ir technologijų parkas turėtų sudaryti ypatingai palankias sąlygas komercializuoti Vilniaus universitetų ir mokslinių institutų intelektinį potencialą, skatinti šių institucijų suartėjimą su verslo sektoriumi per kartu kuriamas ir diegiamas inovacijas. Tai savo ruožtu skatintų naujų “pumpurinių” įmonių bei aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą universitetų absolventams ir mokslininkams.

Anot “Saulėtekio slėnio” valdybos pirmininko prof. Juozo Lazutkos “Saulėtekio slėnio” strategija yra glaudžiai susijusi su regioninės ir nacionalinės politikos uždaviniais skatinant žinių ekonomikos plėtrą, todėl tikimasi, jog branduolys artimiausiu metu LR Vyriausybės sprendimu taps valstybinės reikšmės integruotu mokslo, studijų ir verslo centru arba “slėniu”. Toks sprendimas pagyvintų jo plėtrą, naudojant 2007-2013 m. ES paramą bei pritraukiant privačias investicijas.

Daugiau informacijos:

VšĮ “Saulėtekio slėnis” direktorius Andrius Bagdonas, tel. 236 6021, 8 656 82567

Rūta Diržanauskaitė
Viešųjų ryšių tarnybos vedėja
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Views All Time
Views All Time
3537
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!