Pradėsim nuo svarbiausio ir iš karto sudėsim visus taškus ant i: visi įrenginiai, pažymėti Phobos prekybiniu ženklu, apie kuriuos toliau bus kalbama, skirti tik viešam naudojimui. Tai reiškia, kad firmų, kuriose statomi tokie įrenginiai, darbuotojai apie tai turi būti įspėti – taip juodu ant balto nurodyta firmos gamintojos Vocord Telecom sutartyse.

Daugiakanalės pokalbių registravimo orientuotos į visos informacijos, telpančios į balso dažnių diapazoną. O panašių įrenginių poreikis tikrai yra didelis.

Pirmasis sektorius – visuomeninės ir valdžios struktūros. Visų pirma tai VRM, „Greitoji pagalba“, gaisrinė, energetikai, dujininkai ir t.t. Žodžiu, tos visuomeninės struktūros, kurios tiesiog privalo fiksuoti visus pokalbius.

Antrasis sektorius – komercinės struktūros, pavyzdžiui brokerių ir dilerių kontoros. Reikalai čia tvarkomi telefonu, ir tikriausiai, gali iškilti ginčytinos situacijos, kurios sprendžiamos teisme, kuriame fonograma tampa dokumentu. Yra atitinkami sertifikatai, juridiniai patvirtinimai, kad fonograma, įrašyta sistemos Phobos pagalba, teisme priimama kaip įrodymas. Šitie įrenginiai rado vietą bankuose ir komercinėse firmose personalo lojalumui sekti. Jie leidžia gauti darbuotojų tarpmiestinių pokalbių statistiką arba įvertinti, kaip profesionaliai ir korektiškai sekretorė bendrauja su klientais.

Phobos tinkle

Taigi, Phobos – daugiakanalė nepertraukiamos automatinės registracijos ir signalų apdirbimo sistema. Signalų šaltiniu gali tarnauti tiek analoginės telefono linijos – išorinės ir/arba vietinės, tiek mikrofonai, linijiniai audio išėjimai vienų ar kitų prietaisų: racijų, magnetolų, radijo imtuvų. Jais gali būti taip pat magistraliniai kanalai E1, T1, Frame Relay, Ethernet arba vaizdo kameros, telemetrijos įrenginiai, įvairūs davikliai.

Kompleksas gali dirbti ir iš principo autonomine įrašymo stotimi, tačiau mes aprašysim atvejį, kada keletas specialios paskirties stočių yra sujungta vietiniame tinkle.

Tinklo konfigūracija įjungia eilę Phobos įrašymo stočių, rezervines įrašymo stotis ir stotis, kurios užsiima įrašytos informacijos apdorojimu.

Signalų šaltiniai tiesiogiai prijungti prie įrašymo stoties, ir kiekviena stotis automatiškai fiksuoja per ją einančią informaciją. Visi įrašai jungiami į vieną duomenų bazę. Tai, reikalui esant, leidžia prieiti prie reikiamos informacijos iš bet kurios stoties.

Kaip dirba įrašymo stotis

Įrašymo kanalai aktyvuojami automatiškai. Kai tik kanalas tampa aktyvus (pavyzdžiui, pakeliamas telefono ragelis), juo perduodama informacija diskretizuojama, suspaudžiama ir įrašomą į kietą diską.

Visus darbo parametrus galima nustatyti programiškai ir kiekvienam kanalui individualiai, nepertraukiant įrašymo. Kanalų įjungimą ir išjungimą galima valdyti rankiniu būdu, taip pat suprogramuoti pagal laiką arba signalo atėjimą į išorinius įrenginius.

Suspausti ir apdoroti duomenys patenka į kompiuterį ir įrašomį į kietą diską. Į sistemą įmontuotas programinis instrumentas su tam tikromis funkcijomis, kuris suteikia galimybę atlikti operatyvią reikiamos informacijos paiešką, rūšiavimą ir išrinkimą pagal daugybę kriterijų. Visa tai atliekama nepertraukiant įrašymo darbo.

Darbas su aktyviais kanalais automatiškai pradedamas iškart užsikrovus operacinei sistemai. Užpildžius kietą diską, pokalbių registracija vyksta automatiškai trinant pačius seniausius įrašus.

Kertiniai akmenys

Įrašymo stoties pagrindu gali būti keletas plokščių:

· Phobos A4 (analoginė) – skirta užrašyti informacija iš keturių tipų analoginių šaltinių: telefono, fakso, mikrofono, modemo.

· Phobos D4 – gali įrašinėti iš keturių skaitmeninių vidinių telefono linijų.

· Phobos E1 – leidžia įrašyti vieną E1 srautą.

· Phobos A4-U – turi aktyvų telefono interfeisą ir pranešimų sistemą.

· Phobos Video – naudojama vaizdui užrašyti.

· Įdomiausia iš šitų plokščių – Phobos A4-U. Ji naudojama kartu su atitinkama programine įranga. Be to, kad gali įrašinėti, „moka“ pati „pakelti ragelį“, „rinkti numerį“ ir praneša žinutes balsu.

Ją galima naudoti avarinių tarnybų sistemose, įmonėse, gaminančiose pavojingus gaminius, o taip pat telefonų ir mobiliojo ryšio kompanijose suteikiant informaciją apie sąskaitas.

Visos aukščiau išvardintos plokštės skirtos asmeniniam kompiuteriui ir dedamos į PCI lizdą. Jos dirba su Windows 2000 ir Windows NT operacinėmis sistemomis.

Michail Glinnikov

Views All Time
Views All Time
2193
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!