Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“ paskelbė apie visuotinius gyventojų mokymus naudotis internetu ir pakvietė šalies gyventojus registruotis į nemokamus interneto kursus.

Mokymų pradžios paskelbimo renginyje projekto vykdytojus atvyko pasveikinti LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Aljansas per dvejus metus kompiuterinio raštingumo apmokys 50 000 Lietuvos gyventojų. Tam bus panaudotos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – „Langas į ateitį“ gavo 8,4 mln. Lt paramą iš Europos socialinio fondo agentūros (ESFA). Aljansas vykdo gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

Projektas skirtas spręsti šiuo metu egzistuojančias nepakankamo gyventojų kompiuterinio raštingumo problemas.

„Šiandien Lietuvoje veikia beveik 500 interneto centrų, kuriuose gyventojai gali nemokamai naudotis internetu. Tačiau didelė dalis šalies gyventojų nemoka naudotis kompiuteriu ir internetu – žemas Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo lygis sąlygoja mažą interneto skverbtį, stabdo skverbties augimą bei e-paslaugų plėtrą ir naudojimą. Skirtumai, atsirandantys dėl galimybių bei gebėjimų naudotis internetu stokos, Lietuvoje skaldo visuomenę ir apriboja tam tikrų jos socialinių sluoksnių galimybes“, – apie mokymų iniciatyvos pradžią pasakoja „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Numatomo projekto „Lietuvos e-piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagrindinis tikslas – tiesioginių mokymų kompiuterinėse klasėse būdu suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų ir saugaus naudojimosi internetu žinių 50 000 Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su ECDL programa gyventojams (e – Citizen), nuo 2005 m. antrojo pusmečio pradėta įgyvendinti Europos Sąjungoje.

Mokymų projektą numatoma įgyvendinti 2006-2008 metais visoje Lietuvos teritorijoje, siekiant apmokyti kuo daugiau kaimiškųjų vietovių gyventojų.

„Paskelbėme vieną numerį 8 700 55321, kuriuo galės registruotis visi Lietuvos gyventojai – šiuo telefonu jiems bus pranešta, kada ir kurioje arčiausiai jų esančioje vietoje vyks kursai. Kursai vyks 5 dienas, visi lankytojai gaus specialiai išleistus vadovėlius, o kursų pabaigoje, įvertinus įgytas žinias, dalyviams bus įteiktas kursų baigimo pažymėjimas“, – sakė „Langas į ateitį“ direktorė.

2003 m. vykdyto 20 000 gyventojų mokymo projekto rezultatai parodė, kad daugiau kaip pusė besimokiusiųjų buvo vyresni nei 35 metų. Dauguma dalyvių šiuos kursus įvertino labai gerai. Devyni iš dešimties dalyvių buvo įsitikinę, kad kursai paskatins juos tobulinti kompiuterinį raštingumą ir toliau.

Pasak L.Križinauskienės, „Langas į ateitį“ ketina būti aktyviu LR Visuotinio kompiuterinio raštingumo programos dalyviu. Tikėtina, kad sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas, būtų iš esmės padidintas kompiuterinio raštingumo lygis Lietuvoje, kadangi tikimasi ir to, jog 50 000 apmokytųjų skleistų įgytas žinias savo aplinkoje bei prisidėtų šiuo metu santykinai neraštingose socialinėse grupėse suvokiant tokių žinių naudą bei skatinant norą mokytis.

Apie „Langas į ateitį“

Į Aljansą „Langas į ateitį“ 2002 m. susijungė didžiausi šalies bankai, telekomunikacijų ir IT bendrovės. Nuo pirmųjų aljanso žingsnių į aktyvią veiklą aktyviai įsitraukė ir LR Vidaus reikalų ministerija. Prie „Langas į ateitį“ netruko prisijungti dar daugiau partnerių iš privataus verslo bei valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos. Per trejus metus buvo įkurti 175 viešieji interneto centrai miestų ir miestelių bibliotekose, ligoninėse, bendruomenių centruose, seniūnijose, pašto skyriuose ir kitur. „Langas į ateitį“ elektroniniu paštu šiandien naudojasi per 44 tūkst. žmonių. Sėkmingas „Langas į ateitį“ projekto tęsinys – dar 300 interneto taškų, įsteigtų 2005 m. iš PHARE programos lėšų.

Daugiau informacijos:
Romualda Stonkutė
„Langas į ateitį“ viešųjų ryšių ekspertė
8 686 32565

Views All Time
Views All Time
3167
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!