FidoNet sistemos yra sugrupuotos į skirtingus lygius, o administravimas yra decentralizuotas. Mažiausias FidoNet vienetas yra individuali sistema – vartotojas arba taškas. Taškai arba vartotojai jungiasi į mazgą. Mazgą administruoja Sistemos operatorius (sysop). Jis formuluoja lokalią naudojimosi tinklu politiką. Sysop turi būti susijungiąs su likusiu FidoNet tinklu, kad galėtų siūsti ir priimti paštą. Vietinės taisyklės turi atitikti taisykles kitų fidonet lygių. 1998 metų rugsėjo mėnesio pradžioje FidoNet pasaulyje turėjo apie 20 tūkstančių mazgų, su savo adresais oficialiame mazgų sąraše. Paprastai prie kiekvieno tokio mazgo yra prisijungę 10-1000 taškų arba vartotojų, turinčių technines galimybes siųsti ir gauti elektroninį paštą. Iš šių skaičių galima susidaryti įspūdį apie FidoNet apimtį, kurio “tylumas” paaiškinamas tuo, jog jis yra nekomercinis tinklas.

Aukštenis vinetas – tinklas yra mazgų rinkinys lokalioj geografinėj srityje dažniausiai apibrėžtas srities patogiems telefoniniams skambučiams. Tinklas koardinuoja savo pašto veiklą su tikslu sumažinti išlaidas. Tinklo koardinatorius yra atsakingas už palaikymą sąrašo mazgų tinkle ir išsiūsti tinklo paštą siųstą nariams tinklo iš kitų FidoNet mazgų. Tinklo koardinatorius gali padaryti susitarimus kad užlaikyti išeinantį tinklopaštą, nors taip daryti nėra būtina.

Dar aukšesnis FidoNet tinklo lygis yra regionas, kuri administruoja regiono koardinatorius. Tipišką regioną sudarytų didelė dalis mazgų priklausančių Tinklui ir keli nepriklausomi mazgai, kurie nepriklauso jokiam tinklui. regino koardinatoriai yra skiriami zonų koardinatorių. Sekantis FidoNet herarchinis vienetas zona tai yra didelė geografinė sritis susidedanti iš daugelio regionų ir padengianti vieną ar kelias valstybes ar žemynus. Zonų koardinatoriai sudaro zonų koardinatorių tarybą, kuri teikia patarimus Tarptautiniam Koardinatoriui. Zonų koardinatoriai renka tarpautinį koardinatorių (IC), kuris atitinka tuo metu zonų koardinatorių tarybos pirmininką.
Tokiu būdu matom susidaro herarchinė FidoNet tinklo valdymo struktūra, kur vienas lygis yra atsakingas kitam lygiui, o jam yra atsakingas žemesnis lygis, tuo atveju kai vienas lygis nesugeba vykdyti savo isipareigojimų, kitas lygis gali jį laikinai pakeisti.

Zonos yra numeruojamos pagal žemynus:

1 Zona – Šiaurės Amerika – apie 4,5 tūkst. mazgų,
2 Zona – Europa ir NVS šalys – per 13,5 tūkst. mazgų,
3 Zona – Australija ir Okeanijos šalys – per 400 mazgų,
4 Zona – Lotynų Amerika – beveik 400 mazgų,
5 Zona – Afrika – beveik 100 mazgų,
6 Zona – Azija – beveik 1000 mazgų.

Kiekvienoje zonoje (kaip taisyklė, valstybių teritorijoje) suformuoti regionai.
Kiekviename iš jų (kaip taisyklė, administracinių vienetų teritorijose) įkurti
tinklai. Į kiekvieną tinklą įjungiami esantys toje teritorijoje mazgai. Pagal
FidoNet taisykles yra draudžiami “persidengiantys tinklai”, kai mazgai, esantys
vienoje teritorijoje, gali būti įtraukti į kelis tinklus. Tai vienas iš esminių
pagrindinio FIDONET veiklą reglamentuojančio
dokumento – Įstatų (Policy) – punktų.

Views All Time
Views All Time
1905
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!