Mūsų mokykla – jauniausia rajone – atidaryta 1984 metų rugsėjo 1 dieną kaip Zarasų 2-oji vidurinė mokykla. Buvo sukomplektuotos 22 klasės, mokytis susirinko 519 moksleivių, pradėjo dirbti 34 mokytojai, iš kurių šiandien tebesidarbuoja 14. Pirmuoju mokyklos direktoriumi tapo Stanislovas Kaulavičius.

Nuo pat pirmųjų gyvavimo metų mokyklos kolektyvas buvo lenktyniavimo tarp įstaigų nugalėtoju, pelnė ne vieną apdovanojimą, sėkmingai pasirodė įvairiose apžiūrose, konkursuose. Per 1984 – 1993 metų laikotarpį mokyklą baigė 5 aukso ir 21 sidabro medalininkas (tuomet buvo tokie apdovanojimai už labai gerą mokymąsi). Mokyklos auklėtiniai dalyvavo įvairių dalykų respublikinėse olimpiadose: matematikos, vokiečių kalbos, fizikos, istorijos, biologijos.

Nuo 1991 iki 1996 metų mokyklos direktoriumi buvo Bronius Latėnas. Tais audringais nepriklausomybės įtvirtinimo metais mokykloje įvyko daug pasikeitimų: buvo įrengti tikybos (1990 m.), informatikos (1991 m.) kabinetai, šalia anksčiau dėstytos vokiečių kalbos pradėta dėstyti anglų kalba. Mokykla pasirinko sustiprinto humanitarinio lavinimo kryptį su pagilintu gimtosios kalbos mokymu. 1993 metais buvusios lietuvių kalbos mokytojos A. Krivickienės iniciatyva mokykloje įrengtas lietuvių kalbos kabinetas. Labai suaktyvėjo mokyklos lituanistų veikla: organizuoti turiningi literatūriniai vakarai, kalbos savaitės, raiškiojo skaitymo bei kiti konkursai. 1996 ir 1997 metais mokyklos skaitovai dalyvavo respublikos jaunųjų skaitovų konkurse. 1996 metų gegužės mėn. Lietuvos Respublikos švietimo ministerija mokyklai patvirtino humanitarinį profilį. Nuo 1998 mokslo metų mokiniai be humanitarinio profilio gali pasirinkti ekonominį su sustiprintu matematikos bei užsienio kalbos dėstymu profilį. Humanitarinio profilio suteikimas mokyklai sutapo su naujos direktorės – Dalios Vitkūnienės paskyrimu į šį postą (1996 08 25). Daugėjo renginių, darėsi įvairesnis mokyklos gyvenimas. Buvo įgyvendinta daug gražių sumanymų. Nuo 1995 m. mokykloje renkamas mokinių prezidentas, plėtojama mokinių savivalda. Nuo 1996 vasario ledžiamas mokyklos laikraštis „Ausla“ ir rengiamos įspūdingos Užgavėnių šventės su eitynėmis miesto gatvėmis. Nuo 1997 m. pavasario mokykloje rengiamos tradicinės teatro savaitės, į kurias suvažiuoja moksleivių teatriniai kolektyvai iš įvairių Lietuvos vietų. 1997 metų gegužės 22 dieną atvėrė duris mokyklos muziejus, kuriame jau yra virš tūkstančio eksponatų, sukaupta daug archyvinės medžiagos. Muziejui vadovauja istorijos mokytoja Rimutė Morozovienė, parašiusi ir išleidusi dvi knygas, skirtas istorijos mokymuisi.

1997 metų rugpjūčio 25 dieną mokyklai suteiktas Pauliaus Širvio vardas. Šio kraštiečio poeto vardą mokykla pasirinko todėl, kad čia sustiprintu lygiu dėstomi humanitariniai dalykai: lietuvių, užsienio kalbos, drama, lyrika, retorika. Mokykla turi gilias teatro tradicijas. Įkurtas lėlių teatras, vadovaujamas mokytojos Vladislavos Bikulčienės, nuo 1996 metų veikia „Mažųjų teatras“, vadovaujamas mokytojos Laimos Lumbienės, teatro studija – vadovė – režisierė, mokytoja Gražina Karlaitė, etnokultūros klubas, kuriam vadovauja mokytoja Aušra Pupeikienė. Virš 50 mokyklos moksleivių dalyvauja mokyklos šokių kolektyvų veikloje. Jiems vadovauja choreografė Daiva Pieviškienė. Nestokoja aktyvumo diskotekų vedantieji bei dalyviai. Mokykloje organizuojami tradiciniai šokių maratonai, kiti pramoginiai renginiai. Iškilmių, renginių, koncertų nuotaiką pagyvina jaunieji mokyklos choristai, vadovaujami A.Biveinio ir Š.Venclovaitės. Aktyvūs ir veiklūs yra įvairių sporto būrelių dalyviai. Mūsų mokyklos krepšinio, kvadrato, karate, orientacininkų komandos – nuolatinės rajono pirmenybių nugalėtojos bei prizininkės, aktyvios zoninių bei respublikinių varžybų dalyvės. Moksleiviai aktyviai dalyvauja Zarasų sporto mokyklos veikloje. Pagal pasiektus sporto rezultatus 2000 metais mūsų mokykla respublikoje užėmė 13-ąją vietą.

Mokykla vis labiau tampa ne tik kultūrinių renginių, bet ir švietimo bei lavinimo centru Zarasuose. 1999 metų vasarį mokykloje atidarytas rajono pedagogų švietimo centras. Veikia gyventojų kompiuterinio raštingumo kursai. Mokyklos mokytojai bei mokiniai dalyvavo Atviros Lietuvos fondo remiamuose projektuose, Socrates Comenius taptautinėje programoje buvo kuriamas bendras projektas su Belgijos Zottegemo (nuoroda į išorinį saitą) miesto mokykla, bendradarbiaujame su Italijos, Vokietijos bei Šveicarijos mokyklomis. Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus pedagoginio universiteto istorijos fakultetu, „Geležinio Vilko“ motorizuotu pėstininkų bataljonu, Rytų Aukštaitijos kultūrinės veiklos centru, Latvijos Respublikos Daugpilio m. pedagoginiu universitetu. Mokykloje įsteigta Mažoji Pauliaus Širvio premija, kuria Jaunųjų poetų dienų metu apdovanojamas geriausias Aukštaitijos jaunasis poetas. Kiekvienais metais minimos Pauliaus Širvio gimimo metinės. 2000/2001 mokslo metais gražiais ir turiningais renginiais paminėtas poeto 80-metis. 2000 metais mokyklai patvirtintas profiliuotos vidurinės mokyklos statusas. Nuo 2002 metų – Pauliaus Širvio pagrindinė mokykla.

Views All Time
Views All Time
4458
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!