MOKYKLOS DABARTIS

Mokykloje mokosi 343 moksleiviai. Iš jų 154 mergaitės ir 189 berniukai. Mokykloje yra 20 klasių. 2003 metų rugsėjo 1 dienai mokykloje planuojama tik viena pirma klasė. Mokinių skaičius mokykloje mažėja, tad mokykla natūraliai taps pagrindine.

Savivaldybės tarybos patvirtinta mokyklų pertvarkymo ir atnaujinimo atrankos komisija, atsižvelgdama į LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus, atrinko mūsų mokyklą dalyvauti Lietuvos Švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo ir atnaujinimo programoje. Mokykla reorganizuojama į pagrindinę mokyklą. Numatoma renovacijos data – 2004 m.

Šiuo metu Leipalingio vidurinė mokykla dalyvauja programoje “Lietuvos švietimo įstaigų tinklo pertvarkymas ir atnaujinimas”. Šios programos siekis – modernios pagrindinės mokyklos, kaip pavyzdžio sukūrimas savivaldybėje. Keturi mokyklos mokytojai taps konsultantais, kurie padės kolegoms įgyvendinti naujoves savojoje ir kitose mokyklose.

IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS

1923 m. Leipalingyje įsteigta progimnazija, kuri 1935 m. dėl ekonominės krizės ir tariamo “inteligentijos pertekliaus” buvo uždaryta. Palikta šešių klasių pradinė mokykla. Mokykla buvo gražiuose dvaro rūmuose, turėjo didelį sodą, keliolika hektarų žemės ir gražų ežerėlį. Netoli mokyklos rūmų buvo gražus parkas.
1940 m. Mokykla buvo atidaryta
1941 m. 12 13 Mokykla perkelta už 5 km. į Vilkininkų kaimą
1942 m. 02 12 Vėl pradėtas mokslas Leipalingyje
1946 m. Leipalingio gimnazija išleido pirmąją abiturientų laidą
1949 m. Mokykla reformuota į vidurinę
1957 m. Mokykloje įkurtas mokyklos muziejus. Muziejų įkūrė ir jam iki šiol vadovauja geografijos mokytojas ekspertas, kraštotyros ekspertas Algirdas Volungevičius
1970 m. Leipalingio vidurinėje mokykloje mokėsi 700 mokinių
2000 m. Mokykloje pradėtas profilinis mokymas

Views All Time
Views All Time
3666
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!