1973 metų rugsėjo pirmąją Naujininkų mikrorajone, aukštais kaminais vadinamame, 900 moksleivių atvėrė naujos 39-osios vidurinės mokyklos duris. Juos pasitiko direktorė I.Jankauskienė, pedagogai.

Praėjo keleri metai, ir mokykla – viena geriausių Vilniuje. Miesto apžiūrose ji laimi prizus už gražiausius, turtingiausius chemijos, matematikos, darbų, užsienio kalbų, pradinių klasių, muzikos kabinetus, puikiai sutvarkytą aplinką bei turiningą popamokinę veiklą.

1975/1976 m.m. pradėtas sustiprintas matematikos mokymas. Išleista pirmoji 20-ties abiturientų laida. .

1979-91 metais vadovaujant direktorei J.Lukošienei, automatizuoti tiksliųjų mokslų ir gamtos kabinetai, įsigyta įvairių mokymo priemonių. Pasiekta gerų mokymosi rezultatų. R.Aukselis, R.Vaickutė, J.Tamoševičiūtė, V.Blėkaitė, R.Jakučionytė vidurinį mokslą baigė aukso ir 38 abiturientai – sidabro medaliais.

Nuo 1991 mokslo metų mokyklai vadovauja Gediminas Urbonas.

Šiandien Naujininkų vid. mokykla – bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, teikianti profilinį mokymą.

58 klasėse mokosi 1375 moksleiviai (2004 spalio 1 d.).

Juos moko 100 pedagogų (15 vyrų ir 85 moterys):
4 ekspertai,
12 mokytojų metodininkų,
54 vyr. mokytojai, ir kt.

2004 metais išleido 78 abiturientus.
170 moksleivių mokosi realinio ir humanitarinio profilio klasėse.
Palankus demokratiškas mikroklimatas lemia pedagogų kolektyvo stabilumą bei buvusių ugdytinių norą sugrįžti dirbti į savo mokyklą.

Nuo mokyklos įsikūrimo jauniausius naujininkiečius moko ir auklėja pradinių klasių mokytoja G.Porutienė, anglų k. mokytoja A.Stašaitienė, muzikos mokytoja V.Tatarūnienė, technologijų mokytojas J.Adlys. Į pedagogų bendruomenę įsiliejo buvę auklėtiniai: N.Vaicekauskienė, V.Ausiukevičienė, R.Saulienė, A.Riekumas, I. Ivanauskaitė.

1994 metais mokykloje įsteigtos sustiprinto muzikinio ugdymo klasės.

2001 metais patvirtinta kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programa 2-8 klasėms. Tais pačiais metais įdiegtas ankstyvasis užsienio kalbų (anglų/vokiečių) mokymas nuo 2-osios klasės.

Mokykla dalyvauja tarptautiniuose projektuose:

1999-2000 metais Europos klubų tarptautiniame projekte „19 a. kultūrinis, ekonominis, socialinis gyvenimas. A.Puškino kūryba Europos kontekste“ (koordinatorius – Italija);

2000-2003 metais Comenius projekte „Vanduo, žmogus, aplinka“ (koordinatorius – Italija).

2004 m. pradėtas tarptautinis projektas “Nacionaliniai parkai”.

Naujininkų vidurinė mokykla aktyviai dalyvauja šalyje bei mieste rengiamuose projektuose:

2002 metais Vilniaus miesto mokyklų projekte „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas per rusų poeto N.Nekrasovo jubiliejinę inscenizaciją“;

2002-2003 metais ŠKF projekte „Mokykla daugiakultūrinėje visuomenėje“;

2002-2003 metais Pilietinių iniciatyvų centro projekte „Aš galiu“;

2002-2003 metais SADM projekte (Dienos centras „Naujininkų vaivorykštė“ asocialių šeimų vaikams);

2002-2003 metais Vilniaus miesto mokyklų projekte „Mano Vilnius“.

Mokytojai ir moksleiviai patys kuria ir įgyvendina projektus:

2002-2003 metais įgyvendinti integruoti meniniai projektai:

„Robotas ir peteliškė“, „Kalėdų miestas“, „Sveiki sulaukę Saulės grįžimo“, „Žiemos paveikslėliai“;

Gamtamoksliniai projektai: „Ekologinis mokyklos auditas“, „Naujininkų mikrorajono oro taršos tyrimas“, „Sraigių anatomija ir morfologija“, „Dirvožemio pH indikatoriai“, „Oro taršos tyrimai pagal vaško sluoksnį spygliuočiuose“.

Labai svarbi mokykloje papildomo ugdymo veikla. Šiuo metu moksleiviai gali tenkinti saviraiškos poreikius, atskleisti savo gebėjimus, lavinti kūrybiškumą. Nemaža meninės pakraipos būrelių pasiūla:

choro studija “Mažasis pasaulis”,
modernaus šokio studija „Nova”,
dramos būreliai “Audrinukai”, “Pūkuotasis agrastas”, “Išdykėliai”, “Bildukas”,
muzikinis teatriukas,
folklorinis ansamblis “Ringė”,
instrumentinė folkloro grupė,
keramikos, dailės, etnokultūros, pramoginių šokių būreliai.

Yra ką pasirinkti ir kitokių pomėgių turintiems moksleiviams.

Tai jaunųjų ekonomistų, jaunųjų miško bičiulių, mokslininkų, sveikos gyvensenos, jaunųjų valančiukų, japonų kalbos, „Bendraamžiai – bendraamžiams“, „Linksmasis šviesoforas”, diskotekininkų, breiko, įvairūs sporto būreliai, Europos klubas, muzikos gerbėjų klubas, seniūnų taryba ir kt.

Mokykloje įgyvendinama žalingų įpročių prevencijos ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo programa.

Populiariausios mokyklos šventės ir renginiai:

šokių diena, teatro šventė, konkursas „Moksleiviai prieš AIDS“, šimtadienis, „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, Mažoji Kaziuko mugė, Rudenėlio šventė, šv. Valentino diena, kalėdinis krepšinio turnyras, pradinukų kvadrato turnyras, jaunųjų talentų konkursas, Mažųjų Velykėlių šventė Naujininkų bendruomenėje.

Birželio mėnesį mokykloje šurmuliuoja dieninė stovykla pradinių klasių moksleiviams “Saulės zuikutis”.

Naujininkų vidurinėje visada išklausomi idėjų ir planų turintys žmonės, jiems pagal galimybes pagelbėjama, patariama. Esame mokykla – atvira kaitai, ieškanti, kurianti, klystanti, besimokanti…

Paruošė dir. pavaduotoja Danutė Balevičiūtė

Views All Time
Views All Time
10424
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!