Mielieji, su dideliu džiaugsmu, iš visos širdies sveikinu visus, sulaukusius šviesios Kristaus Prisikėlimo šventės – Šv. Velykų!

Ši šventė ir šis laikas simbolizuoja didįjį stebuklą – Prisikėlimą. Tegu jis įkūnija visuotinį mūsų pabudimą – darbų, tikėjimo, kantrybės, valstybės, gerovės ir lengvesnio gyvenimo apskritai. Tegu pavasario saulė ištirpdo pyktį, nepasitenkinimą, sutelkia bendruomenes, šeimas, suteikia stiprybės, ramybės ir sveikatos.

Negailėkite šiltų sveikinimo žodžių ir savo artimiesiems, draugams, kaimynams. Bent trumpam pamirškite rūpesčius, pailsėkite ir pasimėgaukite šventiniu šurmuliu!

Turtingo ir sotaus stalo bei geros nuotaikos per Šv. Velykas!

Šv. Velykų proga linkiu –
daugiau šviesos – kad šiandien būtų šviesiau nei vakar,
daugiau džiugesio – kad šypsenomis pasipuoštų veidai,
daugiau supratimo ir meilės artimui,
daugiau saulės spindulių, mėlynų debesėlių, spalvotų drugių,
pakilios pavasarinės nuotaikos,
daugiau gerumo ir tikro laimės jausmo…
Tegul atgimimas pasklinda ne tik gamtoje, bet ir širdyse, tegul prisikėlimo dvasia užlieja visus, atnešdama viltį, ramybę, džiaugsmą…
Jaukių, šiltų šv. Velykų!

Ši šventė mūsų širdyse kaskart sukelia džiaugsmą ir viltį, sustiprina mūsų tikėjimą ir suteikia tvirtybės.

Linkiu Jums sveikatos, kantrybės, nepraraskime tikėjimo ir vilties, kad viskas bus gerai, meilės širdyse, ramybės sielose, taikos ir gerovės šeimose, kad virš galvos visad būtų giedras dangus, o namuose lankytųsi tik laimė, džiaugsmas ir sėkmė.

Kiekvienam krikščioniui Velykos – itin didi ir laukiama šventė. Ir ne tik todėl, kad ji ateina kartu su tikru žydinčiu ir šiltu pavasariu, bet ir todėl, kad simbolizuoja gyvenimo pergalę prieš mirtį, gėrio – prieš blogį, šviesos – prieš tamsą, tikėjimo – prieš beviltiškumą. Kristaus prisikėlimas – tai meilės žmonijai šventė.

Pasidžiaukime tuo šviesiu jausmu, gimstančiu mumyse šią dieną, būkime kupini linksmumo, gerumo, vilties ir tikros krikščioniškos meilės!

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus.
(J. Čarnockis)

Te nubunda mūsų geriausi jausmai, dalinkimės jais su artimiausiais žmonėmis.

Kad svarbiausiais visų mūsų gyvenimus liudijančiais ženklais taptų tikėjimas, meilė ir viltis – tiek krikščioniškąja, tiek šilta ir atvira bendražmogiškąja prasme, kad dvasiškai kiltume patys ir kiltų mūsų Lietuva.

Nuoširdžiausi sveikinimai atgimstančio Žmogaus ir pavasario šventės –  Šv. Velykų proga.

Pavasarinės nuotaikos ir sėkmės !

Views All Time
Views All Time
6712
Views Today
Views Today
2
Jūs jau balsavote!