Lietuvos atstovai Briuselyje ir Strasbūre turėtų atstovauti šaliai, kuri juos delegavo. Tačiau yra atvirkščiai: dalis mūsų europarlamentarų veikia prieš Lietuvą. Nepaisant to, valstybė neturi jokių galimybių atšaukti vilčių nepateisinusių politikų.

Skundikai – du

Leonidas Donskis ir Valdemaras Tomaševskis. Tai du žmonės, turintys ginti Lietuvos interesus. Jie patys mano, kad taip ir daro, tačiau nemažai Lietuvos gyventojų mano priešingai.

V.Tomaševskio pavardė pastarąją savaitę yra labiausiai linksniuojama iš visų Lietuvos europarlamentarų. Būtent jis apskundė Lietuvą Europos Komisijai kaip neva skriaudžiančią mūsų šalyje gyvenančius lenkus. Į tai reaguodami Lenkijos europarlamentarai raštu kreipėsi į savo tautietį Europos Parlamento pirmininką Ježį Buzeką, reikalaudami apginti “persekiojamus” lenkus.

Laiške piktinamasi, kad Lietuvoje draudžiami vieši užrašai lenkų kalba, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcija pripažinta pažeidusi įstatymus, mat kandidatų į EP pavardes rinkimų plakatuose parašė tik lenkiškai ir rusiškai.

Be komentarų

Kiek anksčiau už V.Tomaševskį išgarsėjo L.Donskis, EP platinęs žinią, kad Lietuvoje skriaudžiami homoseksualai. Kaip argumentą jis pateikė Seimo priimtą įstatymą, kurio vienas sakinys draudžia homoseksualizmo propagandą tarp nepilnamečių. EP net patvirtino rezoliuciją, kuria Lietuva pasmerkta dėl šio įstatymo, o EK neatmeta net sankcijų galimybės. Jai pritarė ir 4 mūsų atstovai – L.Donskis, Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis ir Zigmantas Balčytis.

Pats L.Donskis nenori kalbėti, kodėl Europai skundžia Lietuvos apsisprendimą. Pamiršęs, kad yra viešas asmuo ir visos Lietuvos atstovas, jis nuo komentarų susilaikė.

Jaučiasi teisus

Tuo tarpu V.Tomaševskis nesmerkė nei L.Donskio, nei savęs.

“Nemėgstu kitų vertinti. Tai ne mano stilius. Kiekvienas atsako už save. O dėl manęs – jūs kažką painiojate. Kodėl aš veikiu prieš Lietuvą? Neveikiu. Matau, kad pažeidžiamos lenkų teisės, tai ir keliu problemą. Matau pažeidimus, todėl ir konstatuoju faktą. Jei žmogus už skriaudą paduotų valstybę į teismą, tai ką – jis irgi prieš Lietuvą veiktų?” – stebėjosi politikas.

Anot jo, teritorijose, kuriose gyvena nemažai lenkų, Lietuva privalo leisti viešus užrašus ir šia kalba.

“Juk dvigubi užrašai niekam netrukdo”, – įsitikinęs europarlamentaras.

Nesantaikos kurstymas

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Audronius Ažubalis ne itin džiaugiasi V.Tomaševskio veiksmais, tačiau komitetas, anot jo, niekaip nereaguos, europarlamentarams tikros lenkų padėties Lietuvoje nenušvies.

“Dėl kiekvieno išsišokėlio negalime reaguoti. Tai būtų kova su vėjo malūnais. Jei mūsų europarlamentarai nežino tikros informacijos, tegul kreipiasi į Švietimo ir mokslo ministeriją, į apskritis. Galėtų padaryti lyginamąjį variantą ir pamatytų, kad lenkai Lietuvoje gyvena geriau negu lietuviai Lenkijoje. Be to, patys lenkai darė apklausas, kurios parodė, kad lenkų tautinė mažuma Lietuvoje jaučiasi geriausiai”, – akcentavo A.Ažubalis.

Seimūno nuomone, V.Tomaševskis kursto tautinę nesantaiką metodais, kuriais po Nepriklausomybės atkūrimo naudojosi prosovietinių pažiūrų veikėjai iš organizacijos “Vienybė-Jedinstvo-Jednosc”. Tuo tarpu L.Donskio smerkti jis neskuba.

“Donskis neorganizavo rezoliucijos prieš Lietuvą, tik pritarė jai. Čia jau visai kitas klausimas”, – baigė pokalbį A.Ažubalis.

Žiežula – blogiau

Kad ir kokių veiksmų prieš Lietuvą imtųsi mūsų europarlamentarai, jie gali būti ramūs: dėl to mandato netekimas ir atšaukimas į Lietuvą negresia.

“Iš rinkėjų pusės atšaukimo nėra, kaip ir Seimo narių atžvilgiu. Tik už kriminalinį nusikaltimą galėtų būti apkalta pačiame EP. Tik savivaldybių tarybų nariai gali greitai prarasti mandatą. Tai numatyta už trijų posėdžių praleidimą iš eilės be pateisinamos priežasties.

Beje, tokių atvejų yra buvę. Prisimenu vieną atvejį, kai tarybos narė išvyko į užsienį uždarbiauti, o aiškino, kad visą tą laiką gydėsi. Prieš ją laimėjome bylą”, – prisiminė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas.

Anot jo, jei politikas nėra padaręs nusikaltimo, net ir nuvylęs rinkėjus, jis liks EP nariu.

“Nuvylimas nėra pagrindas atleisti. Tik per naujus rinkimus galima jį pakeisti. Jei išsirinkai žmoną raganą žiežulą, jau visam gyvenimui ją ir turi. O europarlamentaras – lengvesnis variantas: tik penkeriems metams”, – paguodė Z.Vaigauskas.

Dalis veikėjų dirba prieš Lietuvą

Juozas IMBRASAS – Europarlamentaras:

Kas vyksta Lietuvoje, tą perkėlėme ir į Briuselį. Vieni politikai yra labai tvarkingi, dirba Lietuvai, o kiti – prieš Lietuvą. Toks jau kai kurių politikų charakteris.

Mane tai labai stebina. Kai buvo nagrinėjama rezoliucija, labai nustebino socialdemokratai. Apie Donskį jau nė nekalbu, jis į vienus vartus varė, jam net gėda dėl Lietuvos ir t. t. Išplatinsime mes jo kalbas, kad visa Lietuva žinotų.

Bet socialdemokratai net už Lietuvos ribų partinius nesutarimus sprendžia. Vilija Blinkevičiūtė aiškino: čia ne mūsų sprendimas dėl homoseksualizmo propagandos draudimo, čia konservatorių. Kam reikia to santykių aiškinimosi? Mūsų ir taip mažai, tik 12. Reikia vienyti menkas pajėgas dėl Lietuvos, kaip kitų šalių atstovai daro dėl savo valstybių. O mes… Susitinki kurį Lietuvos atstovą, tai net “labas” nesako.

Ir Tomaševskis apjuodino Lietuvą. Nėra tai gerai. Gaila, kad EP yra kaip ir Seime – jei išrinko žmogų, tai jau neatšauksi jo, net jei prieš Lietuvą dirba.

Tokių skundikų dar nebuvo

Aloyzas SAKALAS – Profesorius, buvęs europarlamentaras:

Praėjusioje EP kadencijoje tokių skundų, kad Lietuvos atstovai skųstų Lietuvą, nebuvo. O dabar… Ką išsirinkome, tą ir turime. Iš Tomaševskio to tik ir buvo galima laukti. Jis visada pasisakė už Lenkiją Lietuvoje. Jo tokia pozicija visada buvo ir išlieka. Bet gerai. Tegul Europos Komisija patikrina ir pamatys, kad su tautinėmis mažumomis Lietuvoje – viskas gerai. Tai bus atkirtis Tomaševskiui. Gal ir kartu užčiaups.

Dėl Donskio irgi nesuprantu. Kam reikėjo skųstis, jei toks buvo Lietuvos sprendimas? Savo problemas, jei tai iš tiesų yra problemos, spręskime patys, o ne viešinkime jas už Lietuvos ribų.

Tokie veiksmai labai kerta per Lietuvos įvaizdį. Belieka viltis, kad Europos Komisija viską patikrins, įsitikins, kad viskas gerai, ir įvaizdis atsigaus.

Views All Time
Views All Time
662
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!