Nuo teisėsaugos institucijų, tiriančių neteisėtas žemės dalybas Vilniaus apskrityje, greičiausiai itin nukentės Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjas Vytautas Vėželis. Seimo kontrolierių, vakar baigusių šio pareigūno ir jo artimųjų turimų žemės sklypų įsigijimo tyrimą, išvados griežtos – jose minimi net tokie nusižengimai kaip dokumentų klastojimas.

Aprūpinta žmona ir vaikai

Kontrolieriai savo išvadas artimiausiu metu pateiks žemės dalybas tiriančiai specialiai Vyriausybės komisijai, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui bei Antikorupcijos komisijai, taip pat Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Kontrolieriai siūlo atleisti V.Vėželį iš pareigų, o kai kuriuos pareigūno ir jo šeimos narių turimus sklypus atimti.

Seimo kontrolierės Rimantės Šalaševičiūtės parengtoje pažymoje konstatuojama, kad V.Vėželis ir jo šeimos nariai įvairiose vaizdingose ir komerciškai patraukliose vietovėse turi 16 žemės sklypų, kurių bendras plotas – 38,86 hektaro.

8 sklypus turi pats žemėtvarkininkas, 5 -jo žmona Danutė, 2 – duktė Jūratė, l – sūnus Mindaugas. Tyrimo metu paaiškėjo, kad, vieną iš turimų sklypų įsigyjant V.Vėželio dukrai, tuo pačiu metu dar tris sklypus, kurių bendras plotas yra 31 hektaras, įsigijo ir žemėtvarkininko teta Veronika Vėželienė.

Seimo kontrolierė tyrė visų V.Vėželio ir jo artimųjų žemės sklypų įsigijimo aplinkybes net nuo 1992 m. Aiškėja, kad V.Vėželis pirmuosius sklypus, pasak kontrolierių, įsigijo teisėtai, susigrąžindamas senelių Trakų rajone turėtą žemę. Tačiau vėliau privačią žemėtvarkos projektų įmonę turėjusio ir 2001 metais vyriausiuoju Elektrėnų žemėtvarkininku tapusio V.Vėželio žemės valdos ėmė plėstis.

Nustatyta, kad papildomus žemės sklypus šalia susigrąžintos nuosavybės jis įsigijo neteisėtai, apeidamas pagal tuometinius įstatymus pirmumo teisę į žemę turėjusių žmonių interesus.

Be to, jis pirko nuosavybės teises iš susigrąžinti žemę Elektrėnuose ir jų apylinkėse viltį praradusių žmonių, jo sklypai buvo skaidomi į kelias dalis ir perkeliami į kitas vietoves. Kadangi kai kurie išskaidomi sklypai buvo Elektrėnų miesto teritorijoje, perkeliant į kitas rajono vietoves, kur žemės vertė nominaliai mažesnė, sklypų plotas automatiškai didėdavo.

Pažymoje minimi trys sklypai Ausieniškių kadastro vietovėje, kurią V.Vėželis įsigijo, perpirkęs kitų asmenų nuosavybės teises į žemę Elektrėnuose ir persikėlęs turėtą plotą už miesto ribų 2000 metais.

Seimo kontrolierė V.Vėželio argumentus, jog taip jis, kaip ūkininkas, plėtė savo ūkį, laiko nepagrįstais. “Seimo kontrolierė turi pagrindo teigti, kad Ausieniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo metu V.Vėželis, dirbdamas žemės reformos darbų vykdytoju ir turėdamas privačią įmonę, turėjo informaciją apie laisvos žemės fonde rekreaciniu bei ūkiniu komerciniu požiūriu vertingų žemės sklypų išsidėstymą ir galėjo įtakoti šių sklypų pasirinkimą”, – rašoma R.Šalaševičiūtės pažymoje.

Kaltina dokumentų klastojimu

Aiškindami, kokiu būdu sklypus įsigijo D.Vėželienė, kontrolieriai nustatė, kad kai kuriuos iš jų tiesiogiai suprojektavo jos vyras.

“V. Vėželis, dirbdamas Pastrėvio kadastro vietovės projekto autoriumi, savo sutuoktinei Belezų kaime suprojektavo 0,95 ha miško sklypą po to, kai buvo patvirtintas šios kadastro vietovės projektas ir jos pavardė negalėjo būti įtraukta į šio projekto pretendentų sąrašą, – rašoma pažymoje. – Darytina prielaida, jog V.Vėželis tokiu būdu galėjo projekto dokumentus klastoti. Šį klausimą toliau turėtų nagrinėti teisėtvarkos institucijos”.

Be to, R.Šalaševičiūtės teigimu, projektuojant kitus D.Vėželienės sklypus Ausieniškių ir Pastrėvio kadastro vietovėse, ji neteisingai buvo nurodyta kaip ketvirtos eilės pretendentė, taip pažeidžiant įstatymus.

“Nuosavybės teisės šiai pretendentei Pastrėvio kadastro vietovėje, naudojant biudžeto lėšas, atkurtos per du mėnesius nuo išvados parengimo, kai praėjus jau trejiems metams nuo šio fakto šioje kadastro vietovėje žemė dar negrąžinta 48 pretendentams natūra ir 129 ekvivalentine natūra”, – rašoma pažymoje.
Tirdami V.Vėželio dukters, sūnaus ir dėdienės sklypų įsigijimo aplinkybes, kontrolieriai teigia stambesnių teisinių pažeidimų ar paties V.Vėželio įtakos šiems procesams nenustatę. Taip pat kontrolieriai tvirtina nenagrinėję kitų pareigūnų, įsivėlusių į šį reikalą, atsakomybės.

Views All Time
Views All Time
2537
Views Today
Views Today
1
0 0