Buvęs „Vilniaus šilumos tinklų“ (VŠT) direktorius Bronius Cicėnas, prieš išeidamas iš darbo pernai vasarą, parašė laišką „Vilniaus Energijos“ prezidentui Jean Sacreste, kuriame skundėsi, kad UAB „Rubikon apskaitos sistemos“, atlikdamos VŠT užsakymus, savo projektavimo bei inžinierinių paslaugų sąmatas padidina 5,6 karto, dėl ko „Rubikon“ vien per pusmetį nepagrįstai gavo daugiau nei 1 mln. Litų. B.Cicėnas skundėsi ir dėl to, kad „Vilniaus Energija“, kuri yra dukterinė „Dalkia“ firma, nuolat pažeidinėja sutartį dėl VŠT nuomos bei nesilaiko šios sutarties reikalavimų.

“Laisvas laikraštis” jau rašė, kad patys pelningiausi Vilniaus savivaldybės verslai, objektai bei užsakymai sostinės mero dėka Artūro Zuoko dėka atitenka UAB “Rubikon” valdomoms įmonėms. Manoma, kad taip yra dėl to, kad ir pats A.Zuokas yra “Rubikon” bendrasavininkas (pats A.Zuokas tai neigia), nes Andrius Janukonis, “Rubikon” valdybos pirmininkas, bei “Vilniaus Energijos” dukterinės įmonės “Litesko” valdybos narys, yra A.Zuoko vaikystės draugas.

Tas pats A.Janukonis buvo Prancūzijos bendrovės “Dalkia” atstovas tuo metu, kai Vilniaus savivaldybė derėjosi su “Dalkia” dėl VŠT nuomos, ir būtent A.Zuoko pastangų dėka VŠT buvo 15 metų išnuomoti bendrovei “Dalkia”.

“Dalkia” yra įsteigusi dvi dukterines įmones – UAB “Vilniaus Energija” bei UAB “Litesko”. Pirmoji valdo “Vilniaus šilumos tinklus”, antroji yra išsinuomavusi kitų devynių Lietuvos miestų (Palanga, Telšiai, Kelmė, Biržai, Alytus, Druskininkai, Kazlų Ruda, Marijampolė, Vilakviškis) šilumos tinklus. Tinklų priežiūrai tiek “Vilniaus Energija”, tiek ir “Litesko” samdo “Rubikon” ir begalę jos dukterinių įmonių. Teigiama, kad nuo nuomos sutarties pasirašymo “Rubikon” su savo satelitais be konkurso gauna “Litesko” bei “Vilniaus Energijos” užsakymus.

Tas pats A.Janukonis yra ir “Litesko” vadybos narys, ir vienas “Rubikon” savininkų, valdantis 14 proc. šios įmonės akcijų. Jeigu A.Janukonis perka paslaugas pats iš savęs – t.y. “Litesko” samdo “Rubikon” atlikti įvairiais funkcijas, paprastai tai įvardijama kaip interesų konfliktas. Tačiau A.Janukonis, kaip ir Vilniaus miesto taryba, nemato tame problemos. Na ir kas, kad “Litesko” bei “Rubikon” operuoja iš esmės tik savivaldybės įmonės “Vilniaus šilumos tinklų” (metinė apyvarta – 320 mln. Litų) pinigais?

“Laisvo laikraščio” šaltiniai sako, kad tokios formulės “Vilniaus šilumos tinklai” – “Vilniaus Energija” arba “Litesko” – “Rubikon” paslaptis paprasta – “Rubikon” tėra grandinės dalis savivaldybės pinigams išplauti. Teigiama, kad “Vilniaus šilumos tinklai” moka “Litesko”, o ši perveda “Rubikon” dešimtis milijonų litų, kad sostinės meras A.Zuokas turėtų pakankamai pinigų valdyti miesto tarybą.

Sąmatos buvo padidintos 5,6 karto

Praeitą vasarą iš darbo šalių susitarimu staiga išėjo buvęs VŠT direktorius B.Cicėnas, jo pavaduotojas bei bendrovės vyr. finansininkė. “Laisvam laikraščiui” B.Cicėnas sakė, kad jis pats parašė pareiškimą atleisti iš darbo, nes atsisakė pasirašyti ant sąskaitų, kurias VŠT pateikdavo “Vilniaus Energija”. “Negaliu pasirašyti, kad VŠT sumokėtų už paslaugą 100 tūkst. litų, jeigu ji realiai kainuoja tik 10 tūkst. litų, nes paskui mane gali tampyti prokurorai, o aš noriu ramiai gyventi”, – sakė B.Cicėnas. Išeidamas iš darbo jis juokaudamas sakė, kad nepavydi dabartiniam VŠT direktoriui, A.Zuoko statytiniui K.Nėniui, kuriam dabar tenka mokėti už visas užaukštintas “Vilniaus Energijos” sąskaitos, ir baimintis, kad vieną dieną teks už tai atsakyti teisme.

“Laisvas laikraštis” gavo dokumentą, įrodanti, kad per “Vilniaus Energiją” yra plaunami vilniečių už šilumą sumokėti pinigai. Dar 2002 m. Liepos mėn. VŠT direktorius B.Cicėnas rašė “Vilniaus Energijos” prezidentui Jean Sacreste: “VŠT informuoja jus, kad nuo nuomos sutarties pasirašymo praėjo tik vieneri metai, tačiau “Vilniaus Energija” nevykdo eilės sutarties straipsnių. Per 2002 m. II-IV ketvirčius UAB “Vilniaus Energija” savo investicijų ataskaitoje nurodė, kad įvykdė darbų už 24,466 mln. litų. Perkant investicijas buvo patikrintos šilumos trasų sąmatos, kuriuose nustatytos nepagrįstai apskaičiuotos projektavimo, inžinierinių paslaugų bei vykdytojo mokesčio išlaidos. Jos bendroje sumoje turi sudaryti ne daugiau kaip 9 proc. – naujiems statiniams ir 10 proc. – rekonstrukcijos darbams, kai objekto kaina neviršija 0,5 mln. Litų. Objekto kainai esant didesnei, nei 0,5 mln. Litų, šie koeficientai yra mažesni. Atlikus šilumos trasų sąmatų ekspertizę nustatyta, kad projektavimo, inžinierinių paslaugų bei vykdytojo mokesčio išlaidos padidintos 5,6 karto, arba 560 proc. Be to, neteisingai pritaikyti kiti koeficientai.

Dėl šios priežasties per 2002 m. II-IV ketvirčius UAB “Rubikon apskaitos sistemos” buvo nepagrįstai sumokėta daugiau nei 1 mln. Litų. Mes kreipėmės į UAB “Vilniaus Energija” valdybos narį A.Janukonį bei finansų direktorių V.Švogžlį, prašydami patikslinti šilumos trasų sąmatas, tačiau atsakymo negavome.

Norime jus informuoti, kad faktinis įrengimų nusidėvėjimas per 2002 m. devynis mėnesius – 26,57 mln. Litų, o kiek atskaičiuota iš amortizacinių atskaitymų, bus galima nustatyti tik atlikus sąmatų perskaičiavimą”.

Nepagrįstai gavo 4 mln. litų pajamų

B.Cicėnas savo laiške toliau teigia, kad VŠT nuomos sutartyje numatytas vidutinis per vienerius metus investicijų iš amortizacinių atskaitymų dydis – 38,6 mln. Litų. “Pagal nuomos sutarties priedo Nr. 6 “Įkainių lentelė” 2 punktą šilumos energijos kaina turi būti perskaičiuota pagal formulę, – teigia B.Cicėnas, – šilumos kaina neturi būti perskaičiuojama, išskyrus atvejus, kai sumažėja gamtinių dujų kaina. Nuo 2003 m. sausio 1 d. 1000 kubinių metrų kaina sumažėjo 18 Lt. Atlikus perskaičiavimus pagal minėtą formulę šilumos kaina gyventojams nuo š. M. sausio 1 d. Turėjo būti sumažinta iki 10,08 ct/kWh. UAB “Vilniaus Energija” laiku neatliko šilumos kainos perskaičiavimo. Tik šildymo sezonui pasibaigus, t.y. nuo balandžio 1 d. Buvo atlikti perskaičiavimai..dėl neteisingo šilumos kainos taikymo UAB “Vilniaus Energija” nepagrįstai gavo apie 4 mln. Litų pajamų”.

Be to, B.Cicėnas įspėjo “Vilniaus Energijos” vadovus, kad bendrovė nesilaiko Viešųjų pirkimų įstatymo. “Pagal 10 sutarties straipsnį daugiabučių namų savininkų bendrijai nusprendus leisti nariams sudaryti šilumos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis tiesiogiai su nauja bendrove, tai bendrovė privalo sudaryti tokias sutartis su šių bendrijų nariais, – teigia B.Cicėnas, – šio straipsnio įsipareigojimų UAB “Vilniaus Energija” nevykdo, nes daugelis bendrijų pirmininkų skundžiasi, kad tokios sutarys su bendrijų butų savininkais nėra sudaromos. Pagal kitą nuomos punktą nekilnojamojo turto remontas ir rekonstrukcija, taip pat naujai sukurtas nekilnojamasis turtas, turi būti parduodami nuomotojui iš karto užbaigus šiuos darbus ir pridavus nekilnojamąjį turtą eksploatavimui. Šis punktas taip pat nėra vykdomas, remonto ir rekonstrukcijos darbai nėra parduoti AB “Vilniaus šilumos tinklai”. Šio punkto nevykdymo pagrindinė priežastis ta, kad UAB “Vilniaus Energija” nesutinka patikslinti nepagrįstai apskaičiuotas projektavimo, inžinierinių paslaugų ir vykdytojo mokesčio išlaidas bei kitus koeficientus pagal ekspertizės aktą”.

“Vilniaus Energijos” prezidento J.Sacreste atsakymas B.Cicėnui, išdrįsusiam iškelti pinigų plovimo faktus bendrovėje, atsakymas buvo paprastai – B.Cicėnui buvo pasiūlyta išeiti iš darbo bendrovėje “šalių susitarimu”.

“Rubikon” apyvarta per metus padvigubėjo

Tačiau “Rubikon”, gausiai šeriamos vilniečių pinigais, apyvarta sparčiai auga – vien 2003 m. šios bendrovės apyvarta išaugo iki 200 mln. litų, nors 2001 m. ji tebuvo 90 mln. litų. “Rubikon” savo konkurentams nusipirkti šiais metais skyrė net 25 mln. litų, o A.Janukonis sako, kad kitais metais visos “Rubikon” įmonių grupės apyvarta pasieks 250 mln. litų. Paskutinis “Rubikon” pirkinys – Vilniaus televizija, kurią už 2,2 mln. Litų pardavė Seimo narys Vytautas Kvietkauskas.

Views All Time
Views All Time
4508
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!