Pederastų lobistinis ir propagandinis tinklas Lietuvoje vis labiau plečiasi, tvirtai užsibrėžęs į savo rankas perimti ne tik politinę ir teisinę valstybės kontrolę, bet ir tautos mąstyseną, gyvenseną, pasaulėžiūrą. Šio judėjimo ideologai puikiai suvokia, jog siekiant įtvirtinti savo valdžią, pirmiausia reikia užvaldyti žmonių dvasią. Homoseksualistai įsitikinę spausdinto žodžio galia. Tuo rėmėsi visi praeito amžiaus totalitariniai režimai – nuo komunizmo iki fašizmo.  Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį.

Lietuvos gėjų lyga, Tolerantiško jaunimo asociacija, Gayline.lt –  tiktai keletas pederastinio tinklo segmentų. Gerai žinomi šio judėjimo ryšiai su „Naujosios kairės” judėjimu, kurio filialas neseniai implantuotas ir Lietuvoje. „Naujosios kairės” manifeste skelbiamas atviras karas lietuvių tautos vertybėms. Oficiali statistika rodo, jog  didžioji tautos dalis priešiškai vertina pederastiją. „Naujoji kairė” šias pažiūras įvardina „seksizmu ir homofobija”. Skelbdamas karą tautos vertybėms, šis judėjimas faktiškai skelbia karą Lietuvai.

Vienok tai – tik aisbergo viršūnė. Visuotinis pederastų tinklas apima įvairiausius profilius. Už jo slypi mažai, kam žinoma povandeninė srovė – satanistai.

Satanistų judėjimas Lietuvoje veikia jau keletas metų. 1999 m. viešojoje erdvėje pirmąsyk apsireiškė satanistinė organizacija – „Tamsos Brolija”. Tais pačiais metais išleidžiama Antono Šandoro La  Vėjaus (Anton Szandor La Vey) surašyta „Šėtono Biblija”. Drauge pasirodo internetinis puslapis www.satan.lt Pagrindiniai šio judėjimo principai – „Daryk tai, kas tau patinka”, o „kas ištaria “privalai”, tas – mano didžiausias priešas”.

Satanistų ir pederastų judėjimai Lietuvoje – glaudžiai susiję, jei ne daugiau – sudaro vieną judėjimą. Satan.lt ir Gayline.lt stebėtinai atsikartoja tie patys internetiniai slapyvardžiai – Nomad, Ghoul, Vajezus. Šie veikėjai griežia pirmaisiais smuikais abiejose šio judėjimo sferose. Vienok tuo – neapsiribota. Satanistinio tinklo atstovai suprato, jog išsilavinusiai ir civilizuotai visuomenės daliai tokio pobūdžio tekstai – netiks. Tam tikslui sukurtas dar vienas puslapis – www.skeptikas.org Šio puslapio įvaizdis – kultūringesnis, tačiau jame kita forma skelbiamos tos pačios idėjos, o už jo slypi tie patys veikėjai – Nomad, Ghoul, Vajezus.

Galiausiai šio tinklo atstovai įsitvirtina internetinės enciklopedijos – Wikipedia – erdvėje. Ši tarptautinė enciklopedija turi savus variantus įvairiomis kalbomis. Lietuviškąjį variantą kuruoja vėl tie patys asmenys – Nomad, Ghoul, Vajezus. Dievas myli trejybę: matyt – ne  tik jis.

Lietuviškojoje Vikipedijoje sužinosime pribloškiančių dalykų. „Dažniausiai prievartauja heteroseksualai, tačiau kartais tai atlieka ir biseksualai” – skelbia straipsnis apie lytinę prievartą. Supraskime – homoseksualai to nedaro išvis, o didžiausias blogis – heteroseksualai. Net ir šios “enciklopedijos” kuratoriai, matyt, suprato šios formuluotės absurdiškumą, ar suvokė galimas teisines pasekmes, nes po kiek laiko ši formuluotė pakeista kita. Vienok senąją formuluotę galima išvysti straipsnio istorijos skiltyje. Vikipedijos šulo Nomad prisistatyme pateikiama iš konteksto ištraukta žinomo rašytojo citata: „Kiekvienas mąstantis žmogus yra ateistas”.

Žinoma – juk nerašysi, jog satanistas. Kokio objektyvumo galima tikėtis iš tokios dogmatiškos ir kategoriškos laikysenos – vargiai bereikia aiškinti.

Šio veikėjo pažiūras ir siekius dar geriau atskleidžia kita citata: „Civilizacija tol nepasieks tobulumo, kol paskutinis akmuo iš paskutinės bažnyčios neužvirs ant paskutinio kunigo”. Bepigu dangstytis citatomis – kas gi prikiš religinės neapykantos kurstymą?

Vikipedijos kolektyvas griežtai kontroliuoja savąją erdvę – vos užsukęs į aptarimų skiltį, iš karto gauni įspėjimą, jog esi stebimas. Bet kokie tekstų keitimai, neatitinkantys pederastų ir satanistų ideologijos – kruopščiai trinami. Mokslinis požiūris – ką ir besakyti.

Vikipedija dažnu atveju pirmiausiai nurodoma įvairiose paieškos sistemose. Šiais tekstais naudojasi daugelis mokinių ir studentų. Taip formuojama pasaulėžiūra ir ugdoma jaunoji karta.

Views All Time
Views All Time
1200
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!