“Lietuvos rytas“ 1999 m. rugsėjo 22 d. išspausdino žurnalistės Dalios Musteikytės straipsnį-interviu su Paramos centro nukentėjusiems nuo religinių judėjimų ir sektų veiklos konsultantu Kazimieru Andriuškevičiumi “Sektos plauna smegenis ir pinigines“.

Pilnai sutinku su ponu Andriuškevičiumi dėl tikrų sektų, sektų-žudikių veiklos. Jos tikrai pavojingos: Jehovos liudytojai, Visariono bažnyčia, “Baltasis lotosas“, Tikėjimo žodis etc. Tačiau nesutinku su kitomis mintimis, kurios, nors “Lietuvos rytas“ ir skelbiasi nepriklausomu ir objektyviu, nėra jau tokios ir objektyvios.

Čia pateiksiu to straipsnio ištraukas ir savo komentarus.

“Iš šiuo metu Lietuvoje veikiančių judėjimų destruktyviais, turinčiais polinkių griauti žmonių psichiką užsienio specialistai laiko scientologiją (Dianetikos centrą), Ošo meditacijos centrą…“

Perskaičiau aš tai ir smegeninė mano atšapo… Na, ir kaip jie gražiai dirba nepriklausomais besivadindami! Jeigu vertiname faktų kalbą, tai ir vertinkime faktus.

Visų pirma, kas yra tie užsienio specialistai? Jeigu tie patys, iš bažnyčių, teologai ir teokratai, kurie bet ką puola, kad tik neprarastų savo valdžios, tai man viskas aišku. Beprasmiška, ką nors ir sakyti. Beprasmiška su jais kalbėtis, nes jie – valdžia. Ir jiems patogu ją išlaikyti – tai tipiškas “dėl savųjų nuostatų užmirštate Įstatymą“ dalykas.

Taip, kad teiginiai laikraštyje nėra įrodyti. Nėra jokių konkrečių faktų. O kur nėra konkrečių faktų, ten nėra normalaus ir sveiko dialogo. JIE pripažįsta tik savus faktus, pateikus jiems nepatogius (!) faktus, JIE jų nemato, jų negirdi. Taip dėl savųjų nuostatų ir abejotinų subjektyvių tiesų, išduoda Tiesą.

Reikėtų patikslinti, kas yra tie “polinkiai griauti žmonių psichiką“? Greičiau gal galima pasakyti “bažnyčia turi polinkių išlaikyti savo valdžią ir ateityje“? Tai kažkoks nesuprantamas teiginys, nes visi mokymai turi kažkokį tikslą, o ne polinkius.

Klausimai, į kuriuos dar nesu gavęs nė vieno atsakymo: kuo tu remiesi? ar tai įrodyta? kieno tai įrodyta? ar ten pats dalyvavai? ar esi kompetetingas sakyti žinąs? ar galima spręsti apie tai, į ką nesi įsigilinęs? Žinau, kad atsakymo negausiu, nes kaip sako rytiečiai: “kas atsitiko kartą, gali nebeatsitikti, bet kas atsitiko du kartus, atsitiks ir trečią kartą“.

Kadangi jie žaidžia žmonių emocijomis, man taip pat nebelieka jokios kitos išeities, kaip rašyti publicistikai tinkančius straipsnius, ir juos keikti, taip pat žaisti emocijomis (su jais).

Taip, scientologija yra destruktyvi sekta. O kur ponai, “pripažįstantys“ faktų kalbą kontekstą padėjo? Tad paklauskite ką ji žlugdo? Toli gražu ne psichiką, priešingai, prikelia ją tikram naujam normaliam gyvenimui. Prikelia tuos, kurie tiesiogine ar netiesiogine prasme neriasi kilpą ant kaklo…

Ši problema liečia, toli gražu, ne tik scientologus, bet ir visas kitas JŲ taip vadinamąsias sektas. Valdžia!!! Dogma!!! Privalai!!! Paklusk!!! Kovos ne su psichika, ne su gyvenimu, oi, bliamba, oi, ne…

Tai kova su kvailyste, su sveiko proto priešingybe, su beprotybe, su išankstinėmis nuostatomis, su neatsakingumu… Mes žlugdome va tokius bažnytininkų ir kitų valdžių (tame tarpe ir ketvirtosios) pastangas laikyti mus už pavadėlio, laikyti mus avelėmis… Ir todėl valdžia ir bažnyčia nerimsta. Jie stengiasi išsaugoti savo valdžią…

“Anot K.Andriuškevičiaus, reikėtų susirūpinti vienu kontroversiškiausiu Vilniuje veikiančiu Dianetikos centru.”

Tai, ko nesirūpini? Matyt, niekam ir nerūpi. Nes nėra faktų… Baikime, pagaliau, esame protingi žmonės, kad nevartotume tokių frazių kaip tie politikai: “reikėtų padaryti“. Prisiklausėm jau pakankamai besivartančių taukuose, sakančių “reikėtų“, bet nieko nedarančių. Kaip pavadinti tuos, kurie visur trinasi ir vis kartoja: reikėtų reikėtų čia patvarkyti reikėtų va čia padaryti va čia reikėtų pakeisti…

Čia viskas labai gražiai suveikė žinių agentūros principu “viena boba sakė“. Kad ir niekas nesigilino, ko dianetikai moko, bet užsikabino už negražių patalpų – linksma ar ne? Ir tuo pat metu, eidami į bažnyčią, užmiršo, kad Kristus veikė apskritai be jokių patalpų. (Bet pastarasis – čia neesminis dalykas, kas mato, tas ir supras.)

O dar pasakyta: “šuns balsas į dangų neina“.

“Dianetikos centro nariai dažnai sostinės centre bruka praieviams į rankas lapelius, siūlančius centre užpildyti anketas, pasitikrinti intelektą.“

Atrodo nieko ypatinga šiame sakinyje. Bet taip tik atrodo, tam, kuris nesigilina. Pagalvojau, kad kai kam gydytis reikia… Linkėčiau tokiems žmonėms ne pas psichiatrą, kuris naudoja psichotropines medžiagas ir elektrošoką,bet būtent į Dianetikos centrą, kur naudojami natūralūs žmogaus smegenų sugebėjimai. (Be to, dauguma mūsų nė gimę nebuvo tada, kai buvo sukurta Dianetika. — Daug panašaus pobūdžio kalbų – tai tik dalykas “kiaušinis vištą moko“.)

Taigi, visų pirmą, žinokite, ne “anketa“, o testas. Tai gana didelis skirtumas. Antra, joks intelektas netikrinamas priverstinai. Gal ponia žurnalistė ir ponas konsultantas žino, kad yra tokie IQ testai, bet ne anketos? Kam tada aukštuosius baigti ir paskui nusišnekėti?

Ir, kodėl analogiškai nerašoma apie, pavyzdžiui, komercines agentūras, kurios taipogi dalija reklaminius lapelius?

“Patekęs į centrą, žmogus išeina dviejų mėnesių kursą ir tarsi tampa psichoterapeutu, galinčiu konsultuoti naujai atėjusius. Jis naujų narių klausinėja apie vaikystę, išgyvenimus problemas.“

Nieko sau, aš apakęs. Apakęs taip, kad cigaretę išsitraukiau… Gal, sakau, ten žmones kas nors už rankučių tempia, o gal antrankiais surakina. Kiek fantastikos esu prisiskaitęs (kompetencija – kokie 300 knygų), bet dar tokių bajerių nemačiau. Gal kas nors ką nors pasakys į tai: nieko neišmanau apie astronomiją, bet rašau apie tai straipsnį. Brr…

Šiuose sakiniuose yra tiek melo ir taip šviečiasi išankstinės nuostatos, kad man net plaukai pražilo. Ką ten sakiniuose, kiekviename žodyje.

Tai va, reik nusiraminti. Tikrovė yra tokia: niekas žmogaus neverčia išeiti tų dviejų mėnesių kursų. Galima tiesiog nusipirkti knygą :-)) Aš pažįstu vieną žmogų epileptiką, ir tas tai suprato, kai su juo kalbėjausi… Na, neįsivaizduoju aš, kaip galima būti tokiu debilu… Tai pagal juos išeina, kad, anie, kuriuos “už rankučių atvedė“ į Dianetikos centrą, kai nueina į parduotuvę, tai juos priverčia nusipirkti žuvies, kai jie norėjo kumpio?

Kits dalyks. Visada lengviau pasakyti “tarsi tampa“. Juk taip nereikia gilintis, ar ne? Visada lengviau kitą žmogų išvadinti durneliu ir bepročiu, nei normaliai kaip sveikam žmogui bandyti išsiaiškinti? (Man taip pat norisi.)

Kaskadininkas kaip išmoksta savo amato? Nejaugi namuose, žiūrėdamas televizorių? Ne, kvailiukai. Jie to išmoksta per kaulų lūžius. Taigi, patarimas numero uno: “jeigu esi konsultantas tokių dalykų“, tai turi jais domėtis VISAPUSIŠKAI. Kitaip, profesionalumo – anei šūdas, anei grūdas.

Nei velnias neims, nei Dievui reikia…

Trečia, ne klausinėja, o daro terapiją, kaip ir bet koks gydytojas. Nejaugi psichiatras neklausinėja žmogaus apie jo išgyvenimus? Tai ne dianetikos ar psichiatrijos klausimas, tai paprasčiausias žmonių savitarpio pasitikėjimo klausimas. To negalima iškelti į globalinį lygį.

O tiems, kurie sako, kad gydytojas būtinai turi baigti aukštuosius, turiu keletą argumentų: 1) baigę aukštuosius žmonės ne visada tampa protingesni, 2) jie NEMOKA išsigydyti savų ligų, tai kaip jie gali gydyti svetimas? 3) jie yra monopolizavę sveikatos apsaugą, kaip ir bažnyčia savo “paslaugas“; 4) o ligų tai daugėja, kai tuo metu dianetikai (ir ne tik) jų atsikrato visiems laikams.

“Dianetika – pseudomokslas, neigiantis psichiatriją, pažeidžiantis žmogaus psichiką.“

Viešpatie, išgelbėk :)) Ne neigiantis, o kovojantis prieš ją. Tai ne nihilizmas – suminti ir sužlugdyti, tai kova už tiesą, už geresnę ateitį be psichiatrijos ligoninių. Jeigu taip šių minčių autoriui elektrošoku per smegenis. Manau, saldu nebūtų, o ir erezijos išgaruotų. Ne dianetika pažeidžia psichiką, o sušikta jūsų visuomenė, pagimdžiusi monstrus – frankenšteinus – nuo pat gimimo žmogus yra žalojamas, paskui patenka į psichiatrines, kur ta “nepaneigiamoji, dogmiškoji“ psichiatrija jam prikiša narkotikų ir elektrošoku per smegenis užvanoja!!

Kodėl scientologai puolami? Todėl, kad sveikatos apsauga yra tokia pati valdžia ir dogma, besistengianti tik dėl savęs pačios. Jie yra suinteresuoti, kad VISADA būtų ligos, jie gauna už tai atlyginimą.

Dieve mano! Ar jūs kada galvojat? Kaip žmogus į tą psichiatrinę papuola? Nuo tos pačios nesveikos visuomenės, kurios individai kartais suranda visa ko, visų savo blogybių atpirkimo ožį (kad ir Kristus)… Mes žalojami nuo vaikystės – ligoninės, mokyklos, auklėjimas, gatvė…

Kol moteris sugebės į savo tarpkojį susikišti žirkles ir ištraukti iš ten Gyvybę, bei sukarpyti ją į dalis – rankutes, galvytę, mažytes kojytes, tol egzistuos tokie monstrai kaip psichiatrija, kaip dogma, kaip valdžia…

Tad žiūrėk kur eini. Nes nematai… Nes iš tikrųjų esi aklas… O kas tai matė, tas už tai kovoja. Žmonėms labai praverčia konclageriai, skerdyklos, vežimas į mišką, reketas… Dažnai tada jis praregi, pastebi, kas ne taip. Tad ir jūs nespręskite apie šį straipsnį, jeigu nieko nematėte, jeigu nieko nebuvo… jeigu nieko neatsitiko…

Jeigu nieko nejaučiate… Ne žodžiuose visa esmė…

Kas tai matė, tas žino… tas tiki ir neabejoja. Ir kovoja už naujajį pasaulį! Kovoja ne žudydamas, bet meile, atlaudumu ir supratimu…

Kodėl aš juos ginu? Todėl, kad kiekvienoje pradžioje mes esame silpni. Todėl, kad Kristaus mokymas taip pat buvo laikomas destruktyviu, ir už tai jį nužudė. Jo pasekėjai buvo vadinami sektantais.

ATSIPEIKĖK PAGALIAU!

Nes jeigu aš sektantas, tai jūs kvailos avelės, kurias reikia ganyti dogmomis.

Žmonės rytiečiai, kur jūsų objektyvumas ir nepriklausomumas prašapo? Žinau, kad jie manęs nesiklausys, bet, chebra, ir nesiklausykite – ateis dar laikas klausymui… Kuo toliau, tuo pavojingiau… Tai ne mažiau kaip mirti ir atgimti… Pavojinga vien klausytis… Kai ateis laikas atiduoti savo asmenines nuostatas dėl aukštesniųjų!

Nejaugi, nematote, kas vyksta? Nostradamas išpranašavo šių metų rugpjūčio mėn. saulės užtemimą, bet kažkokie imbecilai paleido gandą apie pasaulio pabaigą, ir daugybė žmonių pasigavo tai. Visiškai buvo užmiršti kontekstiniai dalykai… juk taip patogiau?

Viršūnė Everesto ir visuotinių Himalajų. Suprantu, ten “Šeimininkė“, kiti bulvariniai laikraštpalaikiai, bet LR?

“Nesame ta tarnyba, kuri gali gatvėje pagauti žmogų, jį kažkur nuvežti ir perkoduoti smegenis. Taip dirbantys antikultiniai judėjimai labai populiarūs Amerikoje.“

Kas šiais žodžiais buvo bandoma pasakyti? Nieko nesupratau. Kaip gali būti judėjimas populiarus, kai tau antrankius uždeda? O kur policija Amerikos pasimetė? O gal galima sužinoti, kokių konkrečių faktų apie tuos judėjimus? Ar tai autorius nori pasakyti, kad dianetikai taip daro? Tada, galvoju toliau – suku smegenis toliau, druskytės tik betrūksta užbarstyt…

Kaip ponas Andriuškevičius lygina nesulyginamus dalykus? Kam jis sako: “nesame ta tarnyba“? Jeigu jie gina nuo sektų, tai jie ir nėra “ta tarnyba“.

Labai mėgstu žmonės, prisiskaičiusius tokių va dalykų, sudarančių išankstines nuostatas, ir bijančių kišti nosį iš namų, nes UFO pagrobs arba dianetikai gyvybines jėgas išsiurbs, pagauti žodžiais. Sakau: “Tau patinka N.Kidman, T.Kruzas arba Džonas Travolta?“

“Nu…”

“O ar žinai, kad jie priklauso scientologų bažnyčiai?“

Na, tada kad pradeda žmogus visokias pasakėles – pasiteisinimus kurti! Tad ir sakau jums, nors jūs ir nepatiksėite, greičiausiai:

1) Jeigu pasirodytų tas Antrasis, jūs jį nužudytumėte arba bent jau pabandytumėte sąmoningai ar nesąmoningai tai padaryti. Nuo šios problemos niekas nepabėgs. Ir nereikia bėgti, reikia pabandyti ją išspręsti.
2) Jūs esate pasiruošę išduoti tiesą dėl savųjų nuostatų.

3) Jeigu kas nors sureaguos į šiuos teiginius asmeniškai, aš žinosiu kas yra kas. Bet galbūt ne tame esmė – “aš žinosiu“. Būtent jūs žinosite, kas esate. Nes į kaltinimus sureaguoja tik tas, kas yra jų vertas.

“Žmonėms Dianetikos centre siūlomos vis aukštesnės tobulėjimo pakopos. Už kiekvieną jų reikia mokėti. Vokiečių skaičiavimais, visas kursas šioje bažnyčioje kainuoja apie 110 tūkst. Vokietijos markių.“

Teisingai. Vienintelis teisingas dalykas, ir dėl kurio nedera nuvertinti pačio mokymo.

Views All Time
Views All Time
2092
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!