Jau kurį laiką žiniasklaidoje netyla diskusijos apie netradicines religines bendruomenes (NRB), jų veiklą bei poveikį visuomenei. Šias kalbas skatina gana spartus tokių bendruomenių, dar vadinamų sektomis, plitimas.

Dauguma sektų yra negausios, tad žymesnė jų įtaka visuomeniniam gyvenimui nepastebima. Šalia jų egzistuoja ir tokios bendruomenės, kaip “Tikėjimo žodis” ar “Jehovos liudytojai”, kurios vienija gausų pasekėjų būrį. Dalį jo dažnai sudaro ir jaunimas. Tokios bendruomenės disponuoja pakankamai dideliais resursais, kurių dėka gali sėkmingai vystyti veiklą. Daugelis priežasčių skatina žmones nusigręžti nuo tradicinių religijų ir įsitraukti į NRB gretas. Kodėl taip elgiamasi, turėtų atsakyti mokslininkai ar dvasininkai, tačiau konkretūs atsakymai nėra pateikiami.

ĮĖJIMAS LAISVAS VISIEMS

“Tikėjimo žodžio” bendruomenės nariai į susitikimus-pamaldas renkasi du kartus per savaitę. Įėjimas laisvas visiems norintiems. Prie salės – stalai, ant kurių brošiūros, raginančios aukoti, sandoriai-pasižadėjimai, įpareigojantys bendruomenės narius kas mėnesį mokėti tam tikrą pinigų sumą. Tikintieji ne tik moka bažnyčiai dešimtinę, t.y. 10% nuo asmens pajamų, bet ir aukoja kiekvienų pamaldų metu.

MAKSIMALUS DOSNUMAS KAIP DIDŽIAUSIA VERTYBĖ

Susitikimų vietoje nėra jokios religinės simbolikos, kuri leistų atpažinti kultą. Tai niekuo neišsiskirianti salė su garso aparatūra, už kurią taip pat renkamos aukos. Lengva ir švelni muzika pamaldų pradžioje netrukus perauga į stiprų, žemo dažnio garsą, kuris kartu su monotoniškai giesmių atlikėjų kartojamomis frazėmis padeda miniai pasiekti ekstazę. Žmonės vaitoja, kelia į viršų rankas, lankstosi ir, kaip sakė vienas tokio reginio liudinikas, labiau primena ištiktus epilepsijos priepuolio, nei besimeldžiančiuosius. Po viso to seka bendruomenės narių pasisakymai bei pastoriaus pamokslas, kuriame akcentuojama bendruomenės vienybė, paklusnumas ir nuolankumas bei maksimalus dosnumas kaip didžiausia vertybė, kuomet asmuo savo turto nelaiko nuosavybe. Tikintiesiems bandoma įteigti, jog galimybė aukoti – tai dievo dovana. Visi nariai aukoja be išimčių, nors didžioji jų dauguma neatrodo pasiturintys.

KITOS ORGANIZACIJOS PASMERKTOS

Šios bendruomenės narė Aurelija (vardas pakeistas – aut.past.) tikino, kad tai yra vienintelis kelias į išganymą, o kitos tokio pobūdžio orga- nizacijos yra pasmerktos, nes jų pasirinktas kelias nėra teisingas. Todėl “pasmerktųjų” (kitų bendruomenių narių – aut. past.) laukia pragaro kančios. Pati Aurelija tvirtino, kad jos gyvenimas labai pasikeitė, nes “Tikėjimo žodžio” bendruomenė pa- dėjo rasti tiesą ir atgauti dvasinę pusiausvyrą.

GARANTUOJA TIKĖJIMO LAISVĖ

Katalikų bažnyčios nuomonė netradicinių religinių bendruomenių atžvilgiu nėra aiški, kadangi kunigai, nepasitarę su hierarchais, negali reikšti savo nuomonės, tad pasisakymai šia tema nėra skelbiami.

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja tikėjimo laisvę, tad bet kuri netradicinė religinė bendruomenė gali netruk- domai plėstis ir gyvuoti įstatymo spragų sudarytose nišose.

Justas Vaišnoras, Stasys Buškevičius

Views All Time
Views All Time
2500
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!