Mokymai duoti prieš Marpos iniciaciją 1994 balandžio mėn. Menlo Park, Kalifornija, JAV.

“Prašvitimas yra jumyse. Jo negali jums duoti joks Buda. Prašvitimas yra jumyse, nes iliuzija yra jumyse, samsara ir visos proto problemos yra jumyse. Jeigu iliuzija, neigiamos emocijos, samsara ar dar kažkas – nesvarbu, kaip tai pavadinsime – yra jūsų proto dalis, tai ir prašvitimas yra dalis jūsų proto. Prašvitimas pasirodo, kada išnyksta visos problemos. Taigi prašvitimas yra jūsų prote.

Dharma reiškia metodus, t.y. kaip prašvisti. Metodus, kuriuos naudojate praktikoje. Prieš pradėdami, jūs turite žinoti, kokia svarbi yra Dharma. Jūs gyvenate tol, kol gyvas jūsų kūnas, o ne protas. Protas visada lieka. Kas nutinka jūsų gyvenime, gera ar bloga, priklauso nuo jūsų praeities karmos. Mes, žmonės, ir visos gyvos būtybės šioje visatoje turime tą pačią kolektyvinę karmą, tą pačią erdvę, tą pačią prigimtį, panašią formą, ir galime bendrauti tarpusavyje. Tai pasirodo kaip kolektyvinės karmos pasekmė. Individualios karmos yra skirtingos. Vieniems sekasi geriau, kitiems – prasčiau. Asmeniniai skirtumai priklauso nuo mūsų pačių karmos. Tikrovėje visata (įskaitant ir jūsų formą) yra mūsų proto iliuzija, bet pasirodo kaip mūsų karmos pasekmė. Tai tęsis iki bus pašalinta priežastis (karma). Keičiant ją, vieną sapną pakeičia kitas. Taip veikia “priežastis – pasekmė”. Niekas nežino, kokią karmą jis turi, kokie veiksmai ją suformavo ir kas bus toliau. Niekas negali žinoti. Nes karmą jūs sukuriate iš savo neigiamų emocijų; ji yra nematoma, nėra iš nieko sudaryta. Neigiamos emocijos yra nematomos, todėl negalite matyti ir karmos. Tačiau pasekmę galime matyti, ir ji pasirodo kaip iliuzija. Kadangi jūsų neigiamos emocijos yra dalis jūsų proto, karma taip pat yra jūsų proto dalimi, tad ir pasekmė (iliuzija) yra proto dalimi. Iš visų trijų aspektų tik vienas yra matomas, bet jau šaukštai po pietų. Bet kokia jūsų sukaupta karma yra beribė, nes jūsų praeities neigiamos emocijos yra beribės. Jūs negalite sakyti, kad nedarėte nieko blogo, nes tol, kol jūsų protas yra samsaroje, esate trikdomas neigiamų emocijų, ir jūsų praeityje sukaupta karma neturi ribų. Ateities jūs nežinote, t.y. nežinote kaip keisis karma. Jeigu tai žinosite, jausite įsipareigojimą ir tęsite praktikas. Dharmą sutikę žmonės ir bent šiek tiek suprantantys, kas tai yra Buda, turi tai, ką mes vadiname brangiu žmogaus kūnu. Kodėl brangiu? Nes sprendimą jūs radote prote. Taip, tai brangi ir reta galimybė – ji padaro jūsų gyvenimą prasmingu, bet ji yra laikina. Kiekvieną akimirką jūs senstate. Jeigu ne prašvitimas, gyvenimas neturėtų prasmės. Gyventi patogiai yra puiku ir kiekvienas to trokšta, bet ar tai duos norimą rezultatą, niekas nežino. Bet jeigu jūs naudojatės metodais, kurie išveda jus iš samsaros rato, tada kiekviena akimirka yra prasminga. Èia labai svarbūs yra ketinimai. Bet ketinimai yra tik pirmas žingsnis. Antrasis žingsnis yra žinoti apie Dharmą. Žmonės turbūt nesupras, kas tai yra Dharma, tą pačią sekundę, bet žinodami Budos pavyzdį jie suformuluos ketinimus ir panorės mokytis Dharmos. Dharmos mokymasis ir yra tas antrasis žingsnis. Mus mokyti gali tik tas, kas gerai ją išmano. Ši situacija yra panaši į tą, kurioje jūs norite vykti į San Franciską ir jums reikia žinoti kryptis ir gerai išstudijuoti žemėlapį. Turintis patirties asmuo gali jums pasakyti, kaip ten patekti. Gali sakyti “šis kelias yra ilgesnis”, “šis kelias yra trumpesnis” ar “turi padaryti tą ir tą, kad pasiektum norimą rezultatą”. Kvalifikuotas instruktorius yra tas, kuris gali pamokyti jus ir parodyti jums kryptis. Taip pat yra ir su Dharma. Mokytojas žino Dharmą – jis gali nurodyti jums tinkamas kryptis. Kitu atveju, kam tada mokytis? Jūs turite judėti tinkamai.

Pavyzdžiui, jūs turite atlikti labai svarbų darbą Los Andžele. Jums būtinai reikia nuvykti ten laiku. Nuo to momento, kai jūs išvykote link LA, kiekviena minutė yra prasminga. Jūs tiksliai žinote kryptį, jos laikotės ir galiausiai pasiekiate tikslą ir gaunate tai, ko norėjote. Taip pat turėtų būti ir su praktika.

Dharmoje turime tokius dalykus, kuriuos vadiname paramitomis. Paramita (išlaisvinantis veiksmas) reiškia, kad jums pavyko persikelti, tarsi perplaukti vandenyną ir pasiekti kitą krantą. Pateiksiu tinkamo elgesio paramitos pavyzdį: kada jūs važiuojate į Los Andželą, negeriate alkoholio, nes išgėrę galite padaryti avariją, taip pat nemiegate už vairo… Kad kelionė pavyktų, reikalinga disciplina. Laikytis tinkamo elgesio praktikoje reiškia stengtis, kad kelionė iki prašvitimo būtų sėkminga.

Praktika yra beribė. Prašvitimas yra už mūsų vaizduotės ribų, bet protas gali praktikuoti Dharmą. O praktika turi tris aspektus: viena pagrindinė praktika ir dvi gretutinės. Pagrindinė praktika yra meditacija. “Meditacija” – daug kur girdėtas žodis, bet Budos mokymuose meditacija reiškia visų proto problemų pašalinimą. Samadhi yra proto prigimties realizacija. Samadhi yra meditacija, bet labiau akcentuojame proto prigimtį. Lengva pasakyti “proto prigimtį”, bet labai nelengva tai patirti. Proto prigimtį galime patirti per meditaciją, kuri ir eliminuoja problemas prote. Proto problemos nėra kažkokios išskirtinės, o tik neigiamos emocijos ir nežinojimas. Požiūris, kad nežinojimas yra visų neigiamų emocijų priežastimi, jas pašalina. Taip jūs išsilaisvinsit. Kitos dvi gretutinės praktikos, kurių viena valo karmą, o kita kaupia nuopelnus, stiprina ir palaiko jus. Šios dvi praktikos yra metodai, o meditacija yra pagrindinė praktika.

Jeigu jūs įtraukiate mokymus į savo gyvenimą, t.y. jais gyvenate, jūs tikrai turit kažką pasiekti. Jūs galite pilnai prašvisti jau šiame gyvenime. Bet netgi tada, jeigu jūs esate lėtas šiuose dalykuose, vis tiek kažką pasieksit. Motyvą jau turite, ir jeigu ne šiame gyvenime, tai kituose jums tikrai pasiseks. Jūsų praeities karma nebuvo pati puikiausia (kitaip nebūtumėte dabar samsaroje), ir jeigu jūs prarasite ši šansą, prarasite jį visiems laikams. Tiek, kiek jūs turite neigiamų emocijų (tas stiprus įprotis iš praeities), tol nieko super iš to neišeis. Logiška, kad didžioji dalis jūsų karmos nėra gera, nes jūsų neigiamos emocijos vis dar stiprios. Kartą praradę šį šansą, prarandate jį visam laikui. Būtent todėl žmogaus gyvenimas yra toks svarbus ir neturi būti iššvaistytas veltui.

Paprastai žmonės galvoja “Aš turiu pasiekti tai greitai – negaliu laukti šešerius metus. Kitaip, spjausiu į viską..” Betgi kitu atveju, po šešerių metų, ką mes turėsime? Turėsim tą patį, ką ir dabar. Neįmanoma praktikoje pasiekti milžiniškų rezultatų per šešerius metus. Tiesiog neįmanoma. Bent jau darysite kažką prasminga. Jeigu po šešerių metų norėsite pasiekti kitą tikslą, galėsite pamiršti mokymus ir pasirinkti jį. Tačiau gyva būtybė neturi jokio kito prasmingo tikslo, išskyrus prašvitimą. Aš nesistengiu jums atimti drąsos, bet be mokymų nėra nieko, ką būtų galima daryti šiame gyvenime. Jūs galite stengtis praturtėti, bet kas tada? Tarkim, jūs galite būti sėkmingu politiku, tapti prezidentu ar dar kuo nors? Problemos pasilieka, argi ne? Nėra kito tikslo, kurio vertėtų siekti. Mokymai yra geriausi. Būtent jie gali duoti daugiausiai prasmės.”

Views All Time
Views All Time
2776
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!