Žmogaus ir viso pasaulio egzistavimas nėra kažkoks paprasčiausias atsitiktinumas. Šis pasaulis ir viskas kas jame yra, įrodo ir nukreipia visagalio kūrėjo įsisąmoninimą. Todėl žmogaus pareiga yra stengtis kuo daugiau žinoti apie savo kūrėją ir šeimininką, Alachą.

Tai reiškia, kad už mūsų egzistavimo turėtų būti kūrėjas (Dievas). Iš tikrųjų, Alachas (vienintelis tikras Dievas) yra pasakęs mums apie save dieviškame apreiškime, kurį Jis pasiuntė žmonijai. Žmonija yra gavusi šį dievišką apreiškimą per pranašus, kurie buvo išrinkti Alacho, kad perduotų Jo pranešimus žmonijai ir kad būtų gyvais pavyzdžiais savo tautoms. Šitie pranašai buvo siusti žmonijai, kad paaiškintų jai kas yra jos Dievas Kūrėjas, kokia yra šio gyvenimo prasmė, ir kas visiems atsitiks po mirties, ir t.t. Visi pranašai skelbė tą pačią idėją: garbinti tik Dievą. Tačiau pranašų mokymai skiriasi kanoniniais mokymais, kurie buvo priskirti jų tautoms.

Visi Dievo pranašai skelbė šią vienatinio Dievo idėją. Tačiau ankstesnieji Dievo apreiškimai buvo išnykę arba sunaikinti vėlesnių kartų. Rezultate, tikrasis Dievo apreiškimas tapo užterštas mitais ir išgalvotų būtybių egzistavimu, prietarais, stabmeldyste ir iracionaliomis filosofinėmis idėjomis. Bet gailestingasis Alachas neleido žmonėms nueiti klaidingu keliu. Iš tikrųjų, Jis pasiuntė pranašus, kad atkurtų tikrąjį apreiškimą ir pakviestų žmones į tiesos kelią. Iš šitų pranašų paskutinis buvo Mahometas (MOHAMMAD) (tebūnie Alacho taika ir palaima jam), kuris skelbė Alacho mokymą tokį, kokį ir dabar matome Islame. Jis yra universalus, tinka visiems ir visada.

“Islamas” yra arabų kalbos žodis ir reiškia ‘pasidavimas’ ir ‘paklusnumas’. Kaip religija, Islamas liepia visiškai pasiduoti ir paklusti Alacho valiai. Kita pažodinė “Islamo” reikšmė yra “taika”, ir tai rodo, kad žmogus gali pasiekti tikrąją proto bei jausmų santarvę ir gėrį visuomenėje tik pasiduodamas ir paklusdamas Alachui.

Views All Time
Views All Time
2450
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!