Sąvokos ir terminai:

Dianetika – kitaip – dianetinė technologija. Ji gali palengvinti nepageidautinus pojūčius ir emocijas, nelaimingų atsitikimų, traumų pasekmes, psichosomatinius negalavimus (t.y. iššauktus arba pagilintus stresų).

Scientologija – Scientologijos filosofija – taikomoji religinė filosofija. Tai žmogaus dvasios tyrinėjimas ir darbas su dvasia – santykiai su savimi, visatomis ir kitu gyvenimu. Žodis scientologija kilęs iš “scio“ – “žinojimas pilna to žodžio prasme“ ir “logos“ – “mokymas“. Šis terminas reiškia “žinojimą apie tai, kaip žinoti“.

Dianetika atskleidžia vienintelį skausmo, nepasitenkinimo ir nepasitikėjimo savimi gyvenime šaltinį. Kas tai? Dianetikos terminais – tai reaktyvusis protas. Dianetika ne tik atskleidžia tai, bet ir parodo, kaip juo, tuo reaktyviniu protu atsikratyti.

Dianetiką sukūrė L.Ronas Habardas. Jo 1950 metų knyga – fundamentalus veikalas “Dianetika. Šiuolaikinis mokslas apie dvasinę sveikatą“ tapo tarptautiniu ir laikraščio ”New York Times” bestseleriu. Per šį laiką parduota daugiau kaip 18 milijonų šios knygos egzempliorių įvairiomis pasaulio kalbomis.

(Ši knyga išleista ir lietuvių kalba, ją galite įsigyti Vilniaus Dianetikos Centre, Antakalnio g. 83/1-1A. Smulkesnė informacija – vilniusdc@takas.lt.)

Ar jums neatodo, kad yra kažkoks slaptas priešas, veikiantis prieš jus, ir nesvarbu, kaip sunkiai jūs dirbate, siekdamas išgyventi? Jis tikrai yra. Jis vadinamas reaktyviuoju protu. Tai visų jūsų nepageidaujamų emocijų, baimių, abejonių savimi, psichosomatinės prigimties dieglių ir skausmų šaltinis. 70 procentų ligų yra psichosomatinės kilmės ir jas sukelia reaktyvinio proto veikla.

Dianetikai teigia, kad jų mokslas yra vienintelis būdas reaktyviąjam protui atsikratyti ir tikrųjų asmenybės sugebėjimų išslaisvinimui. Tačiau taip nėra. Paprasčiausiai, jų mokslas šiuo metu yra geriausias, populiariausias, ir, svarbiausia, – efektyviausias.

Įvairiausių visuomenės sluoksnių skaitytojai ir besinaudojantys šia technologija patvirtino, kad Dianetika jiems padėjo:

įgyti daugiau pasitikėjimo gyvenime,
pasiekti savo tikslus,
atgauti savigarbą,
gerai jaustis,
pasiekti sėkmės visose savo veiklos srityse.

Dya (gr.) – ”per”, Noos – ”protas”. Dianetika yra mokslas apie protą. Ir tuo pačiu, tai energijos, sudarančios gyvybę, valdymo metodas, siekiantis padidinti žmogaus organizmo ir dvasinės veiklos efektyvumą, siekiantis padaryti žmogų sveiką, t.y. laimingą.

Ronas Habardas atliko kolosalų darbą, tyrinėdamas žmogaus protą ir dvasią (!), kuri dianetikoje vadinama tetanu..

Vystantis žmogaus nervų sistemai formuojasi analitinis protas – informacija yra atrenkama ir dedama į atmintį. Analintis protas sugeba skirti daugybę tos pačios spalvos atspalvių. Tačiau šalia analitinės atminties išlieka reaktyvinė atmintis. Reaktyvinis protas yra labai primityvus, jo logika būtų tokia: jei skaudėjo degant raudonai šviesai – visada venk šios šviesos; jeigu kada nuskriaudė žmogus su barzda – bėk kuo toliau nuo visų barzdočių. Visa, kas buvo patirta vaikystėje veikia visą mūsų gyvenimą. Reaktyvinis protas įrašo šią informaciją tais momentais, kai skausmas ar stipri emocija išjungia analitinį protą.

Reaktyvinio proto religija – “visi jie tokie“, “visos jos tokios“, “visi jie vienodi“. Tai yra, reaktyvinis protas baltą prilygina juodai.

Daugelis psichosomatinių ligų, įpročių bei neracionalus elgesys esti dėl reaktyvinio proto. Tuo plačiai naudojasi hipnotizuotojai – įrašydami naujas programas.

Reaktyvinis protas nukenksminamas ”pergyvenant iš naujo”, reveri būsenoje. Suradus skausmingą epizodą ir jį pergyvenus, tai kartojama tol, kol žmogus nebejaučia skausmo ar liūdesio, ar pykčio. Epizodas pereina į analitinę atmintį. Jis nebekelia jokių neigiamų emocijų ir skaumo. Netgi tada, kai žmogus reveri būsenoje prisimena, kad tėvai jo nenorėjo ir bandė daryti abortą, ir, tokiu būdu, ištrynus tą skausmą, jis vertina tą situaciją, kaip “kas buvo, tas pražuvo“. Taip atsikratęs visų neigiamų programų, žmogus tampa sveikas (sveikos sielos).

Išoriškai ”išsitrynimas” dar pasireiškia tuo, kad žmogus staiga lyg ”pameta” epizodą ir eina prie dar ankstesnio – tol, kol nebus rasta ”bazinė”, vadinamoji beisik-beisik trauma. Dažniausiai tai reikalauja ilgo darbo, gal dešimties, gal šimto seansų.

Dar prieš susipažindamas su dianetikos atradimais (tarp kitko, jau žinotais senų senovėje, bet vadinamųjų “žynių“ slėptais nuo visų kitų žmonių), aš jau žinojau, kad norint ištrinti bet kokią neigiamą programą (šiuo atveju, emociją) – tereikia ją iš naujo išgyventi: Baisi širdgėla > (pakartotinis jausmas) > įniršis, gailestis ir apmaudas dėl beprasmiškumo > apmaudas > gailestis > liūdesys, sumišęs su bevaisiu apmaudu. Galiausiai tai transformuojasi į ”jau buvo, ir nieko čia nepakeisi” – liūdesys ir apmaudas atrodo beprasmiški.

Atsikratant neigiamų programų, žmogus gerokai subręsta sąmonėje. Didelės paslapties čia nėra: B + A – A = B, ir viskas. B – žmogus, A – įgyta programa, -A – priešinga programa. Paprasčiau: žmogus B gauna skausmą A (B+A), vadinasi, vėl norint tapti tuo pačiu B, reikia tą skausmą “išimti iš žmogaus“. Konkrečiai tai atrodo taip: žmogus iškalba tą A, taip sukurdamas (!) priešingą sistemą -A įgytai programai. Kalbėdamas apie neigiamą programą, žmogus atima jos energiją.

Tarp kitko, dianetikai įrodė, kad skausmingos emocijos ir skausmas (neigiamos programos) turi svorį, ir dianetikos seanso (auditingo) metu, tų programų svoris dingsta.

Reaktyvinį protą veikia įtaiga, hipnozė, NLP. Analitinį protą – įprastas, paprastas bendravimas.

Tas žmogus, kurio stiprus (didelis) reaktyvinis protas lengvai pasiduoda įtaigai ir manipuliavimui.

Insaitas – kita metodika, iš angl. kalbos – ”įžvelgimas” – nauja (bent taip teigia autoriai) metodika, leidžianti nustatyti daugelio poelgių motyvus, o taip pat tam tikrų gyvenimo įvykių priežastis. ”Kūnas nemeluoja. Kūnas prisimena viską”. Autoriai insaito pavadinimą traktuoja giliau: ”įsiskverbimas giliau, į savo vidinį ”aš”, besibaigiantis nušvitimu (įžvelgimu).

Atvejis. Vaiką darželyje aukšta blondinė versdavo valgyti manų košę. Dabar, šis, jau suaugęs žmogus, susitikęs su aukšta blondine jaučiasi nepatogiai ir vengia tokio tipo moterų. Be to, jis nepakenčia, kai kas nors spaudžia jį ir tokioje situacijoje jis atsako agresija arba nusileidžia tam žmogui, taip ”apkarpydamas” savo interesus.

Insaito seansas vykdomas tokiu būdu. Instruktorius liečia įvairius kūno taškus ir nustato skausmo vietą. Skausmas aktyvizuoja pasąmonės darbą ir iš žmogaus atminties išplaukia vaizdai, garsai, balsai. Taip žmogui padedama prisiminti pirminė situacija, veikianti dabartinį jo gyvenimą. Jeigu žmogui sunku prisiminti, tada jis atsakinėja į instruktoriaus klausimus.

Berniukas, o dabar jau suaugęs vyras, turi atleisti savo auklėtojai, kuri vertė jį valgyti manų košę, suprasdamas, kad ji blogo nenorėjo. Taip pat jis turi atleisti ir sau, kad valgė šią košę, prievartaudamas pats save. Jeigu jis taip padarys, greičiausiai savo vaikų neprievartaus, versdamas valgyti tai, ko jie nenori. (Dianetikoje atleidimas įvyksta automatiškai – programa ištrinama – mnėra už ką neapkęsti.) Labai dažnai mus veikia ne tik mūsų gyvenimo scenarijai, bet ir genetinė mūsų prosenelių, tėvų atmintis, glūdinti pasąmonėje. Kūnas prisimena viską, nuo jo pradėjimo momento. Pergyventos situacijos nepraeina nepastebimai, jos užrašomos į atmintį ir sudaro žmogaus patirtį.

Tiek dianetika, tiek scientologija (aukštesnio lygio dianetikos palikuonis), tiek išpažintis bažnyčioje, tiek Biblija, apskritai visa krikščionybė, budizmas, kiti Rytų mokymai, Ošo, Sai Baba mintys ir mokymai, klasikinė magija, kabala, numerologija, Lazarevo teorijos, sinergetika – visa tai yra daugiau ar mažiau susiję. Giliau visa tai panagrinėjus, matyti, kad ginčai kyla tik dėl detalių, iš tikrųjų ta pati viena universali tiesa skiriasi tik (palyginti) nedidelėmis variacijomis.

Dianetika tvirtina, kad fizinio kūno skausmo, skausmingų emocijų momentais (taip pat ir operacijų metu, apsvaigus nuo narkozės, narkotikų; praradus sąmonę) ląstelėse (primenu, kad tai yra mokslas!) yra užrašomos ingramos (neigiamos programos).

Tam tikrose situacijose, kai būdraujančio žmogaus aplinka tampa panaši į nesąmoningumo momentu gautą ingramos turinį, jos turinys suaktyvėja, ir tai sukelia aberaciją (nukrypimas nuo racionalaus elgesio ar mąstymo). Kuo daugiau ingramų, tuo labiau aberuotas žmogus.

Dianetika siūlo terapiją, kuri vadinama auditingu (nuo angl. žodžio “klausyti, išklausyti“). Žmogus, terapijos metu, apvalytas nuo beveik visų ingramų, vadinamas relizu. Kai tik “sunaikinama“ paskutinė ingrama, išsitrina visas (!) reaktyvinis protas, žmogus tampa kliru (nuo angl. “clear“ – “švarus“). Šiai būsenai pasiekti reikia nuo 100 iki 1000 valandų, – tai priklauso nuo auditoriaus meistriškumo ir kliento ingramų banko dydžio (vadinamas keisu).

Auditingo, kaip ir kitų terapijų metu, žmogus kyla kokybės laipteliais į viršų. Kuo aukščiau, tuo sveikesnis žmogus – jis išsivaduoja nuo neracionalaus elgesio, didėja bendra jo organizmo energetika, jėga, atsparumas įvairioms ligoms.

Auditingo metu naudojama natūrali žmogaus proto būsena – reveri. Ji yra hipnotinio transo priešingybė. Reveri yra natūralus žmogaus sugebėjimas prisiminti ir pateikti informaciją. T.y. žmogaus smegenyse yra programa, vadinamasi fail-klerkas, kuris, “paprašytas“, išduoda bet kokią žmogui reikalingą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu jūs kažko neprisimenate, tai paprasčiausiai reiškia, kad jūs negirdite fail-klerko. Kuo mažesnis žmogaus aberacijų lygis, tuo aukštesnė jo kokybė, tuo efektyvesnis jo smegenų darbas su bylomis, sukauptomis tose smegenyse.

Sąmoningai ar nesąmoningai mes fiziškai ir protiškai žalojame savo vaikus nuo pat pirmųjų pastojimo dienų, prievartaujame juos savo ydingu auklėjimu, skiepijame neteisingą gyvenimo būdą. Galų gale mes turime tokią visuomenę, kokią patys sukūrėme, ir stebimės, kodėl mūsuose viskas taip blogai…

Taip pat dianetikai įrodė, kad žmogus gyvena ne vieną gyvenimą. Kartais tai pavyksta “įrodyti“ labai paprasto veiksmo pagalba.

Egzistuoja dar aukštesnė būsena už klirą – OT (“operating tetan“) – žmogus gali veikti savo dvasia, nevaržomas fizinio pasaulio. OT būsena yra mūsų gyvenimo kaip žaidimo tikslas. Pasiekę ją, mes išsilaisviname iš žemiškojo kūno pančių.

Views All Time
Views All Time
3739
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!