| | |

Mindaugas MURZA (biografija)

Mindaugas Murza gimė Lietuvoje, Šiaulių mieste, 1973 m. gruodžio 16 d. 1989 m. baigė Pabalių devynmetę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Šiaulių 100-ąją profesinę technikos mokyklą (ji vėliau pavadinta Šiaulių 1-ąja statybininkų mokykla), kurią baigė 1992 m. 1990 m. rugpjūčio mėnesį įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, o 1990 m. rugsėjo mėnesį – į besikuriančią Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą (SKAT). 1992 m. liepos mėnesį baigė mokyklą ir pradėjo tarnybą etatiniu krašto apsaugos sistemos darbuotoju, ėjo kuopininko pareigas. Nuo 1993 m. rugpjūčio mėnesio iki 1993 m. spalio mėnesio mokėsi Lietuvos karo mokykloje. 1993 m. lapkričio mėnesį jam buvo suteiktas viršilos laipsnis. 1996-02-01 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 234 straipsnio 1-ąją dalį buvo nuteistas 18 mėnesių pataisos darbų, išskaitant iš uždarbio 15 proc. valstybei už 5,6 mm (mažo kalibro) šovinių laikymą. 1996-1998 m. dirbo A. Šimkaus individualioje įmonėje „Atžyma” pardavėju.