XX amžius – tai kapitalizmo ir socializmo konkurencijos amžius. XXI amžiaus pradžioje socialistinės idėjos ne tik nežlunga, bet vis labiau plinta, pasaulyje egzistuoja  keliolika socialistinių valstybių( Suomija, Slovėnija, Norvegija, Argentina, Urugvajus, Kosta Rika, Mauricijus, Kinijos Liaudies respublika, Singapūras, Peru, Ekvadoras ir dar kelios socialistinės šalys). Kai kuriose šalys jau pasiekė lemtingą kryžkelę, artimu laiku paaiškės – ar jos pasuks socializmo keliu.

Žvelgiant į istorijos raidą, įdomu pastebėti-kad XIX-XX amžiuose pasaulinį monopolinio kapitalizmo voratinklį mezgė Rokfeleriai, Morganai, Šifai, Astorai ir kitos įtakingų magnatų giminės(visi jie-didelę įtaką turinčių slaptujų ložių nariai). Šios magnatų giminės labai įtakingos ir šiuo metu. Rusijoje didžiulę įtaką turi Deripaskos, Usmanovai, Machmudovai, Rachimkulovai, Kovalčiukai ir kiti galingas korporacijas valdantys oligarchai. O Lietuvoje palaipsniui įsigalėjo Kėvišai, Keserauskai, Matuzai, Janukoniai, Čepanoniai, Daugėlos, Gusiatinai, Gribojedovai bei kiti monopolinio kapitalizmo rykliai. Paminėti veikėjai buvo ypač susiję su kriminalinio Kubiliaus režimo vadeivomis. Būtent Kubiliaus režimo politika pamynė darbo žmonių teises, įteisino energetikų reketą bei kitokius neigiamus reiškinius.

Šviesios atminties rašytojas disidentas Liudas Dambrauskas buvo teisus-kai kadaise pasakė pranašingą  frazę-,,Kovo 11-osios tragizmas”. Juk nuo 1990 metų Lietuvoje prasidėjo laukinio kapitalizmo era.  Monopolinio kapitalizmo magnatai ir korumpuoti politikai pusvelčiui užvaldė daugelį pelningų įmonių, pradėjo organizuoti politines represijas ir ėmė vykdyti masinę deportaciją į Vakarus(iš Lietuvos išvaryta net 1,5 milijono žmonių-faktiškai trečdalis tautos). Politines represijas ir deportaciją į Vakarus ypač vykdė Kubiliaus režimas. Šio režimo vadeivos užsiėmė ir stambaus masto korupcijos organizavimu. Labai daug tiesos apie tikrąją Lietuvos padėtį atskleista režisieriaus Jaro Valiukėno filmuose ,,Kilpa” ir ,,Kilpa-2”.

Nauji skandalai

Pastaruoju metu iškyla nauji skandalai-paaiškėjo, kad keli  įtakingi konservatorių lyderiai ir jų parankinis  A.K. prieš eilę metų pardavinėjo prie   TS-LKD būstinės esančius butus. Pardavimo kainos siekė nuo milijono iki pusantro miljono litų. Jau vyksta šių sandėrių tyrimas. Tad monopolinio kapitalizmo rykliai ir kartu su jais veikiantys korumpuoti politikai-Kubiliai, Adomėnai, Matuzai, Čepanoniai  smarkiai pasipelnė. Tuo tarpu tauta buvo skurdinama, ir vis teigiama-,,Reikia susiveržti diržus“.

Socializmas užtikrina gerovę daugumai žmonių

Tad Lietuvoje ir kai kuriose kitose šalyse įsigalėjęs monopolinis kapitalizmas-tai priespaudos sistema, kuri užtikriną gerbūvį siauroms, bet įtakingoms kastoms. Tuo tarpu dauguma žmonių visaip skurdinami. O socializmas užtikriną stabilumą ir socialines garantijas daugumai žmonių. Tai puikiai įrodė ir Libijos pavyzdys. Kai 1969 metais Libijoje  valdžią perėmė Muamaras Kadafis ir jo bendražygiai, šalis pasuko socializmo keliu.  Šalyje vykdytos pažangios socialinės programos, įvesta nemokamo aukštojo mokslo sistema,  2009 metais bedarbystes lygis buvo tik 9 procentai, skurstančių tik 4,2 procentai.  Bet nuvertus Kadafio vyriausybę, padėtis Libijoje labai pasikeitė-šiuo metu čia jau 30 procentų bedarbių, labai pakilo ir skurdo lygis.

Kartais viešojoje erdvėje pasitaiko specifinių svarstymų apie tautas. Tačiau ta pati tauta prie skirtingų sistemų gyvena visai kitaip. Čia labai akivaizdus Indijos ir Mauricijaus pavyzdys. Indijoje  yra įsigalėjusi atsilikusi kastų sistema. Indijoje bedarbių nėra itin daug-10,3 procento. Bet šioje šalyje labai daug skurdo apraiškų, įsigalėjusi socialinė nelygybė, net 37 procentai Indijos gyventojų randasi žemiau skurdo ribos. Visai kitokia padėtis Mauricijaus respublikoje, kurioje 70 procentų gyventojų sudaro indai. Nedidelė socialistinė šalis Mauricijus(1,3 milijono gyventojų) tiesiog klesti-bedarbystės lygis tik 4,8 procento, nedidelis ir skurdo lygis-tik 8 procentai. O minimalus atlyginimas Mauricijuje siekia 480 dolerių į rankas.

Kapitalizmo pinklės-per ,,mirties kultūrą“

Kartu su monopolinio kapitalizmo įsigalėjimu žengia ,,mirties kultūra”. Įsigali bulvarinės pramogos, alkoholizmas, narkomanija, ludomanija(lošimų manija). Tai labai paranku monopolinio kapitalizmo rykliams-jie ne tik pelnosi iš to, kad gauna dideles pajamas iš savo valdomų pramogų kompleksų, lošimo namų, prekybos alkoholiu ir narkotikais, bet tai padeda neutralizuoti visuomenės aktyvumą-tie, kurie pasineria į priklausomybių liūną, jau yra pilietiškai neaktyvūs.

Kaip išsivaduoti iš tokių pinklių ir neutralizuoti ,,mirties kultūros” poveikį? Lotynų Amerikai labai padėjo Išlaisvinimo teologija-kriksčionybės kryptis, kurioje akcentuojamas socialistinio vystymosi kelias.  Šiuo metu didžiulę pažangą pasiekusių Lotynų Amerikos valstybių lyderiai-Venesuelos prezidentas U.Čavesas, Urugvajaus prezidentas Ch.Muchika, Kosta Rikos prezidentė L.Činčilja ir kai kurių kitų šio regiono šalių vadovai yra Išlaisvinimo teologijos pasekėjai.

Daug pažangių permainų nuo 1979 metų įvyko ir Irane-šioje šalyje neutralizuotas skurdas, egzistuoja nemokamo aukštojo mokslo sistema, nedidelis bedarbystės lygis. 2012 metų rudenį Irano lyderis ajatola Chomenėjus kreipėsi į įtakingus Vakarų lyderius ir teigė-,,Jūsų kraštuose klesti vagystės, narkomanija, ludomanija. Jūs nepažabojate šių reiškinių ir dar įvairiais būdais puolate Iraną. Tačiau Irane tokie grėsmingi reiškiniai-kaip plataus masto korupcija, narkomanija, ludomanija yra pažaboti. Neprimeskite mums savo laisvės sampratos, nes jums laisvė-tai laisvė vogti, laisvė žaisti lošimo namuose, laisvė vartoti narkotikus”.

Lietuvoje pastaruoju metu aktyviai veikia pažangūs mokslininkai-prof. V.Novosadas, prof. A.Svirskis, doc.E.Satkevičius, V.Švanys ir kiti. Mokslininkams talkina aktyvūs visuomenės veikėjai-J.Vidzenė, E.Kuvikas, D.Šulcas, J.Vaikšnoras, L.Tarakevičius,  J.Varnas ir kiti. Jie vysto konkrečias idėjas ir imasi šių įdėjų įgyvendimo. Sausio 12 dieną Kėdainiuose įkurta asociacija ,,Tautos savitvarka”, jos pirmininku išrinkas prof.V.Novosadas. ,,Tautos savitvarka” vykdys Nacionalinį projektą, kurio tikslas-per 5-6 metus neutralizuoti skurdą, imtis vykdyti konkrečių žingsnius, kurios užtiktrintų pažangą žemės ūkio srityje, švietimo ir mokslo sferoje bei kitose srityse.

Koks ateities kelias?

Kokiu keliu pasuks Lietuva-ar toliau grims į monopolinio kapitalizmo pelkę ar pasuks socializmo keliu? Monopolinio kapitalizmo grandines primetęs Kubiliaus režimas jau žlugo. Monopolinio kapitalizmo rykliai-kubiliai, kevišai, keserauskai, matuzai, janukoniai, čepanoniai, gusiatinai ir kiti jų bendrininkai jau susiduria ir su problemomis-jų veiklą imasi nagrinėti pilietiški ir profesionalūs prokurorai, STT ir VSD darbuotojai. Monopolinio kapitalizmo rykliai-oligarchai bei kartu su jais veikantys korumpuoti politikai-tai įtakinga ir tvirtai susicementavusi kriminalinė kasta. Filosofas A.Maceina tokius veikėjus įvardijo kaip antikristinius žmones, kurie vadovaujasi tamsos vertybėmis, jų gyvenimo būdas-vogti, meluoti ir sukčiauti. Jei ši kriminalinė kasta bus pažabota ir Lietuvoje prasidės tikros sisteminės permainos, bus pasukta socializmo keliu-tuomet Lietuvoje bus pažabotas  ir klestintis skurdas bei korupcija. Tik tokiu atveju Lietuva galės tapti socialinės gerovės valstybe.

Views All Time
Views All Time
71587
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!