Buvau teisus “valstybininkai” labai galingi

nuotrauka Straipsniai.lt

Sunku ir apsakyti tą būsena kuri mane apėmė išgirdus, kad Generalinė prokuratūra ir vėl paskelbė, savo seną pramaną apie mūsų tragiškai žuvusį saugumo pulkininką ir diplomatą Vytautą Pociūną. Jie tempė, tempė, tempė ir vis laukė kol mes pamiršime. Matosi, kad jie net nesiruošė keisti savo pozicijos. Kaip tūlas Justinas Laučius paskubomis dar 2006 metais, akivaizdžiai lenktyniaudamas su tuometiniu NSGK vykusiu parlamentiniu tyrimu, dieną prieš mums baigiant savo tyrimą, pareiškė, kad V.Pociūnas pats iškrito per langą man nesukėlė tokios nuostabos kaip dabartinis verdiktas. Pašiurpau ir pasimečiau. Reiškia situacija valstybėje tik blogėja. NSGK tyrimo atskleistas o žurnalistų taip pavadintas „valstybininkų“ klanas gyvas, įtakingas ir stiprus. Kad taip yra įtariau, bet vis dar ruseno viltis. Kaip sako lietuvių liaudies patarlė Viltis miršta paskutinė. Labai nesinori pripažinti, kad niekšai jau laimėjo ir jie diktuoja madas. Deja po tokių naujienų arba po V.Uspakicho triumfo per rinkimus ir antisisteminių jėgų fiasko (prie kurių priskiriu ir mūsų komandą) nusvyra rankos ir sunku surasti optimizmo be kurio neįmanoma kurti ateitį.

Siūlau nors trumpai peržvelgti faktus. NSGK tyrimas vienareikšmiai nustatė, kad V.Pociūnas buvo prievarta ištremtas iš VSD į Gardiną. Jo ten nereikėjo. O ištrėmė jį, kad jis netenkino nusikaltimus slapstančių viršininkų. Tarp kitko jie atsikleidė visų „gražumo“ po V.Pociūno žūties, puolę jį šmeižti. Šmeižę buvę VSD vadovai ir žurnalistai kurie turėjo privilegiją gauti itin slaptą intriguojančią medžiagą iš VSD savo skandalingiems straipsniams. V.Pociūnas savo tyrimais užmynė didžiuliams kyšininkams ir aferistams ant mozolio. Jis perspėjo apie pragaištingą Lietuvai 2K projektą (turima mintyse ne liaudyje žinomas aljans Kirkilas ir Kubilius, o uostai Klaipėdos ir Kaliningrado) kuris, jį įgyvendinus, būtų sunaikinęs Klaipėdos uostą ir Lietuvos geležinkelius. Jo vadovaujamas padalinys tyrė o vėliau tai perėmė buvęs jo kolega Kastytis Braziulis ir Vytautas Damulis darbo partijos aferas, didžiulio mąsto vagystes, aferas ir kyšininkavimą energetikoje. Jis žuvo Breste o K.Braziulis ir V.Damulis išmesti iš VSD. Jis buvo principingas ir tikras Lietuvos patriotas, todėl trukdė niekšeliams tiesiog savo buvimu. Dėl prievartinio V.Pociūno išsiuntimo į Gardina niekam tyrimo metu NSGK dalyvavusių narių nekilo abejonių. Nutylima ir dar viena esminė aplinkybė ir apie tai esu sakęs prokurorams, kad kelios svaitės prieš V.Pociūno žūtį į jį jau buvo pasikėsinta. Jam važiuojant automobiliu jį aplenkė sunkvežimis ir kuriam susilyginus su juo (jį lenkiant) iškrenta didelis betono gaminys naudojamas kelių pralaidom įrengti. Per stebuklą V.Pociūnas spėjo pasukti į šoną ir sustabdyti automobilį. O sunkvežimis net nepristabdęs nuruko toliau. Juk pametus tokio dydžio krovinį būtinai vairuotojas tai pajus ir sustos. Apie tai V.Pociūnas buvo papasakojo draugams. Bet jis taip pat pasakė, kad netylės ir paviešins apie tuos veikėjus kurie iš 40 milijonų JAV per Lietuvą duotų dolerių Baltarusijos opozicijai apie 35 milijonus lietuvaičiai pavogė. Niekam ne paslaptis, kad ten figūruoja tos pačios „valstybininkų“ klano pavardės.

Ši informacija yra patvirtinta ir tuo, kad 2007m. kovo 14d. pas mane apsilankė buvęs VSD karininkas ir kaip didžiulę paslaptį ir pasižadėjimą neskelbti jo pavardės( nes bijojosi už savo gyvybę) pranešė žinią. Jeigu Arvydas Pocius bus atleistas iš VSD vadovo pareigų tai į NSGK ateis liudyti žvalgybos karininkai apie 35 milijonų $ aferą. Tačiau kovo 15d.  A.Pociui paskleidus pramanus apie teroristus ir apšmeižus mane, bei VSD karininkus ir V.Adamkaus aplinkai išsaugojus nors ir laikinai A.Pocių poste, VSD karininkai išsigando kad su jei bus pasielgta taip pat kaip su padoriais kontr žvalgybininkas. Nors iš Seimo tribūnos žinomas ir ilgametis politikas ir buvęs Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas tuomet pareiškė, kad apginti NSGK liudijusius VSD karininkus Seimo garbės reikalas. Rezultate Seimo garbė ne kartą buvo sutrypta tos pačios generalinės prokuratūros. Ir kaip matosi Lietuvoje susidarė tokia situacija, kad mūsų specialios tarnybos ir prokuratūra nedirba tam, kad nuoširdžiai ir profesionaliai ištirti nusikaltimus ir išaiškinti aplaidžius pareigūnus. Jie kuo toliau vis daugiau dengia tuos kurie naudodamiesi savo tarnybinėmis pareigomis praktiškai dangstė ir dangsto korupciją, ir kas galėtų paneigti net kenkimą Lietuvos valstybei.

Straipsniai 1 reklama

Manau, tai, kad neapgintas V.Pociūnas po mirties nuo šmeižto tai didžiulė gėda Gen. prokuratūrai ir politikams kurie to iš jos nepareikalavo. O V.Pociūno žūtis yra lakmuso popierėlis ar Lietuvoje dar yra sveikų jėgų, kurios gali pareikalauti iš mūsų renkamų politikų sutvarkyti šalies Generalinę prokuratūrą, VSD, STT, FNTT  taip kad jie užkardytų bet kokius nusikalstamo ar tarnybinio aplaidumo atvejus o ne naudodamiesi savo padėtimi teisėsaugoje didintų nelegalią įtaką, neteisėtai lobtų ir padėtų neskaidriam verslui krautis milijardus.

V.Pociūno ir „valstybininkų“ klano kontekste reikia nagrinėti ir susidorojimą su principingais FNTT vadovais V.Gailiumi ir bylos sukurpimą V.Giržadui. Parodomąjį susidorojimą vykdant Rusijos FST užsakymą su E.Kusaite. CŽV bylos numarinimą, bei žiniakslidos keliamus užsakomuosius skandalus siekiant eliminuoti klanui neįtikusius pareigūnus arba politikus o kartais net verslininkus.

Noriu, kad mano tautiečiai suprastų, ne man vienam turi skaudėti, kad taip yra mūsų Tėvynėje. Turime suprasti, kad ir mūsų valdžios tokios neskaidrios ir neryžtingos  nes politikai yra bailiai jie bijosi, jei ką nors ne taip padarys, kaip nori „valstybininkų“ klanas bus „suvalgyti“. Pavyzdžių manau yra pakankamai. Kviečiu siūlykite( rašykite tautosvienybes4@gmail.com ) o ką mes kartu tie kurie neabejingi (nežiūrint politinių simpatijų ar antipatijų) galime o gal ir privalome padaryti. Negi jau liko tik vienintelis kelias dingti iš čia ir nesukti sau galvos. O gal vis tik dar galime pabandyti. Niekada nepamiršiu kai užėmus principingą ir  tiesos siekimo poziciją būnant Seimo NSGK pirmininku reikėjo atlaikyti didžiulį spaudimą. Mane įkalbinėjo tuomečiai LR Prezidentas, premjeras, kolegos Seimo nariai, ministrai . Jie sakė reikia žaisti komandinį žaidimą ir ne apie viską ką sužinojau ir pamačiau reikia skelbti Lietuvos žmonėms. Jie man sakė, kad reikia palaukti A.Pocių jeigu jau taip reikia iš VSD išims ir pasiūs kur nors ambasadoriumi. Buvo net pajungti mano seni įtakingi pažįstami, kad perspėtų reikia elgtis taip kaip nori galingieji. Tikrai tada nuo mano pozicijos tikrai nemažai priklausė. Ypač daug padariau, kad išviešinti gan didelės apimties skandalingą dokumentinę medžiagą. Tai ką paviešinau tikrai turėjo suveikti kaip atominės bombos sprogimas ir visiems laikams išrauti iš mūsų valstybės kyšininkavimą bei neteisėtus įtakos klanus, kurie dabar jau baigia užsmaugti bet kokį padorumą valstybės reikalų tvarkyme. Nesiskundžiu, tai mano pasirinkimas, tik noriu, kad suprastumėte, ką reikėjo iškentėti mano šeimai, vaikams , anūkams kai neįkalbėję bandė mane šmeižti. Ir nors vėliau tas šmeižtas subliuško, tačiau jo paleistas nuodas pagadino gyvenimo. Kartais kai žmones su priekaištu sako arba parašo, kad esu buvęs Seime tai kodėl nepakeičiau situacijos. Atvirai atmetu tokius kaltinimus ir atsakau lai visi politikai pasielgia taip drąsiai ir principingai kaip elgiausi, tikrai mes turėtume ženkliai padoresnę valstybę ir nebereikėtų rašyti šių kraujuojančių eilučių.

Susimąstykite kaip gali jaustis žmogus kuris yra įsitikinęs, kad turi būti nusikaltimus darantys vadovai nubausti o apsileidę atleisti iš pareigų nes tam yra pakankamai faktų. Tai  fiksavo NSGK, apie  tai yra mano knygoje „Valstybės valdymo užkulisiai“ o dalis dar slaptoje medžiagoje, kad VSD vadovybė slėpė nusikalstamus politikų, kitų pareigūnų veiksmus formuojant valstybės valdžios institucijas. Kai skirti į aukštus postus konkrečius asmenis liepdavo neskaidraus verslo atstovai ir tai buvo vykdoma. Yra apie tai kokie nusikaltimai buvo daromi siekiant neteisėtai pasipelnyti iš energetikos objektų, kaip VSD tiesiog vykdė atskirų verslo struktūrų užsakymus, o VSD vadovams nurodinėjo tie kurie tam neturėjo jokių teisių. Yra faktų kokie didžiuliai nelegalūs pinigai mokami žiniasklaidai ir t.t. Ten yra ir apie tai kaip šie nesąžiningi veikėjai tarpusavyje susipynę ir vienas dangsto kitą o nusikaltimus slepia  juos po slaptumo skraiste. Suprantu, kad ir po šio straipsnio galiu sulaukti kvietimo į prokuratūrą kaip man ne kartą buvo ir kaip už prokurorų kritiką ciniškai baudžiama E.Kusiatė arba N.Venckienė. Ką gal atras keletas tų kurie atneš džiūvėsių jei pasodins. Negaliu tylėti nes širdį labai skauda. Gaila visų skriaudžiamų, gaila žuvusio V.Pociūno, kurio net nuo šmeižto nesugebėjo valstybė apginti. Pagaliau mes kol gyvi negalime tik savęs gailėtis . Privalome veikti. O žodis ir veikimas tad nuo jo ir pradedu…

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *