Vartotojų teisių gynimas yra viena iš svarbiausių valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričių. Tinkamas vartotojų teisių apsaugos lygis – viena iš prielaidų sėkmingai įsilieti į Europos Sąjungos vieningą rinką.

Šiandien Lietuvoje vertinamos ir ginamos vartotojo teisės ir jų interesų atstovavimas įauga į mūsų kasdienybę. Vartotojo teises palaikančios priemonės nebėra tik valstybės uždavinys. Tai tampa ir nevyriausybinių vartotojų organizacijų iniciatyvų rūpesčiu. Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Bendrijų komisijos komunikato „2002 – 2006 m. vartotojų politikos strategijos“ nuostatomis (2002.09.07) vartotojų interesus atstovaujančioms NVO deleguotos svarbios funkcijos: ginti vartotojų teises, jų ekonominius ir socialinius interesus valstybės ir savivaldybių institucijose; teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl prekių ir paslaugų kokybės gerinimo, tirti vartotojų nuomonę bei viešai skelbti vartotojų nuomonės tyrimų rezultatus, vykdyti vartotojų švietimą, rengiant ir įgyvendinant vartotojų švietimo bei mokymo programas.

Visuomenės interesai lemia nevyriausybinių vartotojų organizacijų plėtrą bei veiklos aktyvinimą, kurios atstovauja didelės dalies visuomenės grupių interesams.

Pilietinis judėjimas už savo kaip vartotojų teisių apsaugą, brandžios demokratijos šalyse jau turi susiformavusias tradicijas.ES vartotojų politikos tikslas – užtikrinti lygias galimybes vartotojui, kartu su gamintoju bei paslaugos tiekėju, naudotis rinkos teikiama nauda. Tačiau šis tikslas nėra lengvai pasiekiamas, nes būti lygiateisiu rinkos partneriu gali tik išprusę vartotojai, kurių interesai yra efektyviai atstovaujami tiek valstybinių, tiek ir nevyriausybinių, vartotojų teises ginančių, institucijų.

Šiandieną Vakarų Lietuvoje įgyvendinant vartotojų teisių apsaugą bei jų ekonominių interesų atstovavimą, atitinkantį ES reikalavimus, numatytos šios prioritetinės veiklos kryptys:

  • vartotojų teisių apsaugos teisinės bazės tobulinimas;
  • vartotojų teisių apsaugos institucinės sistemos stiprinimas;
  • vartotojų švietimas;
  • visuomeninių vartotojų organizacijų vaidmens vartotojų teisių apsaugoje stiprinimas.

Vakarų Lietuvos vartotojų federacija siekia stiprinti ir plėsti vartotojų interesų atstovavimo procesą, siekiant aktyvios bendruomenės narių pilietinės pozicijos vartojimo klausimais.

Vartotojų organizacijos teikiamos paslaugos daro įtaką gyvenimo kokybės saugumui. Geranoriškumas bei kompetencija sudaro sąlygas organizacijai tapti veiksmingu padėjėju ir rimtu konsultantu daugeliui piliečių bei organizacijų. Gražios pastangos virsta prasmingais darbais, keliant kiekvieno iš mūsų gerovę.

Views All Time
Views All Time
2374
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!