Šiandieniniame pasaulyje, kaip ir bet kuriame kitame versle visu aštrumu iškyla etikos problemos. Į jas nekreipdami dėmesio, prarandame galimybę pasiekti pagrindinius darnios energijos plėtros tikslus: energijos prieinamumą, energijos tinkamumą, energijos priimtinumą iki 2020.

Prieinamumą trumpai galima apibūdinti kaip patikimų ir įperkamų šiuolaikinių energijos paslaugų teikimą visuomenei. Tai priklauso nuo valstybės politikos kaip ji nukreipta patenkinti vargingiausių visuomenės narių poreikius, augančio pasitikėjimo rinkos siunčiamų signalų kontekste. Geriausias kelias augančiam žmonių skaičiui užtikrinti galimybę įpirkti komercinę energiją atitinkančią jų poreikius yra spartinti ekonominį augimą ir siekti teisingo pajamų paskirstymo. Tuo pat metu tarifai turi atspindėti visus kaštus, apimant ir išorinius kaštus tokius kaip tarša ar atliekų sutvarkymas.

Tinkamumas susijęs tiekiamos energijos kokybe ir patikimumu. Energijos, ypač elektros, tiekimo nepertraukiamumas yra esminis 21-me amžiuje.
Priimtinumas atspindi keliamus energetikai gamtosauginius tikslus ir visuomenės požiūrį į energetiką. Energetiniai resursai turi būti išgaunami ir naudojami tokiu būdu kad apsaugotų ir išsaugotų vietinę ir viso pasaulio gamtą dabar ir ateityje.

Galima sakyti, kad pagrindiniai iššūkiai energijai, kuriuos kongresas ėmėsi spręsti yra šie: vykdyti rinkos reformą apimant prekybą ir regioninę integraciją, bešališkas reguliavimas ir institucijos, atkreipiant ypatingą dėmesį į galingumų ir transmisijų (perdavimų) silpnąsias vietas. Kongresas pripažino, kad prekyba ir technologijos yra pagrindiniai ekonomikos augimo varikliai. Būtina sąlyga mažinti skurdą – vėlgi ekonomikos augimas ir energijos prieinamumo užtikrinimas, kuris pats savaime artimai susijęs su energijos tinkamumu ir priimtinumu.

Etika ir žmogiškasis orumas, politinė korupcija… Etika jautri tema apimanti moralines problemas ( korupcija, gamtos aplinka, žmogaus teisės ).
Geriausias kelias korupcijai ir etikos problemoms įveikti rinkos reformų kelyje – skaidrumo palaikymas, tinkamų norminių aktų priėmimas bei nešališkas reguliavimas. Tai vienas iš pagrindinių reikalavimų, kuriuos Pasaulio energetikos tarybos XVIII kongresas, įvykęs Buenos Airėse pernai spalyje, ėmėsi spręsti. Įstatymus leidžiančioji valdžia, nesiskaitydama su specialistų nuomone, tiesiogiai kišdamasi į vykdomosios valdžios darbą, atveria kelią korupcijai. Etikos problema jau aiškiai prasiskverbė į visuomenės ir ekonomikos audinį, svarbu integruoti šią esminę dimensiją į valdymą. Žinojimas – visuomet teigiamas, tačiau jo panaudojimas gali būti neigiamas ar net korumpuotas. Žmogiškas orumas yra vienintelė priimtina rekomendacija sąveikoje tarp galimo ir priimtino.

prof. Leonas Ašmantas
Asociacijos Lietuvos energetikų sąjunga Prezidentas

Views All Time
Views All Time
3381
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!