Šilumos kainų mažėjimas: vėl mus laiko asilais

Šilumos kainų mažėjimas: vėl mus laiko asilais

Iki š.m. balandžio 1d. daugiau kaip 30 šilumos tiekimo įmonių privalėjo perskaičiuoti šilumos tiekimo kainas.Visuomenei ir vartotojams nereikia įrodinėti,kad perskaičiuotos šilumos tiekimo kainos būtų (privalėtų būti) ženkliai mažesnės nei dabar taikomos vartotojams. Deja, abejingai stebint Valstybinei kainų ir energetikos komisijai, tik keletas įmonių paprašė perskaičiuoti šilumos tiekimo kainas. Dažniausiai tos, kurioms reikėjo (atėjo laikas) nustatyti bazines šilumos kainas, nes to reikalauja įstatymas. Pasitaiko net tokių šilumos tiekėjų, kurie sugeba rasti argumentų kainų didinimui. Tarkime, valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateiktuose naujų šilumos kainų projektuose šilumininkai siūlo ne tik mažesnes kainas – štai UAB „Litesko” filialai nesikuklina: „Marijampolės šiluma” Sargėnuose siūlo jos tarifą pakelti beveik 8 proc. (nuo galiojančių 22,87 ct už kWh iki 24,60 ct už kWh), o filialas „Alytaus energija” taip pat pateikė jos šilumos kainų padidinimo projektą (galiojančią 25,73 ct už kWh kainą norima kilstelėti iki 25,85 ct už kWh).

Kainų komisija bėdą vėl verčia galiojantiems įstatymams. „Apie 20 įmonių jau dabar galėtų sumažinti šilumos kainas, tačiau kol galioja dabartinė Šilumos ūkio įstatymo redakcija, numatanti ilgas šilumos kainų nustatymo procedūras bei papildomą mėnesį vartotojams informuoti, šilumos kainos gali keistis tik kas 6 mėnesius. Tad didžioji dauguma vartotojų naujo kainos skaičiavimo principo naudą pajus per 3-6 mėnesius”, – teigiama Kainų komisijos Šilumos skyriaus specialistų LŽ parengtame atsakyme. (Š.m. balandžio 8d. ,,Lietuvos žinios” J.Žvirblytė ,, Brangi šiluma – našta valstybei”).

Tačiau tai yra pats didžiausias melas, nes Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas nenumato jokių ilgų šilumos kainų svarstymo procedūrų. Dar daugiau: Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 str 5d. 1 punktas nustato , kad ,,Savivaldybės tarybos nustatytos šilumos kainos galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos.” T..y dabartinė įstatymo redakcija šilumos kainas leidžia keisti kas puse metų, ketvirtį ar mėnesį.

Straipsniai 1 reklama

Priminsime, kad Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas numato, jog Savivaldybių tarybų posėdžiai vyksta reguliariai ir ne rečiau kaip kartą į ketvirtį, t.y. kartą per tris mėnesius.Todėl savivaldybėms (jei jos būtų suinteresuotos) jokių įstatyminių ar kitų teisinių problemų šilumos kainas nustatinėti kas ketvirtį ar dažniau tikrai nėra.

Problema atsiranda iš pačios Komisijos, kuri savo Metodikoje įrašė, kad šilumos kainas galima keisti du kartus per metus, o dabar bando šią savo nuostatą pateisinti neva įstatymų reikalavimais ar mistinėmis procedūromis.Tai yra Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos melas.Tai yra visuomenės ir žiniasklaidos klaidinimas.

Dar daugiau: kol nepriimta nauja LR Šilumos ūkio įstatymo redakcija, įpareigojanti kainas peržiūrėti dažniau, privalu laikytis dabartinių teisės normų, t.y. daugiau kaip 30 šilumos tiekimo įmonių privalėjo perskaičiuoti šilumos tiekimo kainas ir už tai, kad yra nesilaikoma dabar galiojančių teisės aktų, privalo atsakyti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Kodėl šilumos tiekėjai neperskaičiuoja šilumos tiekimo kainų, galima suprasti iš paprasto pavyzdžio. Vilniuje buvo skelbta: 85% šilumos kainos sudaro dujų kaina, 15% gamybos išlaidos. Dujų kaina krenta nuo 1320 lt/t.m3 iki 580 lt/t.m3, t.y. 2,28 karto.

Šilumos kainą sudaro: 0,201 lt/kWh(dujos) + 0,0355 lt/kWh. Viso: 0,2369 lt/kWh. Dabartinė kaina turėtų būti: 0,201/2,28 k.=0,088 lt/kWh+0,0355 lt/kWh=0.1235 lt/kWh. Taigi šilumos kaina turi būti 52% mažesnė. Apie tokį kainos mažinimą Lietuvoje niekas net nekalba.

Lietuvoje šilumos tiekimo kainas artimiausiu metu žada (dar tik žadama!) atpiginti 5-20%, o Latvijoje šilumos tiekimo kainos nuo gegužės atpigs 38 %, lyginant su spaliu.Todėl linkime sėkmės V. Poderiui, tarnaujant Dalkijom, Maximom ir kitom Lietuvą ,,mylinčiom” struktūrom. Ir nereikia vėl mus laikyti asilais.

Primename visiems Lietuvos vartotojams ir jus įspėjame, kad Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo svarstymas ir jo sureikšminimas yra eilinis šilumos tiekėjų veiksmas, kuriuo bandoma nukreipti dėmesį nuo esminių šilumos ūkio įstatymo trūkumų ir šilumos ūkio įmonių veiklos neefektyvumo, piktnaudžiavimo, nesąžiningo kainų nustatymo ir galimos korupcinės veiklos.

Dėl įstatymo pataisų nesumažės gamtinių dujų ar kito kuro, reikalingo šilumos energijai pagaminti, kaina. Vadinasi, šilumos tiekimo kaina dėl šio faktoriaus vartotojams nemažės.

Dėl įstatymo pataisų nesumažės valdymo, o ypač įmonių vadovų atlyginimai (tarkime, UAB ,,Vilniau energijos” vadovų šimtatūkstantiniai mėnesiniai atlyginimai tikrai nesumažės). Vadinasi, šilumos tiekimo kaina vartotojams dėl to taip pat nemažės.

Dėl įstatymo pataisų nemažės šilumos tiekimo įmonių pelnai (virš 10%) už kiekvieną parduotą energijos vienetą (kWh), numatytą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos metodikose. Vadinasi, šilumos kaina vartotojams dėl to taip pat nemažės.

Dėl įstatymo pataisų nemažės investicijos (jos bus didinamos, kad būtų galima palaikyti aukštas šilumos tiekimo kainas) ir amortizaciniai atskaitymai. Vadinasi, šilumos tiekimo kaina vartotojams nemažės ir dėl šių faktorių.

Dėl įstatymo pataisų nepakis tvarka ir į sąnaudas bus įtrauktas šilumos kainų pokytis dėl infliacijos. Vadinasi, šilumos tiekimo kaina vartotojams ir dėl šio faktoriaus nemažės, o tik didės.

Lietuvos Respublikos Seime svarstomu šilumos ūkio įstatymo pataisomis nebus panaikintas taip vadinamas (vartotojų pavadintas) ,,šiltų žiemų” mokestis, t. y. mokestis, kai šilumos tiekimo įmonės dėl šiltų žiemų, renovacijos, vartotojų taupymo, vartotojų atsijungimo nuo centralizuoto šildymo ir kitų priežasčių, realizuoja mažiau šilumos energijos, dėl ko paprasčiausiai yra padidinama šilumos tiekimo kaina vartotojams. Dėl šios priežasties nuolat auga šilumos tiekimo kainos ir augs dar sparčiau, nes didės renovacijos tempai, daugės atsijungimų nuo centralizuoto šildymo sistemos ir kt., o šie faktoriai ženkliai mažins šilumos energijos realizacijos kiekius, kas didins šilumos tiekimo kainas.

Informuojame, kad Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga atliko apklausą, kurios metu pabandė išsiaiškinti, kam naudingos šiuo metu nagrinėjamos LR šilumos ūkio įstatymo pataisos. T.y. Lyga klausė: LR Seimas ketina pakeisti LR Šilumos ūkio įstatymą, nustatant, kad šilumos tiekimo kainos bus perskaičiuojamos kas mėnesį. Jūsų nuomone : kam tai bus naudinga ? Apklausoje dalyvavo 1100 vartotojų, kurie atsakė, kad įstatymo pataisos bus naudingos šilumos tiekėjui (60%) arba politikams, darantiems sau reklamą (14%). Ir tik 19% – kad pataisos naudingos šilumos tiekimo paslaugos vartotojui. Kaip sakoma, ,,faktai kalba patys už save”.

Negalime nutylėti fakto, kad Lietuvos žiniasklaida nėra linkusi bendrauti su energijos vartotojais ar jų atstovais, labiau pasitiki ,,aukščiau esančiu”, t.y. Valstybės institucija, nei eiliniu Valstybės piliečiu ar jį ginančia visuomenine organizacija, ir duomenų, faktų bei paaiškinimų ieško pas patį prasikaltusį, t.y. šilumos tiekėją. Viso to rezultatas – vartotojus klaidinanti informacija.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *