Kiekvieną dieną vis labiau aštrėjant nedarbo problemoms, neretas netekęs darbo, paskutines viltis deda į valstybę. Jei ne į galimybę įsidarbinti, tai bent jau į šiokias tokias socialines garantijas ir bedarbio pašalpą. Būtent tokios priežastys ir paskatina praverti Darbo biržos duris. Tačiau valstybė irgi nebesugeba išlaikyti nepaliaujamai didėjančios bedarbių armijos, todėl vis dažniau pasigirsta kalbų apie bedarbių rėmimo sistemos pertvarkas, kurios esą turėtų labiau paskatinti žmones ieškotis naujo darbo, o ne tik laukti pašalpų iš valstybės. Kol tokios kalbos lieka tik kalbomis, iniciatyvos imasi pačios darbo biržos.

Nesenai teko išklausyti vieną istoriją, kuri davė nemažo peno diskusijai. O ta istorija iš tikro labai paprasta. Paprasčiausiai vienam iš netekusių darbo piliečių, nesenai suėjo puse metų, nuo jo įsiregistravimo Darbo biržoje. Kaip daugelis žinote, 6 mėn. ir yra tas laiko tarpas, kurį ši valstybinė įdarbinimo įstaiga moka bedarbio pašalpą. Taigi, mūsų istorijos herojus, šių metų rugpjūtį ir gavo paskutinę išmoką iš valstybės. Nuo šiol – jis laisvas kaip paukštis ir valstybės manymu, turėjo atprasti nuo maitinimosi ir visų kitų būtinų gyvybei palaikyti dalykų. Deja, taip nenutiko, nors bedarbio pašalpa ir daugiau nebus mokama. Bet ne apie tai šįkart.

Pasibaigus pašalpos mokėjimo periodui, bedarbiu likęs pilietis, numatytą apsilankymo dieną, praveria vieno Lietuvos miestelio Darbo biržos duris ir netrumpai užtrukęs eilėje prie Darbo biržos konsultantės durų, sulaukia neregėto, negirdėto pasiūlymo. Visa pasiūlymo esmė skambėtų maždaug taip: „Na va. Baigėsi puse metų – daugiau tu pašalpos nebegausi, todėl mes tau siūlome išsiregistruoti iš Darbo biržos. Žinoma, vėliau vėl galėsi įsiregistruoti.“ Pilietis visai nieko nesupratęs, ėmė klausinėti kodėl jis taip turėtų pasielgti ir paprašė nurodyti to priežastis. Jam buvo atšauta paprastai ir aiškiai: „ Toks nurodymas. O jei nesutiksi – tai mes tau pasiūlysim bet kokį darbą, kurio atsisakęs, tu vis tiek būsi išmestas“.

Nežinia kiek čia reiktų komentarų, tokiems Darbo biržos konsultantės siūlymams ir aiškinimams, nors tikriausiai labiau tiktų antraštė – be komentarų.

Kol kas ne visai aiškūs ir tokio pasiūlymo motyvai. O jie galėtų būti keli:

  1. Konkreti Darbo birža tingi toliau dirbti su tokiais „klientais“;
  2. Dirbtinai stengiamasi sumažinti Darbo biržoje registruotų bedarbių skaičių ir parodyti, kad padėtis, pagaliau, Lietuvoje gerėja;
  3. Kažkas kita, kas dar nepaminėta.

Keisčiausia, kad tokių pasiūlymų sulaukė ne tik pavienis asmuo, bet ir kiti šios teritorinės Darbo biržos klientai, kuriems baigėsi bedarbio pašalpos mokėjimo laikotarpis.

Panašu, kad Lietuvai problemos dėl emigracijos artimiausiu laiku negresia. Nes jei žmonės yra mėtomi net iš valdiškų, padėti turinčių įstaigų, tai čia jie Lietuvoj tikrai nereikalingi. Ar ne ponai ministrai, Premjere ir visa Vyriausybe?

Views All Time
Views All Time
3400
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!