Redakciją tiesiog užgriuvo lavina pasipiktinusių tautiečių laiškų dėl Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokesčio taikymo teisėtumo ir kvietimu pasirašyti po peticija Vyriausybei. Britanijos lietuvius piktina grubiausiu būdu primetama prievolė, net neatsižvelgiant į tai, kad galiojantis įstatymas numato priešingai.

Kai kurie skaitytojai net juokauja, retoriškai klausdami – gal valdžia mano, kad lietuviai jau nebemoka skaityti ir neskaito įstatymų?

Prieštarauja įstatymui

Britanijoje gyvenantieji tautiečiai, regis, greitai „nulauš“ Seimo tinklalapį, norėdami patys įsitikinti, ką PSD klausimu sako įstatymas. Jie tiesiog įsiutę ir nedviprasmiškai teigia, kad Sveikatos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose yra įtvirtintas toks modelis, pagal kurį sveikatos draudimas yra grindžiamas privalomosiomis įmokomis, mokamomis iš valstybės biudžeto (už valstybės lėšomis apdraustuosius), taip pat įmokomis, kurias moka darbdaviai arba patys draudžiamieji.

Ir jie yra teisūs, nes lietuviškasis sveikatos draudimo modelis remiasi visuotinumo (privalomumo) ir solidarumo principais. Visuotinumo (privalomumo) principas reiškia, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokas turi mokėti visi Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys (išskyrus draudžiamuosius valstybės lėšomis).

Į anglija.lt skambinusieji ir rašiusieji stebisi neteisingomis vyriausybės ir VMI įstatymo interpretacijomis. Anot jų, Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. išskirta asmenų grupė, nepriklausanti nė vienai iš įstatymo 6 str. 4 dalyje ir 17 str. 1-5 dalyse išvardytų asmenų grupių, kuri privalo savarankiškai už save mokėti sveikatos draudimo įmokas.

Bet sąvoka „savarankiškai“ negali būti tapatinama su sąvoka „savanoriškai“. Jei žmogus nemoka gyventojų pajamų mokesčio ir nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu, tai už medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą) turi mokėti pats pagal nustatytus bazinius paslaugų įkainius. Tai įstatymiška ir vyksta jau ne vienerius metus!

Akių dūmimas

Trečiadienį spaudos konferencijoje Seimo narys Algirdas Butkevičius kritikavo premjero Andriaus Kubiliaus kalbas apie kai kurių gyventojų atleidimą nuo PSD mokesčio. Jis tai pavadino tuščiais pažadais, nes nepriėmus įstatymo pakeitimai negalimi. Be to, premjero mintis, kad renkant PSD mokestį bus taikomi dvigubi standartai, anot parlamentaro, nesuderinama su konservatorių deklaruotu solidarumu.

“Neturėję darbo ir negavę pajamų žmonės privalės valstybei atseikėti po 864 litus PSD mokesčio. Tai – absurdas. Privalomai mokės tie, kurie buvo nedrausti, žmonės, kurie emigravo, bet nedeklaravo išvykimo, kaimo gyventojai, užsiimantys žemės ūkiu, studentai, praėjusiais metais baigę aukštąsias mokyklas, bet neradę darbo vietų. Iki šiol žinojome, kad neapdrausti žmonės už gydymą privalo mokėti patys. Kai kurie praėjusiais metais taip ir darė. Pavyzdžiui, Kauno Dainavos poliklinikoje socialiai nedraustiems asmenims kardiologo apžiūra kainuoja 51,6 Lt, vidaus ligų gydytojo – 43 Lt, širdies echoskopija – 72 Lt. Žmonės, mokėję už šias paslaugas, vis tiek turės pakloti valstybei po 72 litus už kiekvieną praėjusių metų mėnesį, o sumokėti pinigai nebus grąžinti “, – A.Butkevičių cituoja Lietuvos žiniasklaida.

Parlamentaro nuomone, neteisinga, kad PSD mokėtojams bus taikomas dvigubas standartas.

“Kurie buvo išvyti nemokamų atostogų, mokesčio nemokės, o tie, kurie apskritai buvo išvyti į gatvę, bet nesiregistravo Darbo biržoje, – privalės mokėti. Taip elgtis negalima – pažeidžiamas proporcingumo ir teisingumo principas”, – sakė A.Butkevičius.

Skaitytojos nuomonė

„Aš tik šiandien sužinojau apie tą nelemtą PSD įstatymą, ir buvau šokiruota. Pati gyvenu užsienyje, čia moku visus mokesčius, draudimus ir t.t., o nuo 2009 m. nesinaudojau jokia Lietuvos sveikatos apsaugos institucija“, – rašo redakcijai skaitytoja Rasa. – Vienas iš mano draugų kreipėsi į VMI su klausimu, ar žmonės, gyvenantys užsienyje, taip pat turi susimokėti šį mokestį. Atsakymas buvo toks: Lietuvos piliečiai gyvenantys užsienyje turi pristatyti visus darbą įrodančius dokumentus į VMI, o jeigu žmogus neturi darbo, jis privalės sumokėti 72 Lt/mėn. mokestį, net jei jis negyvena Lietuvoje!“

„Šitoks absurdiškumas man tiesiog nesuvokiamas. Nesuvokiama ir taip, kaip žmonės, gyvenantys Lietuvoje, neturintys darbo dar gali tai susimokėti? Kur ritasi ši valdžia kartu su savimi tempdamasi visą valstybę ir jos piliečius?, – klausia skaitytoja.

„Aš myliu Lietuvą, jos žmones, tradicijas, ir ketinau šiek tiek padirbėjusi, čia, užsienyje, po kelių metų grįžti į tėvynę… Bet dabar atrodo, kad teks atsisakyti Lietuvos pilietybės… Man tai tiesiog nesuvokiama ir liūdna… Manau, kad Anglijos lietuviai turėtų būti apie tai informuoti, ir gal būt jūsų redakcija sužinos daugiau apie tai“.

Views All Time
Views All Time
5736
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!