Šiaulių tardymo izoliatoriuje apsilankiusi Seimo kontrolierė Albina Radzevičiūtė nustatė daug grubių žmogaus teisių pažeidimų: izoliatoriuje esą stinga tinkamai įrengtų kamerų, čia teikiamos ne visos būtinosios gydymo paslaugos, o kalinčiųjų užimtumas absoliučiai neatitinta Europos komiteto keliamų reikalavimų.

Nepakankamas gydymas

Anot Seimo kontrolierės, laikymo sąlygos daugelyje Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerų neatitinka norminių aktų reikalavimų, blogos sąlygos esą — ir trumpalaikio sulaikymo kamerose. A. Radzevičiūtės lankymosi dieną tardymo izoliatoriuje buvo laikoma 617 asmenų, nors pagal normatyvus čia tėra 425 vietos.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, jog įstaigoje nėra gydytojo psichiatro, laisvi dviejų psichologų etatai. Situacija Šiaulių tardymo izoliatoriuje, kai kalinamieji jau ilgą laiką neturi galimybės gauti gydytojo psichiatro pagalbos ar psichologo konsultacijos, kontrolierė įvertino kaip šiurkštų pažeidimą.

Šio vizito metu taip pat buvo nustatyta, jog kalinamojo medicininės apžiūros metu Sveikatos priežiūros tarnybos patalpoje lieka ir priežiūros pareigūnas, atvedęs kalinamąjį. Tai, anot A. Radzevičiūtės, irgi yra pažeidimas, nes „informacijos apie paciento sveikatos būklę konfidencialumo principo įkalinimo įstaigose turi būti laikomasi taip pat kaip ir bendruomenėje“.

„Guminė“ kamera

„ Kalinamieji nurodė, jog Šiaulių tardymo izoliatoriuje jiems teko būti uždarytiems į „ guminę“ kamerą. Administracija patvirtino, jog įsisiautėjusių kalinamųjų nuraminimui yra naudojama kamera, kuri tėra keturių kvadratinių metrų ploto, sienos ir grindys apmuštos minkšta medžiaga, kameroje nėra lango, ir jokių baldų. Man kaliniai sakė, kad šioje kameroje jie buvo laikomi surakinti antrankiais. Vieno kalinio teigimu, jam antrankiais buvo surakintos ne tik rankos, bet ir kojos“ ,–teigė Seimo kontrolierė.

Anot kontrolierės, nuo 2004 metų vasaros tokių kamerų nebeliko Lukiškių tardymo izoliatoriuje— kalėjime bei Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje–pataisos namuose, kai to griežtai pareikalavo ataskaitą apie Lietuvą rengęs Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą.

Klesti cenzūra

Seimo kontrolierė teigia pastebėjusi, kad Tardymo izoliatoriaus administracija cenzūruoja kalinamųjų skundus, prašymus, pasiūlymus įvairioms institucijoms. Tardymo įstaigos administracija tai motyvuoja tuo, jog tokiu būdu taupo valstybės lėšas.

„ Nors Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra patvirtinta Nuteistųjų laisvalaikio užimtumo programa, o įstaigoje vykdomos keturios socialinės reabilitacijos programos, tačiau tai tik iš dalies kompensuoja užimtumo stoką, o suimtieji, skirtingai nuo nuteistųjų, neturi kuo užsiimti visą dieną, išskyrus valandos trukmės pasivaikščiojimus,“ — atkreipė dėmesį Seimo kontrolierė. A. Radzevičiūtė paragino Šiaulių tardymo izoliatoriaus administraciją į kalinamųjų režimą įtraukti ir užsiėmimus už kamerų ribų.

Sąlygos — prastos

A. Radzevičiūtė Šiaulių tardymo izoliatoriuje pirmąkart lankėsi praėjusių metų vasarą. Tuomet taip pat buvo nustatyta daug su suimtųjų laikymo sąlygomis, gydymu, maitinimu susijusių pažeidimų. Seimo kontrolierių įstaigos specialistė pastabas bei rekomendacijas tada pateikė Kalėjimų departamentui.

Pastarojo vizito metu, anot Seimo kontrolierės, siekta išsiaiškinti, ar buvo atsižvelgta į pastabas bei ar nurodyti pažeidimai yra panaikinti. „Dabar aišku, kad beveik niekas nesikeitė, — teigė A. Radzevičiūtė. — Izoliatoriuje, kaip ir anksčiau, tebėra tos pačios prastos Žmogaus teises pažeidžiančios sąlygos“.

Views All Time
Views All Time
2047
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!