Nuo balandžio 3 dienos Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Vidaus reikalų ministerija bendru įsakymu supaprastina vizų išdavimo tvarką užsienio turistams, organizuotai vykstantiems į Lietuvos Respubliką.

Naujoji tvarka yra parengta, remiantis Šengeno teisynu (acquis) ir geriausia Vakarų Europos šalių praktika.

Šia tvarka nustatoma, kad turistų dokumentus vizai gauti Lietuvos Respublikos atstovybei galės pateikti kelionių organizatorius ar kelionių agentūra, akredituota toje atstovybėje.

Turistas, pageidaujantis gauti vizą per kelionių agentūrą, su ja sudarys tik turizmo paslaugų teikimo sutartį. Iš turisto nebus reikalaujama Migracijos departamento patvirtinto kvietimo, Valstybės turizmo departamento nustatytos formos kelialapio ar kitokių papildomų dokumentų, įrodančių kelionės tikslą.

Be to, kadangi didelė dalis užsieniečių į Lietuvą vyksta individualiai, Užsienio reikalų ministerija sudarys geresnes sąlygas gauti vizas asmenims, kurie kelionių agentūrų paslaugomis nesinaudoja ir dokumentus atstovybėms pateikia asmeniškai.

Toli nuo Lietuvos atstovybių užsienyje gyvenantiems užsieniečiams, kurie prašo išduoti trumpalaikes ar tranzitines vizas, jų išdavimas, esant galimybei, sutrumpės iki dviejų darbo dienų.

Užsieniečiams, prašantiems išduoti Lietuvos Respublikos vizą ir pageidaujantiems bei sutinkantiems apmokėti visas papildomas siuntimo išlaidas, kelionės dokumentai su viza galės būti grąžinami skubiuoju paštu.

Lengvatos bus taikomos ir užsieniečiams, prekiaujantiems naudotais automobiliais Lietuvos Respublikoje. Pateikusiems ne mažiau kaip tris Lietuvos Respublikos muitinės deklaracijas, įrodančias naudotų automobilių pirkimą per pastaruosius 6 mėnesius Lietuvoje bei jų išgabenimą iš Lietuvos, bus be kvietimų išduodamos daugkartinės trumpalaikės vizos.

Daugkartinės trumpalaikės vizos, galiojančios iki vienerių metų, bus išduodamos nekilnojamojo turto Lietuvoje savininkams, didelių užsienio valstybių kompanijų darbuotojams.

Lengvatos numatytos ir užsieniečiams, vykstantiems per Lietuvą tranzitu. Užsieniečiams, kurių sutuoktiniai, tėvai, broliai, seserys, vaikai ar įvaikiai gyvena trečiojoje valstybėje, į kurią reikia vykti per Lietuvą, bus išduodamos daugkartinės tranzitinės vizos, galiojančios iki vienerių metų. Šias sąlygas atitinkantiems Rusijos Federacijos piliečiams galės būti išduodami iki 3 metų galiojantys Supaprastinto tranzito dokumentai.

Minėtos lengvatos ne tik leis žmonėms sutaupyti daug lėšų ir laiko, bet ir sudarys jiems palankesnes sąlygas atvykti į Lietuvą.

Views All Time
Views All Time
2525
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!