Kovo 23 – balandžio 16 d. asociacija „Linava” organizavo regioninius susirinkimus, kuriuose svarstyti krovinių vežėjų pasirengimo dirbti išsiplėtusioje ES erdvėje klausimai ir asociacijos veiklos perspektyvos bei išrinkti kandidatai į „Linavos” valdymo organus. 

Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad ataskaitiniams-rinkiminiams susirinkimams visuose Lietuvos regionuose šiemet buvo gerai pasirengta, visur jie vyko konstruktyviai ir dalykiškai. Šiuose renginiuose dalyvavo asociacijos „Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius, generalinis sekretorius Valdas Gilys, transporto politikos sekretorius Algirdas Baranauskas, Informacijos ir IT skyriaus vadovas Vidmantas Adomaitis, TIR departamento direktorius Heliodoras Giedrys, Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas, teisinių klausimų ekspertė advokatė Aurelija Vingrienė, specialistas Vytautas Kalašinskas, Kauno ir Vilniaus regionuose – asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius.

Prezidiumo narių ataskaitos

Kiekviename regioniniame susirinkime išsamias ataskaitas apie asociacijos prezidiumo nuveiktus darbus, vežėjų problemas ir artimiausią perspektyvą kelyje į ES pateikė savo regionams atstovaujantys prezidiumo nariai Rimantas Pošiūnas, Kęstutis Šarkauskas, Ričardas Malkevičius, Zenonas Buivydas ir Valius Smaidžiūnas, Vilniuje – asociacijos viceprezidentas, Krovininio transporto sekcijos vadovas Jonas Grybauskas.

Kiekvienas pranešėjas pateikė nemažai statistinių duomenų apie asociacijos narius ir konkretaus regiono vežėjus.

Šiuo metu asociacijoje yra 1365 nariai ir kandidatai į asociacijos narius. 2003 m. kandidatais priimtos 35, tikraisiais nariais tapo 58, pašalintos už nario mokesčio nemokėjimą 158, savo noru iš asociacijos išstojo 6 vežėjų įmonės. Kaip pažymėjo J. Grybauskas, daugiausia narių yra Vilniaus regione – 410 vežėjų, iš kurių 209 asociacijos nariai ir 201 kandidatas. Tai sudaro apie 30 proc. visų asociacijos narių.

Kauno regionas, pasak prezidiumo nario K. Šarkausko, per ataskaitinį laikotarpį pasipildė 14 vežėjų įmonių ir pagal narių skaičių iš 6 regionų užima antrąją vietą šalyje. Dabar jame yra 139 nariai ir 117 kandidatų – 17,3 proc. visų asociacijos narių.

Trečiąją vietą narių skaičiumi užimančiame Klaipėdos regione, prezidiumo nario R.Malkevičiaus pateiktais duomenimis, yra 223 vežėjų įmonės, sudarančios 16,3 proc. visų asociacijos narių. Tarp jų – 60 tikrųjų narių ir 163 kandidatai.

Kaip ataskaitoje pažymėjo prezidiumo narys Z.Buivydas, Šiaulių regionas dabar vienija 176 vežėjus, tarp kurių – 74 nariai ir 102 kandidatai į asociacijos narius. Tai sudaro 12,9 proc. visų asociacijai priklausančių šalies vežėjų įmonių.

Panevėžio vežėjai iš 6 Lietuvos regionų užima 5-ąją vietą. Šiame regione yra 80 narių ir 84 kandidatai į asociacijos narius. Tai sudaro 12 proc. visų asociacijos narių.

Mažiausia narių Alytaus regione – 133 Dzūkijos ir Suvalkijos vežėjų įmonės – 69 nariai ir 64 kandidatai į asociacijos narius. Alytaus regiono prezidiumo narys V. Smaidžiūnas pasidžiaugė ir padėkojo gausiai Liškiavos kultūros centre susirinkusiems vežėjams už jų aktyvumą. Susirinkime dalyvavo 127 vežėjų atstovai arba daugiau kaip 95 proc. visų šio regiono vežėjų.

Daugiausia dėmesio savo ataskaitoje pokyčiams ES skyrė asociacijos Transporto politikos komitetui iki XIV kongreso vadovaujantis Klaipėdos regiono prezidiumo narys R.Malkevičius, kurio pranešimą galima suskirstyti į 4 pagrindines temas: trukdymų vežėjų verslui šalinimas, mokesčių naštos vežėjams mažinimas, transporto politikos pokyčių prognozavimas ir ES poveikis nacionalinei transporto politikai. Tarp aktualių visiems vežėjams problemų R. Malkevičius pirmiausia paminėjo PVM grąžinimą už degalus iš Lenkijos Respublikos, pasiektą kompromisą dėl dienpinigių apmokestinimo, palankių vežėjams įkainių už Bendrijos leidimus ir jų kopijas inicijavimą bei kt.

Kalbėdamas apie transporto politikos pokyčių prognozes, R. Malkevičius akcentavo būtinumą parengti ir išplatinti asociacijos nariams krovinių vežimo savikainos metodiką, tikslinių regioninių pasitarimų – seminarų organizavimą, profesionalių vairuotojų, galinčių gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais, rengimą ir su juo susijusias problemas, asociacijos ir jos teikiamų paslaugų reorganizavimą, kad paslaugos būtų reikalingos vežėjams ir pelningos asociacijai.

Baigdamas pranešimą, R. Malkevičius informavo regiono vežėjus, kad jis asociacijos prezidentui įteikė prašymą dėl atsistatydinimo iš prezidiumo narių, nors jam patikėtas pareigas pagal asociacijos įstatus vykdys iki XIV kongreso, o rudenį savo kandidatūrą iškels rinkimuose į LR Seimo narius.

Kalbėdamas apie ataskaitiniu laikotarpiu prezidiumo nuveiktus darbus, asociacijos viceprezidentas J. Grybauskas Vilniaus regiono vežėjų susirinkime pirmiausia pasidžiaugė, jog pasisekė atstatyti asociacijos „Linava” ir jos vežėjų autoritetą, įrodyti, kad Lietuvos vežėjai – ne kontrabandininkai, o garbingi mūsų šalies verslininkai. Akcentuodamas asociacijos „Linava” iniciatyvą ir nuoseklius jos veiksmus dėl PVM grąžinimo iš Lenkijos, šio proceso naudą ir svarbą Lietuvos vežėjams, kalbėtojas pažymėjo, kad visi asociacijos veiksmai buvo teisėti ir suderinti su abiejų valstybių finansų ministerijomis ir valstybinėmis mokesčių inspekcijomis. Šiuo metu Lenkijos mokesčių inspekcijai pateiktos mūsų vežėjų įmonių sąskaitos faktūros, pagal kurias joms bus grąžinta 6 mln. zlotų, t. y. maždaug 4,5 mln. litų. Iš viso „Linava” yra sudariusi sutartis daugiau kaip su 400 transporto įmonių dėl PVM grąžinimo.

J.Grybauskas nemažai dėmesio skyrė mokesčiui už tranzitu gabenamas veterinarijos tarnybos kontroliuojamas prekes. Pranešėjas pažymėjo, kad esminiai pokyčiai įvyks po Lietuvos įstojimo į ES. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu nustatyta, kad nuo šių metų gegužės 5 dienos nutraukiama Kalvarijos, Lazdijų, Kalvių ir Saločių pasienio veterinarijos postų veikla. Vežėjams nebereikės mokėti 80 Lt mokesčio už prekes, gabenamas iš ES šalių per Lietuvą tranzitu į Rusiją, Baltarusiją ir kitas šalis ne ES nares. Pasak asociacijos viceprezidento, šis mokestis sudarydavo apie 20 proc. per Lietuvą gabenamų prekių mokesčių sumos.

Lietuvai įstojus į ES nuo šių metų gegužės 1 d. Kalvarijos PKP nebebus atliekama prekių muitinė, veterinarinė bei fitosanitarinė kontrolė ir krovininių automobilių eilės šiame poste turėtų išnykti. Todėl prie posto esančio terminalo statusas taip pat privalo būti pakeistas, kad jo paslaugomis vežėjai galėtų naudotis tik savanoriškai.

Kaip vieną iš galimų būdų dyzelinui atpiginti asociacija „Linava” siūlė sumažinti importo muitą naftos produktams iš Rytų valstybių nuo dabar nustatytų 15 proc. iki ES taikomos 4,7 proc. normos. Dėl šios problemos sprendimo keletą kartų kreiptasi į visas valstybės institucijas – nuo Ūkio ministerijos iki Prezidentūros. 2003 m. gruodžio 16 d. LR Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog 15 proc. muito tarifas dyzelinui dar galios iki 2004 m. gegužės 1 d., nors akcizas šiems degalams iki ES reikalaujamo minimalaus lygmens padidintas jau nuo šių metų sausio 1 d.

Nuo gegužės 1 d. Lietuvoje be jokių išlygų turi būti taikomos ES muitų normos. Praėjusiais ir šiais metais minėtas muitas dyzelinui yra suspenduotas, t.y. ES šalyse taikomas nulinis importo muitas dyzelinui. Jeigu artimiausiu metu nebus padaryta kokių nors pakeitimų, po įstojimo į ES ir Lietuvoje galios tas pats nulinis muito tarifas.

J. Grybauskas pažymėjo, kad asociacijos ?ausys ir akys” turėtų būti visose valstybinėse institucijose. Asociacijos

viceprezidentas, kaip ir regionų prezidiumo nariai, nemažai dėmesio skyrė kitoms vežėjų problemoms, susijusioms su LR kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos atskaitymais nuo pajamų, padidintais mokesčiais už krovinines transporto priemones, techninių apžiūrų sistemos liberalizavimu, dėl naujų sunkvežimių pasienio postuose tikrinimo tvarkos supaprastinimo ir vairuotojų pasų žymėjimo. J. Grybauskas kalbėjo ir apie asociacijos pastangas, normalizuojant santykius su Lenkija ir Rusija. Pastarojoje šalyje santykius teigiama linkme itin pagerino asociacijos „Linava” atstovybės atidarymas Maskvoje praėjusių metų rudenį.

ES plėtra

Po Lietuvos įstojimo į ES ženkliai sumažės TIR parduodamų knygelių kiekis. Pasak asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus, dalyvavusio visuose regioniniuose ataskaitiniuose – rinkiminiuose susirinkimuose, asociacija „Linava” turės vykdyti tas pačias funkcijas ir plėsti jų spektrą. Numatant naujus asociacijos veiklos prioritetus, planuojama koncentruotis į papildomų paslaugų teikimą vežėjams, stiprinant ir plečiant komercinių paslaugų spektrą. Kaip vieną iš tokių paslaugų A. Kondrusevičius minėjo informacijos teikimą, kuris ne asociacijos nariams turi būti mokamas. Po gegužės 1 d. mūsų vežėjams be leidimų ir apribojimų atsiveria 25 ES valstybių rinka, kurioje į mūsų transportininkus jau neramiai žvalgosi nauji konkurentai – vežėjai iš Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos. Kalbėdamas apie naujas grėsmes, A. Kondrusevičius akcentavo, kad dabar labai svarbu neprarasti pozicijų, kurios anksčiau buvo apsaugotos Lietuvos leidimais. Priešingu atveju mūsų vežėjus gali ištikti kolegų iš Prancūzijos likimas – juos iš buvusių rinkų baigia išstumti ispanai ir portugalai. Beje, pas šiaurinius mūsų kaimynus agresyviai veržiasi vengrai ir slovakai.

Apibendrindamas per ataskaitinį laikotarpį nuveiktus asociacijos darbus ir atsakydamas į vežėjų klausimus, A. Kondrusevičius taip pat minėjo sėkmingas Varšuvoje įvykusias derybas su Lenkija, kur mūsų vežėjams papildomai skirta 5000 universalių ir 500 trečios šalies leidimų. Sudėtingesnė padėtis išlieka dėl Rusijos leidimų, kadangi po RF Vyriausybės pakeitimo iki gegužės mėnesio realiai jokie klausimai nesprendžiami. „Linavos” atstovybė Maskvoje per ASMAP sieks paspartinti problemos dėl Rusijos leidimų sprendimą. Kalbėdamas apie turimų rinkų išsaugojimą ir naujų paiešką, prezidentas siūlė vežėjams atkreipti dėmesį į naujojo „Šilko kelio” galimybes, bent dalį Pietryčių Azijoje pagamintų prekių gabenant kombinuotu būdu, įtraukiant ir automobilių transportą.

Atsakydamas į vežėjų klausimą dėl privalomo užsukimo į mokamą aikštelę prie Kalvarijos PKP, A.Kondrusevičius užtikrino, jog asociacija „Linava” siekė ir sieks, kad būtų pakeistas šios aikštelės statusas ir vežėjai galėtų naudotis ja tik savo noru. Kalbėdamas apie vairuotojų trūkumą, asociacijos prezidentas siūlė regionų vežėjams glaudžiau bendradarbiauti su teritorinėmis darbo biržomis, kurios neturi duomenų apie tai, jog vežėjams reikia profesionalių tolimųjų reisų automobilių vairuotojų.

Asociacijos prezidentas priminė, kad vežėjų interesus aktyviai teks ginti Briuselyje. Jau dabar partijos ruošiasi birželio mėnesį vyksiantiems rinkimams į Europos Parlamentą. Vežėjai turi gerą galimybę pasirink

ti, už ką balsuoti – tarp kandidatų į Europarlamentą yra ir dabartinis susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis, gerai žinantis mūsų vežėjų problemas.

Laukia pasiūlymų naujų įstatų projektui

Nuo šių metų vasario 14 d. pasikeitė LR asociacijų įstatymas, kuriuo išplečiama jų veikla, todėl reikės keisti ir vežėjų asociacijos „Linava” įstatus. Visuose regioniniuose ataskaitiniuose – rinkiminiuose susirinkimuose su naujų įstatų metmenimis vežėjus supažindino advokatė Aurelija Vingrienė. Pranešėja ragino vežėjus iki gegužės 1 d. teikti konkrečius pasiūlymus naujų įstatų projektui.

Patarimai vykstantiems į Rusiją

Asociacijos „Linava” atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius informavo Kauno ir Vilniaus regionų vežėjus apie atstovybės per pusmetį nuveiktus darbus, bendradarbiavimą su Estijos, Latvijos, Kazachstano, Turkijos vežėjų asociacijų atstovais ir IRU atstovybe Maskvoje. Pasak „Linavos” atstovybės Maskvoje vadovo R.Budrevičiaus, dažnai problemos Lietuvos krovinių vežėjams kyla dėl savo teisių ir pareigų nežinojimo. Mūsų šalies vežėjams, dažniausiai vykstantiems per Sebežo muitinės postą, reikėtų įsidėmėti, kad nuo šių metų pradžios galioja naujas RF muitinės kodeksas, kurio pagrindinius reikalavimus privalo žinoti bet kurios šalies vežėjai.

Iškilus įvairiems klausimams dėl problemų RF pasienyje, galima kreiptis į Valstybinį muitinės komitetą: Pasitikėjimo linija ištisą parą – tel. 095/ 449 79 97.

R. Budrevičius informavo, kad tarptautinės parodos Maskvoje „Transportas ir logistika 2004″ metu „Linavos” mokymo centro ir asociacijos atstovybės Maskvoje iniciatyva mūsų vežėjams organizuojamas susitikimas su RF v alstybinio muitinės komiteto pareigūnais, IRU atstovybės Maskvoje ekspertu ir ASMAP atstovais.

Vežėjai už permainas ir dabartinį „Linavos” prezidentą

Panevėžys

Kovo 23 d. Panevėžio regiono ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime rinkimuose į asociacijos valdymo organus dalyvavo 87 vežėjų atstovai. Kandidatu į asociacijos prezidentus iškeltas Algimantas Kondrusevičius surinko 85 balsus. Tarp kandidatų į asociacijos prezidiumo narius daugiausia balsų – 62 teko Rimantui Pošiūnui. Kiti kandidatai – Arvydas Pajuodis ir Raimundas Jašinskas surinko atitinkamai po 54 ir 31 balsą. Už kandidatą į revizijos komisijos narius Ričardą Sargūną balsavo 77 Panevėžio regiono vežėjai.

Kaunas

Kovo 30 d. įvykusiame Kauno regiono vežėjų susirinkime už Algimantą Kondrusevičių balsavo 113 vežėjų atstovų, už Mindaugą Kaplerį – 10. Tarp kandidatų į prezidiumo narius daugiausia balsų surinko K. Šarkauskas (88), E. Mikėnas (69), V. Vaičiūnas (57) ir A. Kačinskas (46).

Už kandidatą į revizijos komisijos narius Saulių Baltraitį balsavo 102 šio regiono vežėjai.

Klaipėda

Balandžio 7 d. Klaipėdos regioniniame susirinkime balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Vytautas Riebžda informavo, kad vieninteliu kandidatu į prezidentus iškeltas Algimantas Kondrusevičius surinko 63 balsus. Iš viso rinkimuose dalyvavo 78 šio regiono vežėjai. Tarp kandidatų į prezidiumo narius daugiausia balsų – 47 – teko Rimvydui Stropui. Už Vadimą Jegorovą balsavo 31 regiono vežėjas. Kandidatų į revizijos komisijos narius klaipėdiečiai nesiūlė.

Šiauliai

Balandžio 8 d. Šiaulių regiono vežėjų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinktas Artūras Grigaliūnas paskelbė rinkimų rezultatus. Iš 108 rinkimuose dalyvavusių šio regiono vežėjų 107 balsavo už kandidatą į asociacijos prezidentus Algimantą Kondrusevičių. Kandidatais į prezidiumo narius iškelti Zenonas Buivydas ir Artūras Volbikas atitinkamai surin

ko po 45 ir 79 balsus. Už kandidatą į revizijos komisijos narius Gintautą Gecevičių balsavo 105 regiono vežėjai.

Alytus

Balandžio 14 d. Liškiavos kultūros centre įvykusiame Alytaus regiono vežėjų ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime iš 127 rinkimuose dalyvavusių vežėjų atstovų už kandidatą į asociacijos prezidentus Algimantą Kondrusevičių balsavo 124 vežėjai. Tarp kandidatų į asociacijos prezidiumo narius daugiausia balsų surinko Valius Smaidžiūnas (66) ir Saulius Paknys (59). Tarp pasiūlytų kandidatų į revizijos komisijos narius daugiausia balsų – 70 teko Petrui Čyžiui. Rimantas Dabulis ir Gintautas Kašėta surinko atitinkamai po 65 ir 60 vežėjų balsų.

Vilnius

Balandžio 16 d. Vilniuje baigėsi krovinių vežėjų regioninių susirinkimų maratonas. Sostinės regiono vežėjų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinktas Genius Mikalčius paskelbė, kad balsavimo urnoje rasta 140 galiojančių biuletenių. Už kandidatą į asociacijos prezidentus Algimantą Kondrusevičių balsavo 113 vežėjų, už kitą kandidatą į šį postą Vytautą Milėną – 27 regiono vežėjai. Tarp kandidatų į prezidiumo narius daugiausia balsų surinko Ilja Ostrovskis (115), Jonas Grybauskas (110), Marjanas Mečkovskis (104), Mečislovas Atraškevičius (88), Algimantas Kondrusevičius (87) ir Arvydas Šutavičius (73). Tarp pasiūlytų kandidatų į revizijos komisijos narius daugiausia balsų – 127 – teko Mykolui Drėgvai. Už kitus kandidatus į revizijos komisiją – Kęstutį Sadauską ir Vytautą Levicką balsavo atitinkamai 109 ir 99 vežėjai.

Balandžio 30 d. į asociacijos „Linava” Mokymo centro salėje vyksiantį Keleivinio transporto sekcijos ataskaitinį – rinkiminį pasitarimą rinksis asociacijai priklausantys keleivių vežėjų atstovai.

Views All Time
Views All Time
4632
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!