2005 m. lapkričio 24-25 d. Lietuvoje pirmą kartą vyksta tarptautinė Europos tinklų ir informacijos saugumo konferencija „Parengtis reaguoti į tinklų ir informacijos saugumo incidentus“. Joje pranešimus skaito Europos ir pasaulio tarpvyriausybinių ir visuomeninių organizacijų, Europos Sąjungos institucijų ir garsiausių šios srities įmonių atstovai. Konferencijoje diskutuojama apie tinklų ir informacijos saugumo incidentus, jų poveikį ir grėsmes elektroninių ryšių vartotojams, pažangius technologinius tinklų ir informacijos incidentų valdymo sprendimus, organizacinius incidentų valdymo modelius. Konferencijos tikslas – plati diskusija dėl geriausių būdų reaguoti į tinklų ir informacijos saugumo incidentus.

Sparčiai augant virtualios aplinkos vartotojų skaičiui visame pasaulyje, didėja ir tinklų ir informacijos saugumo problema. Pranešimai apie naujausius kompiuterinius virusus, duomenų vagystes, įsilaužimus į elektroninius tinklus, nepageidaujamas elektronines žinutes, žalingą turinį viešuosiuose tinkluose kelia susirūpinimą ir vartotojams, ir paslaugų teikėjams, ir valstybėms institucijoms. Akivaizdu, kad šiandien tai jau ne vienos valstybės, o visos pasaulinės elektroninės bendruomenės problema. Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA), Europos kompiuterių vartotojų asociacijų konfederacijos (CECUA), Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos (EUROCHAMBRES), Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT), IBM, Microsoft, CISCO, Hewlett-Packard ir kitų institucijų bei verslo įmonių atstovai konferencijoje ieško ir siūlo saugumo problemų elektroninėje erdvėje sprendimo būdus.

Sveikinimo kalboje konferencijos dalyviams Susisiekimo ministras Petras Čėsna pažymėjo, kad informacijos ir ryšių technologijos tapo neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Tačiau naujųjų technologijų teikiamą naudą visuomenė turėtų suvokti ne tik kaip teises, bet ir kaip pareigas. Tik toks kompleksiškas suvokimas leis užkirsti kelią nepageidaujamiems ir grėsmingiems reiškiniams elektroninėje terpėje, tokiems kaip duomenų vagystės, sukčiavimai, žalingas turinys, ir pan. Akivaizdu, kad tokie reiškiniai prasilenkia su teisine sistema, ir, kaip taisyklė, neapsiriboja vienos konkrečios valstybės jurisdikcija. Elektroninės erdvės nusikaltimai nepripažįsta nei valstybių sienų, nei jų svorio tarptautinėje arenoje. Todėl atsakas jiems turėtų taip pat būti tarptautinis.

„Kurkime bendrą informacijos saugumo kultūrą, bandykime užkirsti kelią „gero šeimininkavimo” principu”,- sakė ENISA vykdantysis direktorius Andrea Pirotti. “Būkime pasiruošę galimiems incidentams, iš anksto pasirinkime strategijas ir technologijas, kurios padėtų pasiekti bendrus mūsų tikslus. Mokykimės iš savo ir kitų patirties ir stenkimės perimti geriausios praktikos principus”, – pabrėžė A.Pirotti.

„Žinant informacijos ir ryšių technologijų paplitimo mastą, jų ateities plėtros perspektyvas ir kiekvieno gyventojo poreikį būti aktyviu elektroninės terpės dalyviu, akivaizdu, jog vis svarbesniu taps poreikis saugiai platinti ir gauti informaciją bei nesibaiminant naudotis elektroninės terpės paslaugomis” – teigė Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius Tomas Barakauskas. „Tikime, kad glaudžiai bendradarbiaujant visiems suinteresuotiems visuomenės sluoksniams galima sukurti šių aktualių problemų sprendimo mechanizmus, kurie teigiamai stimuliuotų vartotojų pasitikėjimą elektronine terpe, sudarančia prielaidas kurti ir diegti naujus verslo modelius, atveriančius naujas galimybes paslaugų vartotojams“ – akcentavo Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius.

Konferenciją „Pasirengimas reaguoti į tinklų ir informacijos saugumo incidentus“ organizuoja Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

Views All Time
Views All Time
2784
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!