Šiandien Vyriausybės posėdyje patvirtinta Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės bei ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarka, praneša Vyriausybės spaudos tarnyba.

Neskelbtina informacija apibrėžiama kaip informacija, kurios paviešinimas ar platinimas yra uždraustas Lietuvos Respublikos įstatymais.

Tvarkoje nurodoma, kad ribojama viešoji informacija – tai informacija, kenkianti nepilnamečių fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi, kurios platinimas ribojamas siekiant apsaugoti nepilnamečius, kaip to reikalauja nacionaliniai teisės aktai, JTO Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

Tvarka reglamentuoja viešosios informacijos skleidimą kompiuterių tinklais: joje nustatoma atsakomybė už tinklapių turinį, numatomas pranešimo apie neskelbtiną ar ribojamą interneto turinį mechanizmas, apibrėžiamas paslaugų teikėjų ir valstybės institucijų pareigos ir kt.

Šiandien tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse nemažai dėmesio skiriama tam, kaip sėkmingai panaudoti interneto suteikiamas galimybes labai įvairiose visuomenės gyvenimo srityse: švietimui, darbui, verslui, demokratijos plėtojimui, piliečių aptarnavimui. Tačiau taip pat yra konstatuojama, kad internetas kol kas dar negali būti laikomas visiškai tinkama informacijos perdavimo terpe. Problema – gana neretai aptinkamas “nederamas” interneto turinys. Pasaulio valstybės, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusios būdus, kuriais yra užkertamas kelias įstatymais uždraustos arba ribojamos informacijos viešam skelbimui spaudoje, radijuje, televizijoje; šie mechanizmai turėtų būti pritaikyti ir internetui, nes informacijos perdavimo internetu proceso dalyviai privalo laikytis konkrečioje valstybėje galiojančių teisės normų reikalavimų.

Šiuo tikslu Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir buvo įpareigotas parengti Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės bei ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos projektą. Joje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisinę ir praktinę patirtį bei Lietuvos įstatymus, yra numatomi teisinio reguliavimo ir savireguliacijos derinimo būdai, užtikrinant, kad Lietuvos interneto vartotojai galėtų saugiai naudotis pasauliniu tinklu.

Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės bei ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarka parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. sausio 25 d. sprendimu, patvirtinančiu ilgalaikį veiksmų planą, kaip skatinti saugiau naudotis internetu kovojant su neteisėtu ir žalingu tarptautinių tinklų turiniu.

Views All Time
Views All Time
2500
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!