Šiandien Vyriausybė patvirtino Inovacijų versle programą ir šios programos įgyvendinimo priemonių planą 2003-2006 m. Tai atnaujinta programa, pratęsianti pirmąją, priimtą 2000 metų gegužės mėnesį.

Pagrindinis šios patvirtintos programos tikslas – didinti Lietuvos pramonės ir verslo konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas veikiančioms įmonėms atsinaujinti, steigtis naujoms modernioms įmonėms ir panaudojant Lietuvos bei tarptautinį mokslo ir technologijų potencialą tapti didelę pridėtinę vertę kuriančiomis, sugebančiomis konkuruoti pasaulinėje rinkoje įmonėmis.

Programa siekiama skatinti mokslo ir verslo visuomenės bendradarbiavimą, stiprinti šalies mokslinių tyrimų ir technologijų bazę, didinti jos panaudojimo efektyvumą, gerinti inovacijų finansinę aplinką, plėtoti inovacijų paramos infrastruktūrą, stiprinti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politiką formuojančių institucijų veiklos koordinavimą ir administracinius gebėjimus bei skleisti žinias apie inovacijas ir jų reikšmę ekonomikos plėtrai.

Views All Time
Views All Time
2364
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!